Home / Events / NAH
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
Eerstelijnszorg

NAH

Landelijke studiedag

Deze studiedag vindt online plaats

Complex gedrag onder de loep

Leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet altijd gemakkelijk. Er zijn dingen die niet meer kunnen, mensen die je op een andere manier benaderen en dingen die je moeilijker kunt begrijpen. Frustraties en daaruit voortkomende ongewenste gedragingen liggen op de loer.

 

Vervelende situaties voor jou als begeleider/behandelaar en voor jouw cliënt komen hierdoor regelmatig voor. Om deze situaties te verminderen is kennis over complex gedrag nodig.

 

Tijd dus om complex gedrag nader te bekijken!

 

Want weet jij eigenlijk wat hoe informatie wordt verwerkt en dus waar het mis kan gaan, wat je zelf kunt doen om complex gedrag te verminderen en waar je kunt aankloppen voor hulp bij complexe cliënten?

 

Je ontmoet

Begeleiders, behandelaren, verpleegkundigen, AVG’s en anderen die werken met mensen met NAH.

Programma

09:45Digitale inloop en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter

Blik op actualiteiten

Dr. Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg en coördinator NAH-Kennisnetwerk

10:30Behandelingen van mensen met hersenletsel: wat komt er allemaal bij kijken?

Om mensen met hersenletsel te helpen het leven weer op te pakken zijn behandelingen belangrijk. Het is hierbij essentieel om een goed beeld te hebben van hun cognitieve vermogens zodat de behandeling zo effectief mogelijk wordt gemaakt. In het eerste deel van deze lezing zullen deze cognitieve vermogens besproken worden. In het tweede deel zal de focus liggen op een van de meest voorkomend problemen bij hersenletsel: verstoorde prikkelverwerking.

Arno Prinsen, GZ-psycholoog, schrijver en training op het gebied van hersenletsel

11:30Ochtendpauze
11:50Expertisecentra NAH+

In ons zorglandschap zijn diverse onderdelen met kennis over NAH+: Kenniscentrum, Doelgroep overstijgend expertise centrum (DEC) en het Regionaal Expertise Centrum (REC). De + staat voor: een complexe combinatie van stoornissen die zowel somatisch, cognitief, psychiatrisch, psycho-sociaal van aard kunnen zijn.

Aan de hand van praktijk voorbeelden zal toegelicht worden hoe cliënten, hun naasten en zorgprofessionals gebruik kunnen maken van de onderdelen van ons zorglandschap, oftewel waarvoor kan ik bij wie terecht.

Jaap van der Pol MSc., klinisch psycholoog en voorzitter landelijke werkgroep NAH+ & Natska Jansen, landelijk projectcoördinator ReMinder (monitoring) en teamcoördinator casemanagers Salland & Jeugd bij het onderzoeksproject Casemanager Hersenletsel

12:50Lunchpauze
13:30Toepassing van de Triple-C methodiek

Het ondersteunen van mensen met NAH met  bijkomende gedragsproblemen en/of psychische problemen is uitdagend. De Triple-C methodiek biedt mogelijk uitkomst. Je hoort alles over het gedachtengoed en de werkwijze van Triple-C bij de NAH+ (+) doelgroep.

Stijn Wopereis MSc., neuropsycholoog en GZ-psycholoog gespecialiseerd in NAH

14:15Acceptatie van patiënt en naasten
 • Hoe kun je jouw cliënt en diens naasten helpen bij de acceptatie van hun NAH?
 • Welke rol kun jij spelen bij het vinden van zinvolle levensinvulling voor jouw cliënt?

 

Milou Schrijver, ervaringsdeskundige hulpverlener NAH & Esther Schram-Koot, ervaringsdeskundige mantelzorger & Annemiek Burm, regiocoördinator ambassadeurs patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

15:00Middagpauze
15:15Omgaan met moeilijk verstaanbaar/complex gedrag

Tijdens deze sessie leer je verder te kijken dan het gedrag. Je gaat op zoek naar de reden voor gedrag en het beïnvloeden van gedrag vanuit pro-actieve interventies. Je leert dit door middel van analyseren en reflecteren op het gedrag in de context en het gedrag van de hulpverleners. Uitgangspunt wordt gevormd door: ’’Gedrag klopt, maar kun jij er mee omgaan zodat je echt hulp kunt verlenen?’’

Björn Canfijn Bsc., coördinator Careflex Opleiden

16:00Einde programma
Presentaties downloaden
 • Deskundige sprekers
 • Gedrag, behandeling en meer
 • Ruimte voor jouw vragen
 • Vanaf jouw locatie te volgen
18-02-2021
Online

Accreditatie

 

Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1): 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten

 • Scholing Revalidatie
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Registerplein: 5 punten

 • Cliëntondersteuners
 • Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
 • GGZ-Agogen
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werkers

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?