Home / Events / Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis | Congres
Ziekenhuiszorg
Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

11e Landelijke congres 

Woensdag 13 november 2024, 10.00-16.00 uur

 

Het is cruciaal om te innoveren in de ouderenzorg binnen het ziekenhuis om te voldoen aan de groeiende en complexe zorgbehoeften van een vergrijzende bevolking. Door innovatie kunnen we efficiëntere, gepersonaliseerde en holistische zorg bieden, waardoor de kwaliteit van leven van ouderen verbetert en de druk op zorgverleners wordt verlicht.

Dit congres richt zich op het bieden van passende zorg aan kwetsbare ouderen in het ziekenhuis, met een focus op innovatieve benaderingen en recente ontwikkelingen. Van het verdubbelen van patiëntenzorg met behoud van werkplezier tot het opzetten van geïntegreerde zorgcentra en het verminderen van SEH-bezoeken. Keuzesessies bieden inzicht in gedeelde besluitvorming, interculturele zorg en multidisciplinaire benaderingen op de SEH.

Dit congres biedt een unieke gelegenheid voor verpleegkundigen, medisch specialisten en anderen die werken met ouderen in het ziekenhuis om praktische inzichten te krijgen en bij te dragen aan verbeteringen in de zorg voor ouderen in het ziekenhuis.

 

Doelgroep

Verpleegkundig(en) specialisten, medisch specialisten en anderen die werken met ouderen in het ziekenhuis

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter | Yvonne Schoon

Blik op de dag en recente ontwikkelingen

Prof. dr. Yvonne Schoon, klinisch geriater, afdelingshoofd geriatrie en hoogleraar de Juiste Zorg voor de Juiste Oudere aan het Radboudumc Nijmegen

10:20Een plek voor naasten binnen de zorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis | Melanie Oostrom en Gerbrecht van der Meulen

Er komt nogal wat op ons af: meer (en complexere) patiënten en minder verpleegkundigen om hen te verplegen, het lijkt een onmogelijke opdracht. Het vraagt om een andere benadering van het verpleegkundig vak en ieders positie binnen de zorg. Ook die van naasten. In deze sessie hoor je hoe Gerbrecht van der Meulen en Melanie Oostrom met het project Mission (Im)possible samen met iedereen die het aangaat de kliniek van de toekomst ontwerpen, waarbij de zorgprofessional de leiding heeft.

Melanie Oostrom en Gerbrecht van der Meulen, projectleiders Mission (im)possilble bij het St. Antonius Ziekenhuis

11:20Ochtendpauze
11:45Geïntegreerde zorg | Tessa van den Beukel

In het Radboudumc hebben ze een Centrum voor Geïntegreerde Zorg opgezet. Dit centrum richt zich op het verlenen van zingevende en doelmatige zorg aan patiënten met een complexe zorgvraag.  Waarom zijn ze hier mee begonnen, hoe hebben ze dat gedaan, wat doen ze wel/niet en welke ervaringen hebben ze tot nu toe?

Je krijgt de ins en outs van het Centrum voor Geïntegreerde Zorg te horen.

Tessa van den Beukel (PhD, MBA), internist-ouderengeneeskunde in het Radboudumc Nijmegen en toezichthouder in de VVT sector

12:20Waar kunnen we in beweging komen?

Panel discussie over (knelpunten in) passende zorg o.l.v. dagvoorzitter.

13:00Lunchpauze, met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzeronde I | Dr. Ruth Pel-Littel | Geesje Hemmes en Judella Daal

Sessie A:

Verbinden, versnellen, verbeteren: Samen beslissen werkt op de polikliniek geriatrie!

Bij ouderen met een kwetsbare gezondheid is het belangrijk om tijdig te beginnen met waarden en doelengesprekken. Hiermee voorkomen we dat ouderen in acute situaties overvallen worden met grote beslissingen. De tools daarvoor zijn het Gespreksmodel ‘Samen beslissen met ouderen’ en de Samen Beslis Hulp (inclusief de PROM TOPICS-SF). Tussen 2021 en 2023 werkten 19 poliklinieken geriatrie samen aan de implementatie van samen beslissen met ouderen. En het werkt! Samen beslissen draagt bij aan:

Verbinden: ouderen en naasten die zich met de Samen Beslis Hulp voorbereiden op het gesprek op de polikliniek geriatrie, ervaren meer eigen regie en voelen zich meer een gelijkwaardige gesprekspartner van de zorgverlener.

Versnellen: voorbereidde ouderen hebben thuis al nagedacht over hoe zij hun gezondheid ervaren, wat ze belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven en wat ze willen bespreken. Hierdoor komt de zorgverlener veel sneller tot de kern van het gesprek.

