Home / Interview KINGS
Interview

Traumagericht werken in complexe gezinssituaties zeer effectief

donderdag 7 oktober, 2021

Voordat je ontwikkelings- en gedragsproblemen effectief kunt behandelen, moet je de invloed van trauma op gedrag leren begrijpen. Anders kun je je als behandelaar snel machteloos voelen.

 
Een deel van de kinderen die worden aangemeld bij de kinder- en jeugdpsychiatrie komt uit gezinnen waar huiselijk geweld, verwaarlozing en misbruik speelt. Zij zijn slachtoffer van ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen en hebben vaak, net als hun ouders, last van post-traumatische stress stoornis (PTSS). Speciaal voor deze gezinnen ontwikkelden Femy Wanders en Caroline Ploeg, werkzaam bij Accare, het KINGS-programma.

 
De aanpak van KINGS richt zich niet alleen op het trauma van het kind, maar ook op die van de ouder(s). Zo leren ouders op een liefdevolle manier aanwezig te zijn voor hun kind in de traumaverwerkingsfase. Ook leren ze te kijken naar wat het beste is voor hun kind en of de veiligheid na de therapie weer voldoende is gewaarborgd. Zo leveren 4 weken intensieve trauma-gezinstherapie soms meer op dan jarenlange hulpverlening.
 
In een interview dat verscheen in het EMDR Magazine lichten Femy Wanders en Caroline Ploeg deze werkwijze toe.

 

Voor meer informatie over KINGS kun je een sessie volgen van Femy Wanders tijdens de studiedag (Voorkomen) Uithuisplaatsing op 18 januari 2022.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen