Home / Events / Autisme bij kinderen en jongeren | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Jeugdzorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg

Autisme bij kinderen en jongeren

1e Landelijke congres

Woensdag 27 september 2023 | 10.00 – 16.00 uur

 

Tijdens deze dag verdiepen we ons in de wereld van autisme bij kinderen en jongeren. Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor deze ontwikkelingsstoornis en wordt er steeds meer bekend over autisme. Onze deskundige sprekers delen hun expertise met jou, waarbij er een brug wordt geslagen tussen enerzijds de theorie achter autisme en anderzijds het toepassen van deze theorie in de praktijk.

 

We zullen nader ingaan op de identiteitsontwikkeling en zelfontplooiing van kinderen en jongeren met autisme en hoe dit bijdraagt aan hun welbevinden. Er wordt besproken hoe autisme anno 2023 gezien kan worden, waarbij we duiken in thema’s als gamen en seksualiteit. Daarnaast krijg je antwoord op vragen als:

 

 • Hoe herken en signaleer je autisme bij jonge kinderen?
 • Waarom is een vroege herkenning zo belangrijk?
 • Hoe uit autisme zich bij meisjes en wat zijn de gevolgen hiervan voor de begeleiding?

 

Verder is bekend dat autisme vaak gepaard gaat met bijkomende problematiek. Tijdens dit congres kun je meer te weten komen over lichamelijke problemen en depressieve klachten. Daarbij krijg je gedurende deze dag adviezen en handvatten mee voor in de praktijk.

 

Doelgroep

Psychologen, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, begeleiders en (jeugd)verpleegkundigen.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door dagvoorzitter | Wouter Staal
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Prof. dr. Wouter Staal, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie bij Radboud UMC, bijzonder hoogleraar Autisme bij Universiteit Leiden en voorzitter wetenschappelijke adviesraad kenniscentrum Karakter.

10:20Vroegsignalering van autisme | Iris Servatius-Oosterling

In deze lezing komt het belang van vroege herkenning van autisme aan de orde. Er wordt stil gestaan bij de vroege signalen en bij het gebruik van een screeningslijst om meer zicht te krijgen op deze signalen. Daarnaast zal het één en ander geïllustreerd worden met behulp van beeldmateriaal.
Iris Servatius-Oosterling, GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psychoog bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en oprichter en leider van het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind

11:05Ochtendpauze
11:25Autisme en identiteitsontwikkeling | Kirstin Greaves-Lord

Het gevoel te hebben dat je iemand bent, ertoe doet en erbij hoort, is vitaal voor het welbevinden van de meeste mensen. Als je het gevoel hebt anders te zijn en dit niet accepteert, hapert je ontwikkeling. Het kost mensen met autisme vaak extra inspanning om te ontdekken wie ze zijn, te bepalen hoe hun eigenschappen gunstig dan wel ongunstig uitpakken in verschillende contexten en te bepalen hoe zij zich willen en kunnen positioneren in de maatschappij. In deze lezing zal er nader ingegaan worden op de identiteitsontwikkeling en zelfontplooiing van kinderen en jongeren met autisme, de rol van de context hierin en de relatie met het welbevinden. Ook zullen er praktische tips toegelicht worden.

Kirstin Greaves-Lord, universitair docent bij de afdeling Psychologie bij RUG en senior researcher/cognitief gedragstherapeut i.o. bij Autisme Team Noord-Nederland bij Jonx.

12:15Meisjes met autisme worden groot: lessen over intimiteit en seksualiteit | Annelien Blom

We weten dat meisjes laat de diagnose krijgen, maar eenmaal volwassen moeten ze eerst moeder worden voordat zij gezien worden in hun problematiek. Deze vrouwen lopen vast tijdens de kraamtijd en later herkennen ze zich in hun autistische kind. Gelukkig kreeg Annelien ‘op tijd’ de diagnose. Hierdoor kon ze rekening houden met autisme vóórdat ze seksueel actief werd. Het hielp Annelien een assertieve partner te worden én een geïnformeerde moeder. Deze ervaringskennis gunt ze alle meisjes en jonge vrouwen met autisme. Geven jullie deze lessen door?

Annelien Blom, ervaringsdeskundige

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
Middagprogramma met Parallel keuzesessies
13:45Keuzesessie - Marrit Buruma | Wietske Ester

Keuze uit sessie A of B:

A. Autisme bij meisjes

Autisme kan zich bij kinderen met goede cognitieve en taalvaardigheden ‘subtieler’ uiten. Dit beeld wordt ook regelmatig bij meisjes gezien. Hoewel de autismekenmerken op het oog subtieler kunnen zijn, is de lijdensdruk vaak niet minder groot en is vroege onderkenning van belang, ook om te voorkomen dat zij verstoken blijven van de juiste behandeling en begeleiding. In deze lezing wordt ingegaan op hoe autisme zich bij meisjes zou kunnen uiten. Er wordt ingegaan op deze genderverschillen, maar ook op de gevolgen hiervan voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Hiervoor worden concrete adviezen gegeven.

Marrit Buruma, GZ-psycholoog en orthopedagoog bij INTER-PSY.

 

B. Autisme en Somatiek: de rol van het biopsychosociale model

Mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben vaker lichamelijke ziekten en een verhoogde kans op overlijden dan de algemene populatie. Wat betekent dit voor de zorg voor kinderen en jongeren met ASS in de psychiatrie? Bij welke klachten moet ook een lichamelijke oorzaak overwogen worden? En wat dan te doen? Binnen Sarr Autisme Rotterdam zijn combinatie poliklinieken opgezet om geïntegreerde medische zorg te leveren voor jeugdigen met ASS volgens het biopsychosociale model. Dit gebeurt met de arts verstandelijke beperking, revalidatiearts, kinderneuroloog en endocrinoloog. In de lezing wordt aan de hand van casuïstiek uitleg gegeven over veel voorkomende klachten, hoe deze te benaderen vanuit het biopsychosociale model, en met handvatten voor de praktijk.

Wietske Ester, kinder- en jeugdpsychiater Sarr Autisme Rotterdam en Associate Professor Curium-LUMC 

14:45Pauze
15:00Autisme en depressie | Dorothé Thielen

In deze sessie zullen we vanuit praktijkervaring samen kijken naar depressieve klachten bij autisme.

Wat zijn oorzaken van of is aanleiding voor depressieve klachten bij autisme, en wanneer is er sprake van een depressie? Is het van belang voor je aanpak of je het wel of geen depressie noemt? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn mogelijke behandelingen of hoe te begeleiden bij somberheid of suïcidaliteit? Wat maakt de behandeling extra lastig en hoe ga je hiermee om? En hoe kun je therapieën voor depressie aanpassen aan jongeren met autisme?

Jullie worden meegenomen op onze ontdekkingstocht met cliënten en het systeem om hen heen, zodat jullie naar huis gaan met meer informatie en structuur om zelf op ontdekking te gaan.

Dorothé Thielen, psychiater en lid expertgroep autisme van het kenniscentrum-kjp, Annet Engel, orthopedagoog in opleiding tot generalist & Cindy Theeuwes, orthopedagoog-generalist, van het kinder-en jeugdteam van het Regionaal Autisme Centrum.

16:00Einde van de dag
Presentaties downloaden

€ 375,-p.p. excl. Btw

Meer over prijzen en kortingen

 

 • Deskundige sprekers aan het woord
 • Ruimte voor vragen en interactie
 • Meerdere aspecten belicht
 • Tips voor in de praktijk
27-09-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 • K&J/OG herregistratie                                      5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling                   1 punt
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek                    1.5 punt

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing SPV

Registerplein: 5 punten

 • Deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Deskundigheidsbevordering GHO
 • Deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen

SKJ: 4,5 punt

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Bij voldoende interesse zullen we jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 375,- excl. btw per persoon

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?