Home / Events / Verpleegkundig Leiderschap | Congres
Ziekenhuiszorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Ouderenzorg

Verpleegkundig Leiderschap

Woensdag 24 april 2024 | 10.00 – 16.10 uur

 

De uitdagingen in de zorg vragen om verpleegkundigen die in hun kracht staan en leiderschapskwaliteiten inzetten voor kwaliteit van zorg en behoud van werkplezier. Leiderschap en zeggenschap zijn belangrijk voor een complete en professionele invulling van je beroep. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de persoonsgerichtheid, effectiviteit en veiligheid. Door meer autonomie heb je bovendien een betere kans je werk met voldoening en vanuit motivatie vol te houden.

 

Maar wat versta je hier dan precies onder en hoe kun je onderscheid maken tussen verschillende vormen van leiderschap? Graag verkennen we samen met jou wat verpleegkundig leiderschap betekent voor jou, hoe belangrijk de context is waarin je je bevindt, hoe je je professioneel kompas vindt en nog veel meer! Met medewerking van onder andere ImpactAll.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en ieder ander met interesse in verpleegkundig leiderschap

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter | Petrie Roodbol

Inventarisatie van achtergrond en verwachtingen deelnemers, reflectie op de afgelopen 3 congressen en lessen uit het verleden.
Petrie Roodbol, emeritus Hoogleraar Verplegingswetenschappen UMCG, Voorzitter Bestuur SKILZ

10:45Pauze
11:15Visie op invulling geven aan verpleegkundig leiderschap | Evelyn Finnema

Het zorglandschap blijft veranderen. Hoe leveren we onze bijdrage in de hele zorgketen, hoe brengen we onze professionele kennis in en hoe zorgen we samen voor een betere zorg?
Wat dragen persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en zeggenschap bij aan leiderschap? Over het belang van verwoorden en verantwoorden.

Evelyn Finnema, hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het UMCG, lector Verpleegkundige Diagnostiek bij de Hanzehogeschool Groningen en lector bij de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn van NHL Stenden hogeschool. Sinds mei 2021 is zij tevens Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS

12:00Lunchpauze
13:00Middagprogramma met workshoprondes

De workshops bestaan uit korte introducties op een thema, waarna je op een interactieve manier verkent wat dit betekent in de praktijk.

 

13:00Workshopronde I, keuze uit A (volgeboekt) of B of C

A. Verpleegkundig Leiderschap in teamverband 

Volgeboekt

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat verpleegkundigen heel goed weten wat verpleegkundig leiderschap is, maar het niet altijd herkennen in de dagelijkse praktijk.
In deze workshop gaan we aan de slag met een model Verpleegkundig Leiderschap, gebaseerd op onderzoek, dat ingaat op de verschillende aspecten van leiderschapsontwikkeling. Aan de hand van concrete voorbeeldsituaties en bespreekvragen bij het model verkennen we hoe verschillende vormen van leiderschap in de dagelijkse praktijk eruit zien en vooral , hoe je daarin kunt oefenen om  leiderschap te laten zien.
Margreet van der Cingel, lector Verpleegkundig Leiderschap & Onderzoek voor Goede Zorg, verbonden aan NHL Stenden Hogeschool en Medisch Centrum Leeuwarden

 

B. Verpleegkundige rolontwikkeling in de praktijk
Verpleegkundigen zijn dé onzichtbare schakel in veel zorgorganisaties. Wellicht (socio-cultureel) verklaarbaar, maar toch onbegrijpelijk omdat het verpleegkundig vak zo goed past bij de huidige tijd. Denk aan de lopende discussies rondom passende zorg en advance care planning, en zet er verpleegkundige concepten zoals zelfmanagement, empowerment naast, alsmede de nadruk van het vak op het functioneren in het dagelijks leven. Het is een vak dat aan de onzichtbaarheid onttrokken moet worden, willen we de uitdagingen in de zorg kunnen oplossen. Verpleegkundigen kunnen daar zelf een groot aantal in hebben.  Jaap neemt je graag mee in het komen van denken hierover naar handelen hiernaar.
Jaap Kappert MSc BN, bestuurder V&VN en Manager Mens en Ontwikkeling bij Brentano Amstelveen

