Home / De kracht van de wijk-GGD’er
Zorg rondom verward gedrag

De kracht van de wijk-GGD'er

maandag 20 september, 2021

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In dit vroege stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

 

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid  onderzocht wat de werkwijze van de wijk-GGD’er zo succesvol maakt. In het recent verschenen rapport ‘De kracht van de wijk-GGD’er’ lees je de uitkomsten, tijdens het middagsymposium Zorg rondom verward gedrag bespreken we het succes van de aanpak.

 

Mensen met verward gedrag hebben vooral hulp nodig

Na jaren van stijgende politiemeldingen over kwetsbare personen of mensen met verward gedrag, is in 2020 het aantal meldingen minder hard gestegen. Het ging om een stijging van zo’n 5%. In voorgaande jaren was deze stijging 8% (2018) en 13% (2016). Kwetsbare personen of mensen met verward gedrag veroorzaken overlast, maar hebben vooral zorg en hulp nodig. De politie juicht in haar bericht over de jaarcijfers initiatieven als de lokale meldpunten en het landelijke meldpunt 0800-1205. Bovendien is het volgens de politie “echt nodig om in elke wijk, naast de wijkagent ‘bemoeizorg’ te organiseren, zoals het concept de ‘GGD in de wijk’. Hulpverleners die eropaf gaan, die reageren op de signalen die binnenkomen bij de meldpunten, om kwetsbare mensen, die niet zelf om hulp vragen, bij te staan en waar nodig toe te leiden naar zorg.”

 

Zaligmakend zijn de politiecijfers overigens niet, zo stelt een artikel op socialevraagstukken.nl. Voert een gemeente de wijk-GGD’er in, dan is het de kunst om lokaal beter beeld en grip te krijgen over de overlastcijfers, waar de problemen zich voordoen, wie erbij betrokken zijn, etcetera.

Hoe dan ook mensen die verward gedrag vertonen, ervaren problemen op het snijvlak van veiligheid en zorg. Zij blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie.

 

De wijk-GGD’er:

  • Vult deze ruimte in
  • Regelt de zorg die nodig is
  • Ontlast daarmee de politie die zich anders noodgedwongen bezig houdt met taken waar ze niet op is toegerust.

 

Creatieve kracht

Een wijk-GGD’er kent niet alleen de weg binnen formele instanties zoals politie, gemeente, GGZ-instellingen, maar onderhoudt een breed netwerk. Hij of zij:

  • Kent de huisarts(en)
  • Heeft contact met de supermarkteigenaren
  • Heeft contacten met apothekers
  • Heeft lijntjes met medewerkers bij woningbouwcorporaties
  • Et cetera.

 

Met dit brede netwerk kan hij die hulp bieden of organiseren, die op dat moment passend is. Deze werkwijze blijkt succesvol. Zo werken Amsterdam en Vught al langer met deze aanpak en zij wisten het aantal politiemeldingen over mensen met verward gedrag te stabiliseren.”

Bron: hetccv.nl

 

 

Tijdens het middagsymposium Zorg rondom verward gedrag op 2 november a.s. besteedden we ruim aandacht aan de kracht van de wijk-GGD’er. Sarah Voss en Esther Pullen, wijk-GGD’ers van het eerste uur in de gemeente Vught, kwamen samen met wijkagent Paul Huisman vertellen over hun succesvolle werkwijze van de samenwerking in zorg voor personen met verward gedrag.

 

 

Meer informatie over het middagsymposium Zorg rondom verward gedrag

Deze nascholing ligt in het verleden. Wij organiseren regelmatig nascholingen over dit onderwerp. Hou onze agenda in de gaten of er iets voor je bij zit, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief (zie onderaan deze pagina), dan houden wij je op de hoogte!

Programmamanager Academie

Charlotte Leijdekker

Artikelen

Wellicht ook interessant