Home / Events / Suïcidaliteit in de GGZ | Congres
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Suïcidaliteit in de GGZ

Hoe krijgen we het aantal zelfdodingen omlaag?

Woensdag 20 november 2024 | 09.30 – 16.00 uur

 

In 2023 zijn in Nederland 1.885 mensen overleden door suïcide. Dit zijn gemiddeld ruim vijf zelfdodingen per dag. Onder jongeren van 10 tot 30 jaar is het de meest voorkomende doodsoorzaak. Van alle mensen die overlijden door zelfdoding is 40%  bekend bij de geestelijke gezondheidszorg.

 

Suïcidaliteit is een erg complexe kwestie, met een grote impact op iedereen die erbij betrokken is. Nog te vaak wordt er geen hulp gezocht, omdat mensen zich bijvoorbeeld schamen of bang zijn voor vooroordelen wanneer het gaat om suïcidale gedachten. Voor hulpverleners in de GGZ is het daarom belangrijk om openlijk te praten over het onderwerp suïcidaliteit. De GGZ is namelijk één van de meeste doeltreffende manieren als het gaat om het voorkomen van zelfdoding. Maar het juist omgaan met en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag is voor jou als zorgprofessional geen gemakkelijke opgave.

 

Tijdens dit congres – ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie – besteden we daarom onder meer aandacht aan de kenmerken van chronisch suïcidale mensen; hoe handel je als hulpverlener en hoe pak je het aan? We zullen stilstaan bij de verschillende vormen van suïcidaliteit en het belang van klinische differentiatie. We bespreken de inzet van ervaringsdeskundigheid en het betrekken van naasten in de behandeling en gaan in op suïcide en suïcidaliteit bij mannen en jongeren. Deze dag biedt jou als GGZ-hulpverlener zowel inspiratie als praktische handvatten voor het verlenen van zorg omtrent suïcidaliteit.

 

Doelgroep

GGZ-professionals, zoals psychiaters, (klinisch- en GZ-)psychologen, (sociaal psychiatrisch)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, geestelijk verzorgers.

Programma

09:00Ontvangst en registratie
09:30Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de middag, kennismaking en inventarisatie
 • Actuele trends en risicofactoren

Renske Gilissen, hoofd afdeling onderzoek, 113 Zelfmoordpreventie

 

09:40Past de chronisch suïcidale patiënt in de huidige Richtlijn Suïcidaliteit (MDR)? Een gesprek tussen een onderzoeker en een clinicus

Meer dan met acute suïcidale crises worden we in onze dagelijkse GGZ -praktijk geconfronteerd met (vormen van) chronische suïcidaliteit. In de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (MDR), echter, ligt de nadruk primair op acute dreiging, met een sterk accent op depressieve patiënten. Wat schrijft de MDR voor wanneer het gaat om aanhoudende of terugkerende suïcidaliteit? Wat kenmerkt chronisch suïcidale mensen? Wat vraagt deze kwetsbare groep suïcidale patiënten – al dan niet met EPA en/of persoonlijkheidsproblematiek – van behandelaars, en in welk opzicht behoeven zij een andere aanpak dan aanbevelingen in de MDR suggereren? Dr. Lizanne Schweren, senior researcher bij 113, en Bert van Luyn, klinisch psycholoog/systemtherapeut en clinicus in hart en nieren, gaan met elkaar in gesprek over de verschillen in aanpak: de bejegening, het veiligheidsplan, het betrekken van naasten, de omgang met de beschikbaarheid van middelen, etc.

Bert van Luyn, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog/systeemtherapeut en CCE consulent & Lizanne Schweren, senior onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie

10:25Ervaring van een nabestaande

De psychosociale autopsie is een onderzoeksmethode waarbij een nabestaande die een dierbare is verloren door zelfdoding wordt geïnterviewd. Zo kan er geleerd worden van hun verhaal, wat kan helpen in het verbeteren van de preventie van zelfdoding. Deze onderzoeksmethode levert meer kennis op voor professionals en aanknopingspunten voor beleid. Daarnaast biedt het nabestaanden steun na het overlijden van hun dierbare. Tijdens deze sessie wordt nabestaande Rob geïnterviewd door Alice. Tevens zal er ruimte zijn voor vragen en discussie.

Rob ten Vregelaar, nabestaande en Alice Schutte, senior interviewer & Renske Gilissen

11:05Ochtendpauze
11:30Klinische differentiatie van suïcidaal gedrag

Suïcidaliteit is een complex en uiteenlopend begrip, en we beschikken over beperkte hulpmiddelen om zelfdoding te voorspellen. In de praktijk wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van suïcidaliteit, hoewel daar weinig wetenschappelijke onderbouwing voor is. Wij hebben een model ontwikkeld dat ook wetenschappelijk is gevalideerd. Dit model biedt meer praktische richtlijnen en onder andere een meer doordachte wisselende behandelverantwoordelijkheid voor de hulpverlener. Kennismaken met dit model en training hierin kunnen jou als zorgprofessional helpen om meer handvatten en zekerheden te verwerven bij het omgaan met suïcidaliteit in de praktijk.

