Home / Sprekers / Cor Hoffer
Spreker uitgelicht

Dr. Cor Hoffer

 

Dr. Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens én naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland.

 

Van 2002 tot 2014 werkte Cor als trainer en onderzoeker cultuursensitief werken bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Momenteel verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, GGZ-professionals en bedrijfsartsen.

 

In 2016 verscheen van Cor het boek Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk’ (SWP).

 

Cor is medeauteur van: ‘Cultuursensitieve communicatie bij het levenseinde. De zorg voor moslimpatiënten als voorbeeld’, N. de Graeff, C. Savelkoul, A. Köse, M. Ghaly, C.B.M. Hoffer & D.H.T. Tjan, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017;161:D.1410.

 

Voor het Leids Congres Bureau presenteert Cor met enige regelmaat de webinar Cultuursensitief werken. Daarnaast verzorgt hij  in september en november 2023 de meer specialistische webinar Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde.

 

 

Zie voor verdere informatie: www.corhoffer.nl

Dr. Cor Hoffer

Cultureel antropoloog en socioloog