Home / Events / Zorg rondom verward gedrag | Middagsymposium
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Zorg rondom verward gedrag

Middagsymposium

 

 

Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 100.000. Vaak gaat het hierbij om een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale, problematiek. Deze complexiteit vraagt om specifieke hulpverlening. U als professioneel betrokkene kan het soms ontbreken aan de specifieke kennis en ervaring die nodig is bij de zorg voor deze groep waardoor het lastig is deze zorg vorm te geven.

 

Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan deze mensen? Hoe maak je echt contact met deze groep? Wat hebben zorg, politie en gemeente van elkaar nodig en wat hebben ze elkaar te bieden in de zorg voor verwarde personen? Tijdens dit middagsymposium wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de stijging en leren we van ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken.

 

Je ontmoet

Zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Programma

12:30Registratie en ontvangst
13:00Opening door de dagvoorzitter
 • Korte introductie op het programma
 • Blik op recente ontwikkelingen
 • Kennismaken met de zaal: achtergrond en verwachtingen deelnemers

Gerard Lohuis, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Buurtzorg T-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

13:15Een voorbeeld

In meerdere gemeentes werkt de wijkagent samen met wijk-GGD’ers om personen met verward gedrag te helpen. Deze aanpak zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen zorg en politie. Wat kunnen we leren van de aanpak, wat is belangrijk in de samenwerking?

Sarah Voss en Esther Pullen, Wijk-GGD’ers gemeente Vught en Paul Huisman, senior GGP wijkagent gemeente Oisterwijk 

 

14:00In verwarde staat

Ervaringsdeskundige Karlijn Roex schreef een boek over haar ervaringen nadat ze als ‘verward persoon’ werd gelabeld. Vanuit het perspectief van die eigen ervaringen bespreekt zij haar overtuigingen en aanbevelingen voor het beleid van omgaan met verwarde personen en verwardheid in het algemeen. Verward gedrag is vaak het resultaat van de haperende samenleving, laat de gemeenschap dan ook zelf bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Karlijn Roex, Post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Socioloog, schrijver, spreker

14:45Pauze
15:00Het Crisis- en Interventie Team (CIT) uitgelicht

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat 24/7

bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning

nodig hebben. De crisisspecialisten van het CIT kunnen vrij en breed analyseren en schakelen. Zij fungeren als gesprekspartner voor de persoon, voor de buurt en voor de ketenpartners. Wat kunnen we leren van het CIT?

Yurin de Weijer & Abdellah Oualkaid – Coördinatoren Crisis- en Interventie Team (CIT) / Farent Sociaal Werk

15:45Over kwetsbare burgers en de sociale geneeskunst

Een sociaal-medische benadering in de aanpak van o.a. armoede, schulden en huisuitzettingen speelt een vitale rol in het tegengaan van de toename van personen met verward gedrag. Een pleidooi voor medische aandacht voor diagnostiek van de onderliggende problematiek bij personen met verward gedrag.

Igor van Laere, Social Medical Care Consultant en coördinator Nederlandse Straatdokters groep

16:30Paneldiscussie, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. dagvoorzitter
17:00Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Presentaties downloaden

€ 285,- p.p. excl. btw

 

 

Protocol COVID-19 Aristo

 • Deskundige sprekers
 • Praktische handvatten
 • Ruimte voor jouw vragen
 • Accreditatiepunten
02-11-2021
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 3 punten

 • Scholing Algemeen

Registerplein: 4 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Verpleegkundig Specialisten Register: 3 punten

 • Scholing verpleegkundig specialisten

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?