Home / Events / Behandelen op het raakvlak van dementie en psychiatrie | Masterclass
Ouderenzorg
(O)GGZ

Behandelen op het raakvlak van dementie en psychiatrie | Masterclass

Donderdag 10 oktober 2024 | 13:00 – 16:30 uur | maximaal 50 deelnemers

 

Dementiepatiënten kunnen tijdens het proces van toenemend cognitief verval te maken krijgen met depressie, angststoornissen, psychosen en persoonlijkheidsveranderingen. Niet zelden resulteert dit in complexe problematiek waarbij de zorg voor en behandeling van de patiënt diverse uitdagingen kent. In de praktijk betekent dit dat het zorgprofessionals nog wel eens ontbreekt aan ervaring om de theoretische kennis achter deze problematiek om te zetten naar de juiste aanpak.

 

Tijdens deze bijeenkomst leer je de opgedane kennis om te zetten naar de praktijk: Turning research into practice! Hierbij gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de slag met vraagstukken binnen deze complexe problematiek. Daarbij wordt van de deelnemers een actieve houding verwacht waarbij volop gelegenheid zal zijn om eigen casuïstiek in te brengen. Ook zal de docent putten uit zijn jarenlange (o.a. CCE-)ervaring met complexe neuropsychiatrische problematiek bij dementieziekten.

 

Deze Masterclass is te volgen als vervolg op de webinar Op het raakvlak van dementie en psychiatrie en is ontwikkeld om invulling te geven aan de behoefte om opgedane theoretische kennis verder te vertalen naar de eigen praktijk van de deelnemer. Ook voor behandelaren die via een andere weg al beschikken over de theoretische kennis van psychiatrische problematiek bij dementieziekten is deze Masterclass een inspirerende praktijkmiddag.

 

Je ontmoet

Deze Masterclass  is geschikt voor behandelend artsen, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werken en ervaring hebben met of gespecialiseerd zijn in complexe PG-patiënten. Basiskennis van psychische en psychiatrische problematiek bij dementieziekten wordt als bekend verondersteld (of de deelnemer heeft eerder de webinar gevolgd).

 

Docent

De docent van deze Masterclass is Dr. Martin Kat waarbij voor diverse casuïstiekbesprekingen een of meerdere ervaren (CCE-)collega’s zullen aansluiten. Martin is al zo’n 35 jaar actief ouderenpsychiater en psychotherapeut. Hij werkte in de ambulante en klinische ouderen-GGZ, heeft een eigen vrijgevestigde praktijk en is consulent in verpleeghuizen. De laatste jaren is hij vooral werkzaam dichtbij huisartsen, POH’s, casemanagers en (wijk)verpleging. Daarnaast is hij consulent bij het CCE.

 

Programma

12:30Ontvangst deelnemers
13:00Masterclass - deel 1
  • Korte samenvatting theorie en achtergronden
  • Inleiding op praktische toepassing theoretische kennis
14:30Pauze
15:00Masterclass - deel 2
  • Toelichting op casuïstiek
  • Praktische toepassing in oefeningen  met (eigen) casuïstiek
16:30Einde Masterclass
Inschrijven

€ 325,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Met docent Dr. Martin Kat
  • Voor behandelaren in de ouderenzorg
  • Breng je eigen casuïstiek mee!
10-10-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)):*   3 punten

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)**:  3 punten

  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing GGZ

Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

** BPSW: casemanagers dementie mogen geaccrediteerde scholing voor V&VN dementieverpleegkundige indienen voor herregistratie


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

 

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 325,- excl. btw per persoon

Tarief voor oud-deelnemers van de webinar Op het raakvlak van dementie en psychiatrie:  € 297,- excl. btw per persoon

 

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,- korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,- korting.

 

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?