Home / Events / NAH
Eerstelijnszorg
Gehandicaptenzorg

NAH

Landelijke studiedag

Complex gedrag onder de loep

 

Leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet altijd gemakkelijk. Er zijn dingen die niet meer kunnen, mensen die je op een andere manier benaderen en dingen die je moeilijker kunt begrijpen. Frustraties en daaruit voortkomende ongewenste gedragingen liggen op de loer.

 

Vervelende situaties voor jou als begeleider/behandelaar en voor jouw cliënt komen hierdoor regelmatig voor. Om deze situaties te verminderen is kennis over complex gedrag nodig.

 

Tijd dus om complex gedrag nader te bekijken!

 

Want weet jij eigenlijk wat hoe informatie wordt verwerkt en dus waar het mis kan gaan, wat je zelf kunt doen om complex gedrag te verminderen en waar je kunt aankloppen voor hulp bij complexe cliënten?

 

Je ontmoet:

Begeleiders, behandelaren, verpleegkundigen, AVG’s en anderen die werken met mensen met een NAH.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers
10:00Opening door de dagvoorzitter

Blik op actualiteiten

Dr. Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg en coördinator NAH-Kennisnetwerk

10:30Hersenen en gedrag: wat kunnen we ermee?

Wat zien we vaak in de hersenen van patiënten met NAH en hoe vertaalt zich dat naar gedrag? Welke mogelijkheden voor behandeling zijn er?

  • Sensorische Informatieverwerkingstherapie
  • prikkelverwerking/regulatie, hersenveranderingen

Spreker wordt later bekend gemaakt

11:30Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
12:00Expertisecentra NAH+

In ons zorglandschap zijn diverse onderdelen met kennis over NAH+: Kenniscentrum, Doelgroep overstijgend expertise centrum (DEC) en het Regionaal Expertise Centrum (REC). De + staat voor: een complexe combinatie van stoornissen die zowel somatisch, cognitief, psychiatrisch, psycho-sociaal van aard kunnen zijn.

Aan de hand van praktijk voorbeelden zal toegelicht worden hoe cliënten, hun naasten en zorgprofessionals gebruik kunnen maken van de onderdelen van ons zorglandschap, oftewel waarvoor kan ik bij wie terecht.

Jaap van der Pol MSc., klinisch psycholoog en voorzitter landelijke werkgroep NAH+

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessies: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. Toepassing van de Triple-C methodiek

Het ondersteunen van mensen met NAH met  bijkomende gedragsproblemen en/of psychische problemen is uitdagend. De Triple-C methodiek biedt mogelijk uitkomst. Je hoort alles over het gedachtengoed en de werkwijze van Triple-C bij de NAH+ (+) doelgroep.

Stijn Wopereis MSc., neuropsycholoog en GZ-psycholoog gespecialiseerd in NAH

 

B.

Acceptatie van patiënt en naasten

  • Hoe kun je jouw cliënt en diens naasten helpen bij de acceptatie van hun NAH?
  • Welke rol kun jij spelen bij het vinden van zinvolle levensinvulling voor jouw cliënt?

Ervaringsdeskundige & begeleider van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

14:45Middagpauze met frisdrank en iets lekkers
15:00Keuzesessies: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen als zij zichzelf of een ander ernstig benadelen, ongeacht of zij opgenomen zijn of thuis wonen. Ook mensen met NAH kunnen vallen onder deze wetgeving.

Tijdens deze lezing krijgt u een kort overzicht van de wet en leert u in het bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk. Belangrijke onderdelen zijn de evaluatie en de besluitvormingsprocedure. De laatste waarborgt dat zorgvuldig wordt onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, want alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

Drs. Justa Bos, onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht & Advies

 

D.

Omgaan met moeilijk verstaanbaar/complex gedrag

Tijdens deze sessie leer je verder te kijken dan het gedrag. Je gaat op zoek naar de reden voor gedrag en het beïnvloeden van gedrag vanuit pro-actieve interventies. Je leert dit door middel van analyseren en reflecteren op het gedrag in de context en het gedrag van de hulpverleners. Uitgangspunt wordt gevormd door: ’’Gedrag klopt, maar kun jij er mee omgaan zodat je echt hulp kunt verlenen?’’

Björn Canfijn Bsc., coördinator Careflex Opleiden

16:00Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Inschrijven
  • Deskundige sprekers
  • Gedrag, wetgeving, behandeling en meer
  • Ruimte voor jouw vragen
  • Accreditatiepunten
18-02-2021
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

 

Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): aangevraagd

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: aangevraagd

Registerplein: aangevraagd

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 355,- excl. btw

Vroegboekkorting
€ 25,- t/m 30 november 2020.

Collegakorting
€ 25,- Indien jij en je collega op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede
(en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier het groepsregistratieformulier.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?