Home / Events / Geriatrische Revalidatiezorg | Congres
Ouderenzorg
Ziekenhuiszorg

Geriatrische Revalidatiezorg | Congres

Woensdag 22 mei 2024 | 10.00 – 16.00 uur | Aristo Utrecht

 

Wat kenmerkt de geriatrische revalidatiezorg anno 2024, welke ontwikkelingen spelen er nu en in de nabije toekomst? En wat betekent dit voor de GRZ?

Tijdens dit 11e landelijke congres is er aandacht voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers je bij over recente ontwikkelingen binnen de geriatrische revalidatiezorg zoals het Integraal Zorg Akkoord, ambulante GRZ, en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van e-health.

 

Doelgroep

Specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Marije Holstege

Blik op de dag en ontwikkelingen in de geriatrische revalidatie gericht op slimmer samenwerken voor toekomstbestendige revalidatie.

Marije Holstege, bijzonder lector Geriatrische Revalidatie bij Inholland/Omring 

10:45Landelijke ontwikkelingen en implicaties beleid GRZ | Thesra Hilte-olde Scheper

De afgelopen jaren zijn er weinig landelijke beleidsaanpassingen binnen de GRZ geweest, die van invloed waren op geriatrische revalidatiezorg als onderdeel van de kortdurende zorg, naast ELV en GZSP. Voor het jaar 2025 verwachten wij zeker relevante beleidsaanpassingen. Dat komt door een aantal ontwikkelingen. Zo is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) tot stand gekomen vol ambitie om meer samenwerking van de grond te krijgen. Daar zet de NZa vol op in. Verder brengt de NZa in februari/maart 2024 haar advies uit over een nieuwe bekostiging voor het tijdelijk verblijf (ELV, GRZ en Wlz-crisis vv). Je wordt bijgepraat over deze en hoort wat zich landelijk voordoet aan de verwachte uitwerking van zorgverlening voor GRZ patiënten.

Thesra Hilte-olde Scheper MD, medisch adviseur bij de Nederlandse Zorgautoriteit

11:30Ochtendpauze
12:00Implementatiekunde | Ellen van Ginkel

Tijdens deze inspirerende lezing richten we ons op het leren omgaan met weerbarstigheden in de veranderkundige praktijk binnen de GRZ, met specifieke aandacht voor frictiepunten, onzekerheden en weerstand. We zullen verkennen hoe deze uitdagingen kunnen leiden tot groei en ontwikkeling. Met als leidraad “zonder wrijving geen glans” zullen we strategieën bespreken om obstakels te overwinnen en weerbarstige situaties om te zetten in kansen voor verbetering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische inzichten en benaderingen om het gewenste resultaat te bereiken.

Ellen van Ginkel, manager behandelzaken bij Vivium en regisseur integrale medische ouderenzorg regio Gooi en Vechtstreek

12:45Vragen en discussie
13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I | Aafke de Groot | Martine Bosma-Kant en Judy Bakker

Keuze uit sessie A of B

 

Sessie A: Triage

Sinds Geriatrische Revalidatiezorg ingevoerd werd in 2013 is het belang van zorgvuldige indicatiestelling steeds benadrukt. De centrale ‘triage’ vraag is ‘hoe kan deze kwetsbare of oudere patiënt gaan herstellen’. Kan hij/zij profiteren van een revalidatie-traject, of is andere herstelgerichte zorg passender?

Het eerstelijnsverblijf biedt ook multidisciplinaire zorg en de wijkkliniek is een alternatief voor ziekenhuisopname. Wie is waarvoor geïndiceerd en wat als de geïndiceerde zorg niet beschikbaar is?

Transferverpleegkundigen, SEH-artsen, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn betrokken bij triage besluiten, maar onderzoek naar triage in Nederland laat zien dat zij verschillend kijken naar de criteria. Gaat een triagerichtlijn ons helpen om patiënten beter naar passende zorg te verwijzen?

In dit programma worden uitkomsten van het triage onderzoek voorgelegd aan de deelnemers, daarnaast is er ruimte voor casuïstiek uit de dagelijkse praktijk.

Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde. Docent en promovendus Amsterdam UMC

 

Sessie B: Visuospatieel neglect: van diagnostiek tot innovatieve behandeling

Neglect is een veelvoorkomende aandachtstoornis na een beroerte waarbij het revalidatieproces vaak trager verloopt en tot minder herstel lijdt. Daarom des te belangrijker dat we meer inzicht krijgen in deze doelgroep en diagnostiek en behandeling beter kunnen afstemmen. Je wordt meegenomen in de wereld van neglect; van prevalentie tot diagnostiek en van behandeling tot het inzetten van Augmented Reality (AR).

Martine Bosma-Kant, PhD kandidaat GRZ bij het LUMC en projectleider doorstroom in de keten – Spoedconsult SO en fysiotherapeut bij Florence en Judy Bakker, PhD kandidaat  en ergotherapeutbij de Universiteit Utrecht en Omring

14:45Middagpauze
15:00Keuzesessie: Ronde II | Leonoor van Dam van Isselt | Jules Kraaijkamp en Suzanne Debeij

Keuze uit sessie C of D

 

Sessie C: Ambulante GRZ

Update vanuit het landelijke project “Thuis als het kan”, de proeftuinen Ambulante Geriatrische Revalidatie. In deze sessie delen we de meest recente opgedane kennis en ervaring vanuit de acht proeftuinen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de do’s en don’ts en de eerste ‘lessons learned’.

Dr. Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest en associate professor bij het LUMC

 

 

Sessie D: Couch potatoes in de GRZ, laten we ze zitten?

In de geriatrische revalidatie besteden we nog weinig aandacht aan zitgedag. Dit terwijl ouderen gedurende de revalidatie het grootste gedeelte van de dag zittend doorbrengen.

We staan stil bij wat er bekend is over zitgedrag, inactief zijn en bewegen in de geriatrische revalidatie. Daarnaast gaan we in op hoe we dit gedrag kunnen veranderen, waarbij we een goede balans willen vinden tussen zitten en bewegen.

Jules Kraaijkamp, verpleegkundig specialist bij ZZG Zorggroep en PhD kandidaat geriatrische revalidatie het LUMC en Suzanne Debeij, PhD kandidaat geriatrische revalidatie bij het LUMC

 

 

16:00Einde programma, napraten met een drankje
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Topsprekers uit de GRZ
  • Actuele ontwikkelingen
  • Wetenschap en praktijk
  • Accreditatiepunten
22-05-2024
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 5 punten

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): 4.5 punt

  • Scholing – Ergotherapeuten
  • Scholing – Oefentherapeuten

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)6 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

  • Scholing Geriatrie-Gerontologie

Verpleegkundig Specialisten register (VSR): 5 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?