Home / Events / Verward gedrag in de wijk | Middagsymposium
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Verward gedrag in de wijk

Middagsymposium

 

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. Jij als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.

 

Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je écht contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen? Zien we hierin veranderingen sinds COVID-19? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

 

Je ontmoet

(Sociaal) verpleegkundigen, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Programma

12:30Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers
13:00Opening door de dagvoorzitter
 • Korte introductie op het programma
 • Blik op recente ontwikkelingen
 • Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

13:15Over kwetsbare burgers en de sociale geneeskunst

Een sociaal-medische benadering in de aanpak van o.a. armoede, schulden en huisuitzettingen speelt een vitale rol in het tegengaan van de toename van personen met verward gedrag. Een pleidooi voor medische aandacht voor diagnostiek van de onderliggende problematiek bij personen met verward gedrag.

Igor van Laere, Social Medical Care Consultant en coördinator Nederlandse Straatdokters groep

14:00In verwarde staat

Ervaringsdeskundige Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen. Verward gedrag is vaak het resultaat van de haperende samenleving, laat de gemeenschap dan ook zelf bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Karlijn Roex, Post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Socioloog, schrijver, spreker

14:45Pauze met frisdrank en iets lekkers
15:00Een voorbeeld

In meerdere gemeentes werkt de wijkagent samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?

Sarah Voss en Esther Pullen, Wijk-GGD’ers gemeente Vught, en Brenda van Middelkoop, Wijkagent – aandachtsgebied verwarde personen en vermiste personen

15:45Verbinding maken

Hoe kom je als hulpverlener echt in verbinding met de client? Tijdens deze bijzondere workshop word je meegenomen in de ervaringen van zowel de verwarde persoon als de hulpverlener en leer je bewust te worden van de kwetsbare samenleving en jouw rol daarin. Welke dynamieken staan tussen jou en de client in, en hoe neem je ze weg?

Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige, coach en eigenaar van De verbeelding van kracht

16:30Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter
17:00Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Inschrijven
 • Deskundige sprekers uit de dagelijkse praktijk
 • Ruimte voor jouw vragen
 • In één middag op de hoogte
13-04-2021
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten

 • Scholing Algemeen

Registerplein: 4 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 3 punten

 • Scholing Verpleegkundig Specialisten

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 285,- excl. btw

Vroegboekkorting

€ 25,- t/m 8 februari 2021

Collegakorting
€ 25,- Indien jij en je collega op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier het groepsregistratieformulier.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?