Home / Omgaan met de Wet zorg en dwang in coronatijd: geen gemakkelijke opgave

Omgaan met de Wet zorg en dwang in coronatijd: geen gemakkelijke opgave

maandag 23 november, 2020

‘De bezoekersstop in zorginstellingen tijdens de eerste coronagolf heeft de rechtspositie van de bewoners ernstig geschaad’, zo is te lezen in een artikel van Zorgvisie. Een van de oorzaken hiervan is de overgang van de wet BOPZ naar de Wet zorg en dwang. 2020 is het overgangsjaar maar liep door het coronavirus anders dan gepland. Instellingen waren nog onvoldoende voorbereid op de Wzd toen er een lockdown kwam en ze te maken kregen met een geheel nieuws situatie waar ze zich op moesten aanpassen.

 

Zo werden mensen opgesloten in hun kamer of mochten ze niet naar buiten om het coronavirus buiten de deur te houden. Nergens in de Wet publieke gezondheid (de wet waarin de grondslag ligt voor de coronamaatregelen) stond dat mensen niet naar buiten mochten. Ook geen enkele burgemeester of voorzitter van een veiligheidsregio heeft hiervoor een beschikking afgegeven. Deze bewoners zijn dus in hun rechtspositie geschaad. Vooral het weren van bezoek heeft een diepe impact gehad.

 

Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht en juridisch adviseur: ‘Die corona lockdown was overal onverwacht, maar dat is nog geen excuus om de Wet zorg en dwang te negeren en zonder degelijk interdisciplinair overleg, inspraak van een onafhankelijke arts en cliëntenvertegenwoordiger, onvrijwillige zorg op te leggen. Ook in coronatijden moet de Wzd uitgevoerd worden.’

 

Voor instellingen is het geen gemakkelijke tijd. Niemand wil een bezoekverbod of mensen opsluiten in hun kamer maar soms voelt het misschien alsof er geen andere optie is. Het is daarom belangrijk om te weten wat er wel en niet mag en hoe je kunt omgaan met de Wzd in coronatijd.

 

Samen met Brenda Frederiks organiseren wij op 17 december een webinar ‘Wet zorg en dwang in coronatijd’ waarin je handvatten krijgt om met deze vragen om te gaan.

 

Meer informatie over de webinar Wet zorg en dwang in coronatijd

Programmamanager Academie

Odile Vreeken

Artikelen

Wellicht ook interessant