Home / Events / Verward gedrag op straat | Congres
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Verward gedrag op straat

Woensdag 27 maart 2024 | 10.00 – 16.15 uur

 

In de laatste tien jaar is het aantal meldingen van verward/onbegrepen gedrag op straat meer dan verdubbeld. In 2022 ging het om zo’n 138.000 meldingen. Dat zijn ongeveer 378 meldingen per dag. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan mensen met een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Zo kan het gaan om overlastgevers uit verveling of onvrede met de maatschappij, maar ook om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, daklozen, mensen met een psychiatrische stoornis, verslaving of een oudere dame met dementie die op straat ronddoolt.

 

Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening en samenwerking. Als professional kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze diverse groep. Vanuit de overheid wordt het probleem erkend en is er veel geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan de ‘juiste vorm van zorg of ondersteuning voor de mensen achter deze meldingen’. Maar wat werkt, en wat niet? Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor onbegrepen personen?

 

In de ochtend ligt de nadruk op hoe ons systeem omgaat met verwarde personen. Wat gaat daarin goed, wat kan er nog beter en hoe kunnen we dat met elkaar doen? In de middag verschuift de focus meer naar het individu en staat de vragen ‘Wat hebben verwarde mensen nodig in de hulpverlening?’ en ‘Wat betekent dit voor jou als hulpverlener?’ centraal. Een leerzame dag waardoor we met elkaar de zorg voor mensen met verward gedrag nog een beetje beter kunnen te maken.

 

Doelgroep

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulancedienst, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter | Gerard Lohuis

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

10:15Ontwikkelingen rondom onbegrepen gedrag op straat | Lisanne Hogema en Hans-Martin Don

Er gebeurt een hoop rondom de zorg voor verward gedrag op straat. Wat hebben we al bereikt met elkaar, waar willen we naar toe en hoe gaan we dit bereiken?

Lisanne Hogema, teamleider Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw en Hans-Martin Don, directeur van het Leger des Heils

11:00Ochtendpauze
11:30‘Verward gedrag, niet mijn probleem!’: Samenwerken in de aanpak van onbegrepen gedrag | Ryanne Bleumink en Thijs Beckers

Vanuit verschillende perspectieven belichten wij enkele dilemma’s waar politie- en zorgmedewerkers in de praktijk mee te maken krijgen.

Dit doen wij aan de hand van verschillende cases. Wat kunnen wij van elkaar leren om de samenwerking rondom de aanpak van verward gedrag te verbeteren?

Ryanne Bleumink, onderzoeker bij de Politie en Thijs Beckers verpleegkundig specialist bij de crisisdienst van MET ggz en onderzoeker bij de Politieacademie

12:30Vragen en discussie
12:45Lunchpauze
13:30GEM | Jim van Os

De ggz kampt met talrijke uitdagingen, zoals wachtlijsten. Daarnaast suggereert onderzoek suggereert dat hoewel specialistische behandelingen gunstige resultaten kunnen hebben, deze toe kunnen worden geschreven aan de onderliggende effecten van persoon-specifieke rituelen en relaties. Het is dus tijd voor een nieuwe weg. Een regionaal Ecosysteem voor Geestelijke Gezondheid (GEM) kan een oplossing zijn voor de huidige problemen.

Wat is GEM? Hoe werkt het en wat zijn de ervaringen in de praktijk tot nu toe?

Prof. dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrische epidemiologie bij het UMC Utrecht

14:20Interculturele sensitiviteit | Jos Artz

In hoeverre kan ‘onbegrepen’ gedrag met culturele factoren samenhangen? Wat is cultuursensitieve communicatie en hoe dit kan leiden tot een betere aansluiting van de zorg bij cliënten met diverse achtergronden?

Om deze vragen te beantwoorden staan we allereerst stil bij Ont-Moeting van jezelf om vanuit daar de verbinding met een ander aan te kunnen gaan. We zoomen in op het begrip tolerantie in het kader van conflicterend gedrag en het basisprincipe van gelijkwaardigheid.

Jos Artz, eigenaar van Artz Advies en grondlegger en trainer van VARIIS, een programma dat migranten werkzoekenden en zorg en onderwijs met elkaar verbindt (onderscheiden als Koploper door VWS)

15:10Middagpauze
15:25Ervaringsdeskundige | Jöran Moerkens

Hoe is het om aan de andere kant te staan en zelf als onbegrepen persoon te worden gelabeld? Jöran vertelt over zijn verleden, hoe het zo heeft kunnen komen en hoe hij de zorg toen en nu heeft ervaren.

Een eerlijk verhaal waar we een kijkje in de belevingswereld van een ander krijgen.

Jöran Moerkens, ervaringsdeskundige, belast met een bipolaire stoornis en staat centraal in de documentaire Zlatan is gek en Wanneer waan werkelijkheid wordt

16:15Einde programma, napraten met een drankje
Inschrijven

€ 375,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

 • Deskundige sprekers
 • Kennis uit de praktijk
 • Praktische handvatten
 • Ruimte voor jouw vragen
27-03-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):  5 punten

 • Scholing Ambulancezorg
 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing Meldkamer Ambulancezorg
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing SEH verpleegkunde
 • Scholing SPV
 • Scholing Wijkverpleegkunde

Registerplein 5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering  Clientondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering  Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering  Sociaal Werker

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)5 punten


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 375,- excl. btw per persoon

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?