Home / Interview Harmen Beurmanjer proefschrift
When the party is over

Een interview met Harmen Beurmanjer over zijn proefschrift

maandag 30 augustus, 2021

Het begrip vergroten van de GHB gebruikende populatie en de behandelingsbehoeften van patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB (GUD) in kaart brengen. Dat is één van de twee doelstellingen van jouw proefschrift. Waarom is het belangrijk dat er meer begrip komt?
De relatieve nieuwheid van GHB en het gebrek aan studies naar behandelingen voor deze populatie kunnen hen extra kwetsbaar maken om verkeerd begrepen en als moeilijk bestempeld te worden.
GUD wordt door clinici vaak gezien als een van de meest ernstige en gevaarlijke van alle stoornissen in het gebruik van middelen. De literatuur in combinatie met het onderzoek uit mijn proefschrift laat echter zien dat GUD in veel opzichten een reguliere middelenstoornis is.
Het is wel zo dat, hoewel het ontwikkelingstraject en de symptomen vergelijkbaar zijn, het percentage patiënten dat terugvalt hoger is. Gevoelens van angst, cognitieve problemen en beperkt inzicht in ziekte dragen mogelijk bij aan het risico op terugval in GHB-gebruik.

 

De tweede doelstelling was het testen van farmacologische behandelingsinterventies bij patiënten met GUD. Kun je daar iets meer over vertellen?
In de literatuur is er een voortdurende discussie over de moeilijkheden die gepaard gaan
met het behandelen van GHB-ontwenning. Terwijl het afbouwen met farmaceutisch GHB als veilig en effectief kan worden beschouwd, blijven gezonde slaappatronen bij patiënten verstoord vanwege de
korte halfwaardetijd van GHB. Het blijft daarom belangrijk om de detoxificatiemethoden
van GHB verder te optimaliseren. In mijn proefschrift doe ik enkele voorstellen voor toekomstige studies om de behandeling van patiënten met GUD te verbeteren.

 

Doe je ook andere voorstellen en aanbevelingen in je proefschrift?
Op basis van de onderzoeken in dit proefschrift kunnen verschillende aanbevelingen
worden gedaan om schade door het gebruik van GHB te voorkomen. Preventiebeleid dient er op gericht te zijn om de mogelijke risico’s van GHB-gebruik onder de aandacht te brengen. Als mensen eenmaal GUD gaan ontwikkelen, is het belangrijk dat ze zorg krijgen om te voorkomen dat ze uit de samenleving wegglijden en tussen de kieren van de gezondheidszorg vallen.
Om het herstelproces verder te helpen, is het aan te bevelen om (gezonde) belangrijke naasten te betrekken die ondersteuning kunnen bieden aan de patiënt tijdens de behandeling, vooral buiten het therapeutisch programma.

 

Ik hoop dat mijn proefschrift bijdraagt aan het duidelijk maken van de noodzaak van onderzoek en bovenal de verspreiding van de resultaten onder ggz-professionals. Ook hier draag ik graag aan bij.

 


 

 

Op 9 september 2021 verdedigde Harmen Beurmanjer zijn proefschrift ‘When the party is over. Addressing clinical challenges in patients with GHB use disorders’ op de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Harmen geeft regelmatig lezingen en onderwijs aan verschillende beroepsgroepen. Zo is hij spreker op de studiedagen Drugs | NPS en de webinars GHB: gebruik, afhankelijkheid en behandeling van het Leids Congres Bureau.

 

De volgende studiedag over Drugs | Nieuwe Psychoactieve Stoffen vindt plaats op dinsdag 10 mei in Amsterdam. Meer info daarover vind je hier.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen