Home / Events / KOPP/KOV | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

KOPP/KOV

Woensdag 15  november 2023 | 10.00 – 16.00 uur

 

KOPP/KOV staat voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving. Dit kan betrekking hebben op één van de ouders, maar ook op beide. In Nederland is naar schatting ruim een kwart van de kinderen onder de 18 jaar een KOPP/KOV. Deze kinderen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis of verslavingsproblematiek.

 

Naast kinderen zijn er ook (jong)volwassenen die een ouder hebben met deze problematiek. Hun vroegkinderlijke ervaringen als KOPP kunnen langetermijngevolgen hebben voor het dagelijks functioneren op sociaal-, fysiek- en psychisch vlak. Het bespreekbaar maken van die langetermijngevolgen kan helpend zijn. Maar hoe ga je als professional het gesprek aan over deze KOPP-ervaringen?

 

Verder kan het inzetten op preventieve ondersteuning bijdragen aan het voorkomen van ernstige problemen. Welke lokale initiatieven ter ondersteuning zijn er in Nederland? Hoe ga je het gesprek aan met ouders en kind over mogelijke zorgen? En hoe kun je preventie betrekken binnen de behandeling in de volwassen-GGZ?

 

Tijdens dit congres krijg je onder meer antwoord op bovenstaande vragen, kun je leren van ervaringen en word je voorzien van tips en handvatten waarmee jij als professional aan de slag kunt met de zorg en begeleiding rondom KOPP/KOV.

 

Doelgroep

Jeugd- en gezinsprofessionals, verpleegkundigen, begeleiders, psychologen, pedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, docenten/leerkrachten, POH-ggz, huisartsen, professionals werkzaam in de verslavingszorg en andere geïnteresseerden in het onderwerp KOPP/KOV.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

– Kader van de dag, kennismaken en inventarisatie
– Achtergrond en recente ontwikkelingen

Denis Wiering, voorzitter van het Landelijk Platform KOPP/KOV

10:30KOPP: handelen in belang van ouder én kind

In deze lezing staan we stil bij KOPP in de breedte. Algemene cijfers, het historisch perspectief op onze kennis over KOPP, de systemische dilemma’s bij ouderlijke psychiatrische problemen en de ontwikkeling van het kind in het gezin én binnen de organisatie van het zorglandschap. Ook worden enkele langlopende wetenschappelijke studies uitgelicht.

Esther Mesman, GZ-psycholoog en senior onderzoeker afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC Sophia.

11:30Ochtendpauze
12:00In gesprek met ervaringsdeskundigen

Tijdens deze lezing krijg je een inkijk in het leven van twee – inmiddels volwassen – ervaringsdeskundigen. Thom groeide op met een moeder met verslavingsproblemen. Hij zal met jullie delen hoe hij zijn jeugd heeft beleefd, de hulpverlening heeft ervaren en hoe het nu met hem gaat. Ook Elze zal haar verhaal toelichten. Zij groeide als enig kind op met twee ouders met psychische problematiek. Tevens is er gelegenheid om op de verhalen te reageren en vragen te stellen.

Thom & Elze, ervaringsdeskundigen uit de adviesraad KOPP/KOV Trimbos-instituut

13:00Lunchpauze met uitgebreid buffet
Middagprogramma met keuzesessies
13:45Keuzeronde 1

A. Het belang van het bespreken van de langetermijneffecten van de vroegkinderlijke ervaringen van opgroeien met een ouder met psychische problemen

 

Tijdens deze sessie neemt Ingrid Brummelhuis, al ongeveer 25 jaar werkzaam met KOPP/KOV in diverse settingen, jullie mee in de (mogelijke) gevolgen van de vroegkinderlijke KOPP-ervaringen en de samenhangende langdurige stress op het psychisch- en sociaal functioneren en lichamelijke klachten in de volwassenheid. Je krijgt antwoord op vragen als ‘Wat is de samenhang/context tussen de vroegkinderlijke KOPP-ervaringen en de klachten of het gedrag in het heden?’ Als professional zul je handvatten  en tips meekrijgen om in de praktijk het gesprek aan te gaan over deze KOPP-ervaringen.

