Home / Events / Spoedzorg | Congres
Eerstelijnszorg
Ziekenhuiszorg

Spoedzorg | Congres

Dinsdag 19 november | 10.00 – 16.15 uur | Aristo Utrecht Lunetten

 

Dat de spoedzorg onder druk staat, is helaas al bijna geen nieuws meer. De spoedzorg staat nog steeds blijvend voor uitdagende vraagstukken. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om de nodige acute zorg op de juiste plek te kunnen blijven geven.
De overbelasting van de eerste lijn wordt steeds duidelijker zichtbaar, ook op de SEH. Daarnaast zien we een toename van ouderen met complexe problemen waarbij de thuissituatie onhoudbaar is geworden en op de SEH belanden. Wat werkt om de druk op de spoedzorg te verlichten en tegelijkertijd de kwaliteit en toegankelijkheid te borgen? Wat betekent anders werken en anders organiseren in de praktijk? En wat kan AI daaraan bijdragen?

Binnen een dag ben je weer helemaal op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en word je bijgepraat door verschillende topsprekers.

 

Andere redenen om deel te nemen:

 

 • Uitwisselen van ervaringen met collega’s en deskundigen
 • Altijd op de hoogte van de meeste actuele ontwikkelingen binnen het werkveld
 • Accreditatie toegekend bij verschillende beroepsverenigingen
 • Korting wanneer je met collega(‘s) komt
 • De gelegenheid om vragen te stellen

 

Doelgroep

(Huis)artsen, SEH-artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en overige zorgprofessionals, management en beleidsmedewerkers bij SEH’s, ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen en overige organisaties betrokken in de spoedketen.

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Dick Koster
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Dick Koster is kaderhuisarts Spoedzorg en zit in diverse besturen, hij is onder andere medisch adviseur bij Hospice Duin- en Bollenstreek en op de Huisartsenpost.

10:15Toekomstbestendige acute zorg | Frank de Groot

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wilde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. De beleidsagenda bouwt voort op onder meer de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio.

Op basis van alle regionale ROAZ beelden zijn er in alle acute zorg regio’s ROAZ plannen gemaakt en is men aan de slag met de uitwerking van de voorgestelde prioritaire opgaven. Maar wat betekent dat in de praktijk? Blijft de acute zorg daarmee toegankelijk voor iedereen ondanks de tekorten die voorspeld worden. Of is er meer nodig?

Frank de Groot, gepensioneerd directeur Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland

11:15Ochtendpauze
11:45Van zorg naar gezondheid | Dr. David Baden

Je hoeft de krant maar open te slaan en de zorg staat erin. Vaak gaat het om de groei van het zorgaanbod en de uitdagingen die er daardoor zijn. De stijgende uitgaven aan zorg zijn een steeds groter deel van onze begroting, sinds dit jaar is de uitgave aan de zorg groter dan die aan sociale zekerheid. Ook werken er steeds meer mensen in de zorg als percentage van de beroepsbevolking, met als voorspelling van de WRR dat in 2040 1 op de 4 werknemers in de zorg werken, tegen 1 op de 6 nu. En tegelijk zijn er in de zorg toenemende wachtlijsten en op de SEH is sprake van een toenemende overmatige drukte – crowding. Daarnaast is de zorg ook voor verantwoordelijk voor 7% van de CO2 uitstoot: hoe kunnen we dat oplossen?

 

Hoe nu verder? Nog meer personeel en nog meer zorgproductie? Of moeten we andere keuzes maken? Kiezen we nu altijd voor beleid dat duurzaam & toekomstbestendig is in de zorg? En moeten we alles oplossen in de zorg of zijn er ook mogelijkheden buiten de zorg om de gezondheid van mensen te verbeteren? En wat zouden die keuzes dan betekenen voor de inrichting van onze acute zorg?

Dr. David Baden – SEH-arts en voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

12:45Vragen en discussie

Onder leiding van de dagvoorzitter is er ruimte voor vragen uit de zaal en het uitwisselen van ideeën.

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
14:00Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

Sessie A:

Ouderen op de SEH

Om kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp optimale zorg te verlenen, heeft Tergooi MC het zorgpad Geriatric Emergency Medicine (GEM-team) ontwikkeld. Hierbij komt een multidisciplinair GEM-team in medebehandeling bij kwetsbare ouderen op de SEH. Door nauw samen te werken met de hoofdbehandelaar is de kwetsbare oudere snel en goed in beeld. Alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen worden meegenomen, evenals de behandelvoorkeuren van de patiënt. De kans dat relevante diagnoses worden gemist verkleint, terwijl de kans dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek ontvangt vergroot.

Vera Hogervorst, Verpleegkundig Specialist en onderzoeker acute ouderenzorg, Tergooi MC/AUMC

 

Sessie B:

Zelftriage en de mogelijke inzet in de acute keten

Aankomende jaren gaat een uitdaging worden: we gaan steeds meer zorg leveren met minder zorgprofessionals. Op de huisartsenposten zien we dat de inzet van zelftriage een effectieve manier is om een eerste schifting te maken in urgenties; op de posten waar het nu gebruikt wordt leidt het tot een aanzienlijke daling van het aantal telefonische contacten. In deze interactieve sessie bespreken we de vormen van zelftriage, de voor- en de nadelen en de mogelijke inzet in de acute keten in de toekomst.

Jojanneke Kant, huisarts en kaderarts spoedzorg en docent acute zorg Triage24.nl

14:45Middagpauze
15:15Toepassing van AI in de spoedzorg | Michiel Tebbes

AI-technologieën bieden veelbelovende oplossingen, zoals geautomatiseerde rapportage en dataverwerking, die de efficiëntie en nauwkeurigheid in de spoedzorg kunnen verbeteren. Door het gebruik van AI (Artificial Intelligence) voor taken zoals triage van patiënten, interpretatie van beeldvorming en klinische voorspellingsregels, kan de werkdruk van zorgpersoneel worden verlicht en de patiëntenzorg worden geoptimaliseerd. AI-tools kunnen ook bijdragen aan betere besluitvorming en een nauwkeurigere diagnosestelling, wat essentieel is voor het snel en effectief behandelen van patiënten in acute situaties. Door de integratie van AI in de spoedzorg kunnen problemen zoals lange wachttijden, overbelasting van het personeel en beperkte middelen effectiever worden aangepakt. Deze lezing biedt de deelnemer een verhelderende inkijk in de mogelijkheden van AI in de spoedzorg.

Michiel Tebbes, SEH-arts KNMG en ontwikkelaar

16:15Einde programma
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Inspirerende sprekers
 • Accreditatiepunten
 • Ontmoeting met collega's
19-11-2024
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)4 punten

 • Scholing Ambulancechauffeurs
 • Scholing Ambulancezorg
 • Scholing Intensive Care
 • Scholing Meldkamer Ambulancezorg
 • Scholing Militaire Zorg
 • Scholing SEH verpleegkunde

Verpleegkundig Specialisten register (VSR) 4 punten

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende hulp artsen (NVSHA): 5 punten

 • Nascholing Spoedeisende Hulp Artsen

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?