Home / Events / Ouderenmishandeling | Webinar
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Eerstelijnszorg
Ziekenhuiszorg

Ouderenmishandeling | Webinar

Donderdag 8 december 2022 | 15.00 – 17.00 uur

 

Introductie

Jaarlijks worden 1 op de 50 ouderen (2%) slachtoffer van ouderenmishandeling (Regioplan 2018). Ouderenmishandeling omvat niet alleen  lichamelijke of psychische mishandeling. Er kan ook sprake zijn van verwaarlozing, seksueel misbruik en financieel misbruik. Daarnaast kan er sprake zijn van ontspoorde mantelzorg. In dat geval overstijgt de draaglast van de zorg voor de oudere de draagkracht van de mantelzorger en neemt het risico op ‘ontspoord’ gedrag dat schadelijk of mishandelend kan zijn voor de zorgontvanger, bedoeld of onbedoeld, toe.

 

Voor zorgprofessionals is het van belang alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling zodat tijdige adequate hulp geboden kan worden. Deze webinar biedt jou de kennis en handvatten die daarvoor nodig zijn.

 

Doelgroep

Deze webinar is interessant voor zorgprofessionals die werken met oudere cliënten of patiënten: verpleegkundigen, (huis)artsen, POH-GGZ, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, vertrouwensartsen, verzorgenden en andere zorgverleners die met ouderen werken.

 

Programma

14:50Digitale inloop en ontvangst
15:00Welkom
15:05Ouderenmishandeling - Deel 1

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere persoon afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. In deze webinar gaan we aan de hand van casuïstiek risicofactoren en signalen leren (her)kennen. Vervolgens doorlopen we aan de hand van een casus de vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Mw. drs. M.E. van Houten, arts, sociaal medisch adviseur (Trompetter & Partners), Klinisch geriater niet praktiserend

16:00Korte pauze
16:05Ouderenmishandeling - Deel 2

Professionals kunnen bij zorgen over een vermoeden van ouderenmishandeling contact opnemen met Veilig Thuis conform de wet verplichte Meldcode. Tijdens deze webinar gaan we in op de ondersteuning vanuit Veilig Thuis bij een adviestraject en wat er gedaan kan worden nadat er een melding is gedaan. We gaan in op de mogelijkheden van Veilig Thuis en het belang van ketensamenwerking. In kleinere groepen kunnen in een break-out-room de regionale multidisciplinaire mogelijkheden besproken worden.

Mw dr G.G. Meijer, VVAK, vertrouwensarts / jeugdarts KNMG Veilig Thuis Gelderland-Midden

17:00Einde webinar
Presentaties downloaden
  • M.m.v. Veilig Thuis
  • Aandacht voor casuïstiek
  • Ruimte voor jouw vragen
08-12-2022
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 2 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals:  2 punten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

Groepskorting
Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?