Ingrid Brummelhuis, verpleegkundig specialist en promovenda bij GGz Brebrug en Tranzo & Kimberley Buijs-Holleman, ervaringsdeskundige

 

B. ‘Kinderen en naasten van’ Betrekken van preventie binnen de behandeling: werkwijze van Parnassia Groep in de regio Rijnmond

“Al zoveel jaar komen hier hulpverleners over de vloer voor mijn moeder, maar nooit heeft iemand aan mij gevraagd hoe het nu echt met mij gaat en wat de depressieve stoornis van mijn moeder voor mij betekent. Fijn om het hier nu wel een keer over te hebben.” D. (14 jaar)

 

“Jarenlange therapeutische gezinsbehandelingen, focus op problemen van M. met daarbij soms een groot gevoel van falen en tekort schieten. Door het familieadviesgesprek met het hele gezin was M. pas in staat om de impact van haar gedrag op alle gezinsleden in te zien en werden wij als kinderen nu ook eens gezien, dank voor dit open en fijne gesprek.“ B. (20 jaar) 

 

Bij steeds meer afdelingen van Parnassia Groep (o.a. PsyQ, Antes GGZ teams, Indigo BGGZ, mentale gezondheidscentra) is er via standaardisatie aandacht voor kinderen en naasten van. Als een cliënt aangeeft dat hij/zij kinderen heeft wordt hen altijd een gesprek met een preventiedeskundige van Indigo Preventie aangeboden. Steeds meer behandelaren weten hun cliënt hiervoor te motiveren. Binnen de SGGZ gaat het om maximaal vijf gesprekken en binnen de BGGZ om één gesprek.

Ervaring leert dat een dergelijk opzet niet even gemakkelijk te realiseren is en het heeft jaren gekost om tot deze opzet te komen. Door bureaucratie, zelforganiserende teams en handelingsverlegenheid bij behandelaren en managers was deze klus niet zomaar geklaard. Wil jij weten hoe we dit nu wel voor elkaar hebben gekregen? Anouk Sijbenga en Monique Hiwat gaan je meenemen in de opzet en uitvoer hiervan.

Anouk Sijbenga, programmaleider Jeugd & Monique Hiwat, aandachtsfunctionaris ‘familieleden van’ en behandelaar, Indigo Preventie.

14:45Korte pauze en sessiewisseling
15:00Keuzeronde 2 | Sessie D is volgeboekt

C. KOPP/KOV preventie & bereik

Er zijn verschillende vormen van preventie beschikbaar die er van alles aan doen om KOPP/KOV én hun ouders passende ondersteuning te bieden. Met als doel het verkleinen van het risico dat deze kinderen (op latere leeftijd) zelf problemen ontwikkelen. In deze presentatie licht Anouk de Gee, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut, verschillende interventies en (nieuwe) initiatieven toe. Tegelijkertijd is er een gedeelde ervaring dat het lastig is om deze kinderen én hun ouders te bereiken met het beschikbare aanbod. Daarom gaan we in deze sessie ook aan de slag met de vragen: hoe signaleer je KOPP/KOV-problematiek? En wat is vervolgens je handelingsperspectief als professional? Hoe ga je het gesprek aan met de ouders en het kind over mogelijke zorgen die er zijn?

Anouk de Gee, Projectleider KOPP/KOV Mentale gezondheid & Preventie Trimbos-intituut.

 

D. Structurele ondersteuning met behulp van de SIK-vragenlijst (maximaal 25 deelnemers)

Diverse KOPP/KOV interventies bestaan inmiddels langer dan 10 jaar. Toch komen de meeste KOPP-kinderen niet in aanraking met deze (bewezen effectieve) interventies. Hoe kunnen we als zorgverleners zorg gaan dragen voor een effectieve EN structurele vorm van preventie van het hoge risico op het ontwikkelen van psychopathologie bij deze volgende generatie?

In deze workshop geef ik je aan de hand van een levensverhaal inzicht in beschermende en risico verhogende  omstandigheden van KOPP/KOV-kinderen. We oefenen met het gebruik van de SIK vragenlijst en verkennen wat de daarop beschreven interventies voor gezinnen kunnen betekenen. Wanneer er voldoende tijd overblijft brainstormen we over de (on-?) mogelijkheden van een structureel preventief spreekuur voor KOPP/KOV gezinnen.

Alike Machielsen-Visser, kaderhuisarts GGZ, coach/ behandelaar volwassen KOPP-kinderen (SGGZ),ervaringsdeskundige

16:00Einde programma, afsluiting met drankje
Presentaties downloaden
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Langetermijneffecten
 • Ervaringsdeskundigen aan het woord
 • Lokale initiatieven ter ondersteuning
 • Ouderschap bespreekbaar maken
15-11-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing SPV

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

 • K&J/OG herregistratie                                      4.5 punt
 • K&J/OG opleiding – behandeling                   1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek                    1 punt

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 2 punten

 • Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog

Registerplein: 4.5 punt

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)**: 5 punten

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

** Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw p.p.

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

 

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?