Home / Events / Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde | Webinar
Ouderenzorg
Eerstelijnszorg
Ziekenhuiszorg

Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde | Webinar

Dinsdag 17 september 2024 | 10.00 – 12.00 uur

 

 

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners te maken met patiënten en hun familie, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.

Zij maken kennis met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en de rol van familie anders zijn dan zorgprofessionals gewend zijn.

 

In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

 

Er wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • eigen ervaringen van de deelnemers
  • cultureel bepaalde ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
  • opvattingen over het levenseinde in verschillende levensbeschouwingen
  • de rol van geestelijk verzorgers
  • het Culturele Interview (een methodiek om cultuursensitief te communiceren met patiënten en mantelzorgers)

 

 

Spreker

De webinar wordt gegeven door dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Lees meer over Cor.

 

Doelgroep

Zorgprofessionals die betrokken zijn bij palliatieve zorg aan patiënten en de begeleiding van naasten.

Inschrijven

€ 99,- p.p. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige spreker
  • Ruimte voor vragen en ervaringen
  • Handvatten voor jouw praktijk
17-09-2024
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1(huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijke gehandicapten (ABC1)*: 2 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional (V&VN): 2 punten

Verpleegkundig Specialisten Register: 2 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?