Verbeteren: de PROM TOPICS-SF (onderdeel van de Samen Beslis Hulp) geeft inzicht in de ervaren gezondheid van ouderen. Hierdoor kunnen gerichter interventies worden gekozen die de gezondheidssituatie behouden of verbeteren. Door PROM data digitaal te verzamelen, kan individueel, lokaal en op termijn zelfs op landelijk niveau geleerd en verbeterd worden op basis van PROM data.

Deze presentatie geeft een overzicht van de resultaten van 19 ziekenhuizen die op deze manier werken, en geeft praktische aanknopingspunten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Dr. Ruth Pel-Littel, Bijzonder Lector Samen Beslissen met ouderen met complexe zorgvragen, werkzaam bij de HAN en bij Vilans

 

Sessie B: Semi Acute Unit Geriatrie

Ouderen en SEH zijn eigenlijk een contradictio in terminis, op de SEH moet het snel en ouderen zijn nu eenmaal niet snel en goede zorg voor ouderen is gemoeid met tijd, liefst in een rustige omgeving. Als zorgverleners willen we goede zorg voor de oudere patiënt, zonder dat deze te belastend wordt. Vaak eindigt een periode van ‘kwakkelen’ in een presentatie op de SEH en vaak op onmogelijke tijdstippen. De berichten over stops op de SEH en van ziekenhuizen zijn helaas gemeengoed geworden en dan hebben we het nog niet over de belasting voor de patiënt, en de stress die een SEH bezoek met zich meebrengt. De Semi Acute Unit Geriatrie (SAUG) kan een uitkomst bieden, indien tijdig door de zorgverleners wordt erkend dat iemand niet opknapt van de ingezette behandeling. Er is nog geen sprake van een acute situatie maar die hangt in de lucht. We spreken dan nog van een semi-acute situatie. Hiermee willen een presentatie op de SEH voorkomen en voorkomen dat er te veel onnodige diagnostiek wordt ingezet en de oudere patiënt op een verkeerd bed belandt en een ‘zorgprobleem’ wordt.

De ins en outs van de Semi Acute Unit Geriatrie komt u in deze workshop te weten.

Geesje Hemmes en Judella Daal, klinisch geriaters in het Dijklander Ziekenhuis

14:45Middagpauze, met sessiewissel
15:00Keuzeronde II | Adem Köse | Vera Hogervorst

Sessie C: Interculturele zorg en ziektebeleving

Waarden en normen spelen een essentiële rol in interculturele zorg en ziektebeleving voor ouderen. Ze vormen de basis van hoe mensen gezondheid, ziekte en zorg ervaren en benaderen. Door rekening te houden met de waarden en normen van ouderen met een migratieachtergrond, kunnen zorgverleners respectvolle en passende zorg bieden die aansluit bij hun culturele achtergrond. Dit bevordert wederzijds begrip, vertrouwen en tevredenheid, en draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten. Het erkennen en integreren van deze waarden en normen is daarom cruciaal voor effectieve en empathische zorgverlening.

Wat is er bekend over ziektebeleving bij ouderen met niet Westerse culturele achtergrond, waar kun je rekening mee houden en hoe ga je om met familieleden, taalbarrières en ziektebeleving? Een sessie vol praktische handvatten en tips.

Adem Köse, geestelijk verzorger, Amsterdam UMC

 

Sessie D: Ouderen op de SEH

Om ouderen met een kwetsbare gezondheid op de spoedeisende hulp optimale zorg te verlenen en zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, heeft Tergooi MC het zorgpad Geriatric Emergency Medicine (GEM-team) ontwikkeld. Hierbij buigt een multidisciplinair team zich over ouderen met een kwetsbare gezondheid die zich op de SEH melden met een acute zorgvraag. Door een interdisciplinaire samenwerking binnen en buiten de muren van het ziekenhuis is de ouderen met een kwetsbare gezondheid snel en goed in beeld. Alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen worden meegenomen, evenals de behandelvoorkeuren van de patiënt. Zo wordt de kans dat relevante diagnoses worden gemist verkleint en kan de oudere patiënt passende zorg krijgen op de juiste plek, en dat is niet altijd in het ziekenhuis.

Vera Hogervorst, verpleegkundig specialist AGZ en onderzoeker acute ouderenzorg SEH bij het Tergooi MC en Amsterdam UMC

16:00Afsluiting, napraten met een drankje
Inschrijven

€ 375,- pp. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

 

  • Inspirerende sprekers
  • SEH, mantelzorg, geïntegreerde zorg en meer
  • Accreditatiepunten
13-11-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

  • Scholing Dementieverpleegkundige
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing SEH verpleegkunde
  • Scholing Transferverpleegkunde

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)*:  4 punten

  • Nascholing geriatrie

Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten

  • Scholing verpleegkundig specialisten

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Bij voldoende interesse nemen we jouw aanvraag in overweging.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Vroegboekkorting

t/m 2 september € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?