 

C. Zelfleiderschap en persoonlijke moraal – maximum 25 mensen
Hoe je leiderschap ook definieert, het heeft altijd te maken met het op gang brengen van initiatieven, het realiseren van doeleinden, en het in beweging brengen van navolgers. Leiderschap gaat als sociaal proces over het organiseren van macht en over strategisch handelen in een politiek veld. Wil je dat leiderschap waarmaken, vraagt dat ook competenties als morele veerkracht en een uitgesproken visie op professionele autonomie en persoonlijk leiderschap. Aan de hand van filosofen als Martha Nussbaum en Hannah Arendt gaan we samen op zoek naar een uitdagend beeld van persoonlijk verpleegkundig leiderschap vanuit aandacht, ethiek en mindfulness.
Hans van Dartel, ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen o.a. werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC en jarenlang voorzitter van Commissie Ethiek V&VN

14:00Korte pauze, wisseling van sessies
14:15Workshopronde II, keuze uit D (volgeboekt) of E of F

D. Effectieve communicatie

Volgeboekt

Jouw idee, visie of mening doet ertoe! Maar hoe zorg je ervoor dat jij niet de enige bent die dit ondersteunt? Hoe neem je anderen mee zodat woorden ook tot actie leiden? Hoe zet je overtuigingskracht in om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?
De volgende onderwerpen komen aan bod:

– De psychologie van overtuigen;

– Goed brengen van een lastige boodschap;

– Luisteren en reageren;

– De inzet van verschillende communicatiestijlen;

– Stem en houding als bron van gezag.

Tijdens de workshop word je uitgedaagd om actief mee te doen, om zelf te ervaren hoe het is om (nóg) krachtiger over te komen.
Felix Peeters, trainer bij ImpactAll

 

E. ‘Mission (Im)possible’ een verhaal uit de praktijk
Twee keer zoveel patiënten verzorgen met hetzelfde aantal verpleegkundigen, zonder verlies van werkplezier? In deze sessie hoor je hoe het de verpleegkundigen van het Sint Antonius Ziekenhuis zelf is gelukt. Welke rol heeft verpleegkundig leiderschap gespeeld en welke vragen zijn er opgekomen?
Projectleiders Mission Impossible bij het Sint Antonius Ziekenhuis: Melanie Oostrom, regie- en oncologieverpleegkundige en student Master Evidenced Based Practice en Gerbrecht van der Meulen MA, zorgethica en regieverpleegkundige

 

F. Zelfleiderschap en persoonlijke moraal – maximum 25 mensen
Hoe je leiderschap ook definieert, het heeft altijd te maken met het op gang brengen van initiatieven, het realiseren van doeleinden, en het in beweging brengen van navolgers. Leiderschap gaat als sociaal proces over het organiseren van macht en over strategisch handelen in een politiek veld. Wil je dat leiderschap waarmaken, vraagt dat ook competenties als morele veerkracht en een uitgesproken visie op professionele autonomie en persoonlijk leiderschap. Aan de hand van filosofen als Martha Nussbaum en Hannah Arendt gaan we samen op zoek naar een uitdagend beeld van persoonlijk verpleegkundig leiderschap vanuit aandacht, ethiek en mindfulness.
Hans van Dartel, ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige, voorheen o.a. werkzaam als universitair docent medische ethiek bij het LUMC en jarenlang voorzitter van Commissie Ethiek V&VN

15:15Korte pauze
15:30Plenaire terugkoppeling/paneldiscussie
16:10Einde programma, afsluiting met drankje
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Topsprekers
  • Inspirerend en interactief
  • Praktische handvatten en tips
24-04-2024
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN):  4 punten

VSR: 5 punten

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw p.p.

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?