Home / Overprikkeling bij NAH
Onderzoek naar de effecten

Overprikkeling bij NAH

dinsdag 12 januari, 2021

Hersenletsel-Uitleg geeft de volgende definitie van Overprikkeling bij hersenletsel: “Een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Een prikkel is informatie die we krijgen via onze zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen (externe prikkels) of via onze gedachten of ons lichaam (interne prikkels).”

 

Deze definitie is het uitgangpunt van onderzoek naar het effect van overprikkeling op de kwaliteit van leven van mensen met NAH, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Soffos. Uit de voorlopige resultaten van dit onderzoek blijkt dat mensen met NAH minder goed scoren op  dimensies zoals kwaliteit van leven, zingeving en emoties dan mensen zonder NAH. Ruim twee derde van de ondervraagden geeft aan moeite te hebben met deelnemen aan de samenleving (zoals het doen van gezamenlijke activiteiten met familie) tegenover nog geen kwart van de andere ondervraagden. Op de negatieve dimensies gezondheidsklachten en overprikkeling scoort de groep mensen met NAH beduidend hoger dan de groep zonder NAH.

 

Maar liefst twee derde van de ondervraagden met NAH geeft aan last te hebben van gezondheidsklachten en overprikkeling tegenover nog geen een vijfde van de ondervraagden zonder NAH. Hierbij is het goed om in gedachten te houden dat alleen mensen met NAH hebben meegedaan aan het onderzoek die in staat waren om vragenlijsten in te vullen. Het onderzoeksbureau heeft signalen terug gekregen van ondervraagden met NAH die de vragenlijst in stukjes en beetjes hebben ingevuld omdat anders de overprikkelingsklachten nog langer dan een aantal dagen zouden aanhouden.

 

De scores geven onweerlegbaar weer dat mensen met NAH fysiek ziek worden door overprikkeling en een lange hersteltijd nodig kunnen hebben. Het gaat daarbij om een groot scala aan gezondheidsklachten, die terug te voeren zijn op overprikkeling en die veelvuldig lijden tot gevolg hebben. Zaken als het zien van bewegingen, teveel geluid, drukte, wisselende licht geven overprikkeling en leiden direct tot lichamelijke klachten.

 

Helaas zijn deze onderzoeksresultaten in lijn met de verwachting. Overprikkeling speelt bij mensen met NAH een hele grote en vooral bepalende rol in hun leven. Om mensen met NAH goed te kunnen helpen is het belangrijk kennis te hebben van hun prikkelverwerking.

 

Tijdens de (online) studiedag NAH staat Arno Prinsen, GZ-psycholoog en trainer op het gebied van hersenletsel, uitgebreid stil bij deze verstoorde prikkelverwerking en wat jij hier in de praktijk mee kunt doen om jouw patiënt/cliënt nog beter te kunnen helpen. 

 

Meer informatie over de studiedag NAH

Programmamanager Academie

Odile Vreeken

Artikelen

Wellicht ook interessant