Home / Events / Omgaan met autisme: voor professionals buiten de GGZ | Webinar
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Omgaan met autisme | Webinar

Voor professionals buiten de GGZ | 2e editie

Woensdag 16 oktober 2024 | 12.00-14.00 uur

 

Het behandelen van een cliënt met een autisme spectrumstoornis is soms een uitdaging. Communicatie is ingewikkelder en ook aanraking niet altijd gewenst. Een autisme spectrumstoornis is er altijd en jij als professional moet hier dan ook altijd rekening mee houden. Het kiezen van de juiste insteek voor begeleiding en behandeling van een client met autisme vraagt om inzicht in wat autisme eigenlijk is, welke eigenschappen autisme met zich meebrengt en welke gevoeligheden er kunnen zijn.

Tijdens deze webinar krijg je inzicht in wat een autisme spectrumstoornis betekent voor iemand. Zo begrijp je beter waar zijn/haar gedrag vandaan komt. Daarnaast krijg je handvatten voor de communicatie, aanraking en therapietrouwheid. Zo wordt het omgaan met cliënten met autisme iets minder ingewikkeld en kun je hen nóg beter helpen.

 

Sprekers

Jose Veen – Roelofs, (kinder)diëtist, diëtist VG , Zij is gespecialiseerd in complexe Eet- en gewichtsproblematiek met mogelijk syndroom- achtergrond, autisme of andere psychiatrische problematiek. Zij ontwikkelde de Stippencoach methode als hulpmiddel bij deze problemen.

Jacqueline Visser, autismespecialist bij “Oog voor autisme en jou “ en docent bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.

Beiden zijn gespecialiseerd in autisme en verbinden de theorie en inzichten rondom autisme aan jullie dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn Jose en Jacqueline allebei ervaringsdeskundige moeder van een kind met autisme.

 

Doelgroep

Eenieder die in zijn/haar werk mensen met een autisme spectrumstoornis tegenkomt maar hierin niet gespecialiseerd is, zoals diëtisten, ergo-/fysiotherapeuten, logopedisten, sociaal professionals, verpleegkundigen en verzorgenden.

Inschrijven

€ 99,- p.p. excl.btw

Meer over prijzen en kortingen

 • Ervaren sprekers
 • Handvatten en tips
 • Ruimte voor jouw vragen
16-10-2024
Online

Accreditatie

ADAP: aangevraagd

Registerplein: 2 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):   2 punten

 • Scholing Algemeen

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?