Remco de Winter, psychiater en geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen

12:15Inzetten van ervaringsdeskundigheid

Bij suïcidaliteit wordt ervaringskennis nog vaak niet ingezet. De ervaringsdeskundige wordt nog te vaak gezien als ex-client met een kwetsbaarheid met betrekking tot suïcidaliteit. Is dat een terechte gedachte? In sommige gevallen klopt dit. Daarom is het belangrijk dat de ervaringsdeskundige niet zomaar ingezet wordt. In deze lezing vertelt Koos de Boed over de inzet van ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit, het belang van een gedegen basis waarover de ervaringsdeskundige moet beschikken en over het SuïcideHerstelproces.

Koos de Boed, ervaringsdeskundige, landelijk coördinator bij Stichting Suïcide Preventie Centrum en bestuursadviseur Stichting Herstelproces

13:00Lunchpauze met uitgebreid buffet
Middagprogramma met keuzesessies
13:45Keuzeronde 1

A. Samen helen; de helende kracht van ouderlijke verankering in de preventie van suïcide bij adolescenten

 

Suïcidaliteit bij een jongere heeft gevolgen voor alle gezinsrelaties en het systeem waar de jongere deel van uitmaakt. Wanneer emoties zo intens zijn, is een veilig thuis en een stevig anker de basis om weer gemoedsrust en vertrouwen te krijgen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen. Een risicofactor bij suïcidale adolescenten is meestal het gebrek aan verbinding met anderen. Belangrijke beschermende factoren zijn een goede ouder-kindrelatie en een ondersteunend sociaal netwerk. Het gevoel erbij te horen. In deze workshop belichten we de ervaringen van ouders die deelnamen aan de pilot oudergroep Verbindend Gezag. In deze pilot combineerden we Verbindend Gezag met elementen van Dialectische Gedragstherapie. Vanuit deze leerervaring werden suggesties gedaan voor specifieke aanpassingen van de training rond het thema suïcidaliteit. Er is gelegenheid om vragen te stellen / in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige.

Kathelijne van Dongen, systeemtherapeut bij LUMC-Curium

 

B. Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit  

Samenwerken met naasten biedt kansen! Het kan je helpen de behandeling in een sneltreinvaart te brengen en biedt je patiënt toekomstperspectief. Maar wie is die naaste? Hoe werk je daarmee samen en wat houdt dat in? En als de patiënt het niet wil?
Deze sessie biedt inspiratie en handvatten voor hulpverleners.

Antwan Wiersma & Marcel Mennen, Stichting Aurora

 

15:00Korte pauze en sessiewisseling
15:00Keuzeronde 2

C. Middelbare mannen & suïcide

Binnen alle leeftijdscategorieën sterven er ongeveer twee keer zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. Zeker onder mannen van middelbare leeftijd (40-70 jaar) komt suïcide relatief veel voor. De meeste zelfdodingen komen voor bij mannen tussen de 50 en 60 jaar oud. Hoe komt dit en welke risicofactoren kunnen een rol spelen? Dit hoor je tijdens deze sessie. Er zal ook kort iets toegelicht worden over nieuw onderzoek en er worden stellingen voorgelegd die onderling in kleine groepjes besproken worden.

Jonas Manait, onderzoeker & Mirjam van Driel, GZ-psycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie

 

D. Wat kun je doen in de behandeling van suïcidale jongeren?

Deze lezing gaat over de effectiviteit van interventies voor kinderen en adolescenten met suïcidaal gedrag. Daarnaast worden praktische aanbevelingen gedaan voor de hulpverlening aan adolescenten met acute en persistente suïcidaliteit.

Jeroen Steenmeijer, kinder- en jeugdpsychiater bij Reinier van Arkel/Herlaarhof & Saskia Mérelle, senior onderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie

 

16:00Einde programma, afsluiting met drankje
Inschrijven

€ 350,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • I.s.m. 113 Zelfmoordpreventie
 • Voor GGZ-professionals
 • Aandacht voor naasten
 • Tips en handvatten
20-11-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*:  

K&J/OG herregistratie:   6 punten

KJ opleiding – behandeling:   2 punten

KJ opleiding – diagnostiek:   1 punt

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)**5 punten

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt):  4 punten

 • Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):  5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 5 punten

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV): 1 punt

 • Vakbekwaamheid

 

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

** Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw p.p.

Vroegboekkorting

t/m 2 september € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier. Je kunt het formulier je hier downloaden.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?