Home / Events / Wet zorg en dwang in de praktijk | Middagsymposium
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
Ouderenzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Wet zorg en dwang in de praktijk

De rol van de zorgverantwoordelijke in de langdurende zorg

Dinsdag 13 december | 12.30 – 16.00 uur

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels ruim twee jaar van kracht. Wzd-functionarissen zijn inmiddels veelal geschoold, maar door de coronapandemie en de bijkomende werkdrukte op de werkvloer, bescherming van cliënten tegen COVID-19 en ziekte onder zorgpersoneel is een gedegen scholing van zorgverantwoordelijken vaak nog niet gerealiseerd.

Voor zorgverleners als jij binnen de langdurende zorg kan dat betekenen dat je in jouw dagelijkse werk tegen een kennistekort oploopt. Je ervaart onduidelijkheid over je takenpakket en de rolverdeling met de Wzd-functionaris en andere betrokkenen bij de (onvrijwillige) zorg van jouw cliënten.

 

Zorgverantwoordelijken verdienen bewustwording en informatie over hun rol binnen de Wzd, het tijdig signaleren van verzet, ernstig nadeel, het werken met het stappenplan en het als team zoveel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Al deze informatie komt voor jou samen in deze middag waar de rol en taken van de zorgverantwoordelijke centraal staan.

 

Het praktisch ingestoken middagsymposium o.l.v. Justa Bos geeft een kort overzicht van de Wzd en de belangrijkste begrippen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de taken van de zorgverantwoordelijke (uit het profiel Zorgverantwoordelijke), de rol binnen de zorgorganisatie en in het multidisciplinaire team. Verder leer je hoe jij als zorgverantwoordelijke de cliënten(rechten) beschermt tegen onvrijwillige zorg en doe je ervaring op met het werken met alternatieve mogelijkheden. Tenslotte gaan we in gesprek over jouw eigen ingebrachte casuïstiek en andere vraagstukken uit de zorgpraktijk.

Gedurende de gehele middag is er ruim aandacht voor vragen en knelpunten die spelen bij jou en de andere deelnemers.

 

Je ontmoet

Zorgprofessionals die als zorgverantwoordelijke binnen de ouderen- of gehandicaptenzorg werkzaam zijn en behoefte hebben aan kennis en handvatten bij de praktische invulling van hun zorgtaken binnen de Wzd.

 

Programma

12:30Registratie en ontvangst
13:00De wet en de zorgverantwoordelijke
 • Inhoud van de wet
 • Belangrijkste begrippen
 • Taken van de zorgverantwoordelijke
14:15Pauze
14:45De praktijk van de zorgverantwoordelijke
 • Praktische toepassing op de werkvloer
 • Alternatieven
 • Casuïstiekbehandeling

Deelnemers wordt gevraagd casuïstiek in te dienen

 

16:00Einde middagsymposium, napraten met een drankje
Presentaties downloaden

€ 214,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

 • Overzichtelijk en praktisch
 • Handvatten voor de werkvloer
 • Ruim aandacht voor jouw vragen
13-12-2022
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V: 3 punten

 • Scholing Dementieverpleegkunde
 • Scholing Geriatrie-Gerontologie
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

 

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 214,- excl. btw per persoon

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?