Home / Sprekers / Harmen Beurmanjer
Spreker uitgelicht

Harmen Beurmanjer

Dr. Harmen Beurmanjer is werkzaam bij Novadic-Kentron als senior onderzoeker. Daarnaast is hij als hoofddocent Verslaving verbonden aan het RCSW en RINO Zuid voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog. Hij is expert op het gebied van GHB problematiek en de behandeling hiervan. Naast zijn promotie op het gebied van terugvalmanagement bij mensen met GHB verslaving is hij auteur van diverse andere studies en richtlijnen op dit gebied.

 

Harmen geeft regelmatig lezingen en onderwijs aan verschillende beroepsgroepen. Zo is hij spreker op de studiedagen Drugs | NPS  en verzorgt hij de Masterclass over GHB: verslaving en behandeling van het Leids Congres Bureau.

 

De volgende data zijn:

 

Op 9 september verdedigde Harmen Beurmanjer zijn proefschrift ‘When the party is over. Addressing clinical challenges in patients with GHB use disorders’ op de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees hier een interview.

 

In het artikel ‘De complexiteit van een GHB-verslaving‘, vertelt hij waarom behandelen zo lastig is.

 


5 vragen aan Harmen Beurmanjer

 

  1. Wat zie jij de afgelopen 10 jaar als opvallende ontwikkelingen in de ‘markt’ van drugs?

Qua drugsmarkt is denk ik de belangrijkste ontwikkeling in het afgelopen decennium de opkomst van online handel. Hierdoor ontstond een heel nieuw platform om aan middelen te komen. De middelen die de laatste jaren weer populair zijn geworden zijn vaak al lang bekend en wat dat aan gaat is er minder nieuws te melden.

 

  1. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het type gebruiker?

Ik twijfel of gebruikers heel erg veranderd zijn, de meesten beginnen qua middelengebruik toch vaak eerst met alcohol, nicotine of cannabis. Pas later zie je dan eventueel MDMA, amfetamine, cocaïne en GHB om de hoek komen. Je zou kunnen stellen hoe exotischer het middel, des te meer ervaring een gebruiker waarschijnlijk ook met andere middelen heeft. Ik kom zelf bijna nooit mensen tegen die direct met GHB begonnen zijn bijvoorbeeld, veel van de cliënten hebben dit via/na amfetamine of andere stimulantia leren kennen. Daarbij  heeft elk middel natuurlijk niet één type gebruiker, maar meerdere “typische gebruikers” met hun eigen motivaties en/of scenes.

 

  1. Denk je dat we genoeg grip hebben op de doelgroep als het gaat om voorlichting en preventie?

Voorlichting blijft natuurlijk van belang, helaas zien we op televisie en internet natuurlijk ook veel onjuiste informatie voorbij komen over middelengebruik en verslaving. Het is van belang dat preventiewerkers en zorgmedewerkers goed de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen om zo relevant te blijven. Voorlichting dient daarbij natuurlijk altijd goed afgestemd te zijn op specifieke doelgroepen. Zodat aangesloten kan worden bij behoeftes en leefwereld van de doelgroep.

 

  1. Wat weten we over (de effectiviteit) van behandeling?

Wanneer we kijken naar wat effectief is bij de psychologische behandeling van stoornissen in middelengebruik staan motiverende gespreksvoering, cognitief gedragstherapeutische interventies en contingency management eigenlijk altijd wel bovenaan. Bij farmacotherapie verschilt het aanbod sterk per middel en is er (nog) niet voor alle middelen specifieke medicatie ontwikkeld. Dit zal overigens ook niet altijd voor iedereen nodig zijn. Het belangrijkste bij behandeling is dat er wordt gewerkt aan een redelijk en haalbaar alternatief met een zinvolle invulling van het dagelijks leven. Met betrekking tot abstinentie ben ik van mening dat dit een middel tot een groter doel moet zijn, niet een doel op zich, ten zij de cliënt dit expliciet wil.

 

  1. Wat zie jij als grootste verbeterpunt?

Waar veel winst te halen valt is het door-ontwikkelen van de brug tussen wetenschap en praktijk. Hiermee bereiken nieuwe innovaties sneller cliënten en kunnen oude achterhaalde ideeën hopelijk eerder aan de kant worden gezet. Dit alles komt zowel de cliënt als het werk van de professional ten goede.

Harmen Beurmanjer

Senior onderzoeker bij Novadic-Kentron en hoofddocent Verslaving bij RCSW en RINO Zuid voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog.