Home / Events / (Voorkomen) Uithuisplaatsing | studiedag
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Jeugdzorg
Overheid & Justitie

(Voorkomen) Uithuisplaatsing

online

Landelijke studiedag 

 

Ondanks de ambitie om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen, zijn er juist meer kinderen uit huis geplaatst. Inmiddels gaat het om jaarlijks ongeveer 45.000 kinderen die naar pleegouders, in een gezinshuis of een instelling gaan.
Hulpverleners en jeugdbeschermers staan vaak onder druk van allerlei normen en regels in de samenleving. Daarnaast laat, ondanks alle inspanningen, de communicatie met de gezinnen te wensen over. Wat ook niet helpt is de organisatie van de jeugdzorg en het gebrek aan passende hulp.
Er moet meer worden gedaan om kinderen en ouders tijdig, en vooral beter, te helpen. Tijdens deze studiedag praten we over hoe we dit (beter) kunnen doen, zodat we uithuisplaatsing kunnen voorkomen of beter kunnen laten verlopen.

Het Leids Congres Bureau ambieert jou als jeugdzorgprofessional te inspireren en versterken op diverse gebieden, door middel van onafhankelijke studiedagen met bevlogen sprekers. In het verleden hebben wij een aantal succesvolle studiedagen over uithuisplaatsing georganiseerd. Graag zetten we dit belangrijke onderwerp dit jaar weer op onze agenda.

 

Doelgroep

Hulpverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders in de jeugdzorg en andere betrokken professionals/geïnteresseerden

Programma

09:45Digitale ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter

– Korte introductie op het programma
– Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers
– Facts en figures: hoe staan we ervoor en wat is er aan de hand?
Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

10:20Richtlijn Uithuisplaatsing

Onlangs is onderzocht in hoeverre jeugdhulpverleners de Richtlijn Uithuisplaatsing toepassen. Goede toepassing van de richtlijn blijkt nog een behoorlijke uitdaging, met name om kritisch te zijn en te blijven zoeken naar alternatieven voor een uithuisplaatsing. Een alternatief om tot betere besluitvorming te komen is om met gezinnen in gesprek te gaan over wat zij nodig zouden hebben om de kinderen thuis op te laten groeien.

Cora Bartelink, onderzoeker aan de Haagse Hogeschool in het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie en mede-auteur van de Richtlijn Uithuisplaatsing

10:45Vragen/discussie, aansluitend pauze
11:05Visie vanuit de Beweging van 0

De ‘Beweging van 0’ staat onder andere voor nul uithuisplaatsingen. Die ambitie is de nieuwe houding van de jeugdhulp: terwijl we kijken naar hoe we ons werk vandaag en komend jaar doen zetten we stappen om in de toekomst nog meer voor kinderen en gezinnen te kunnen betekenen.
Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel

11:35Vragen
11:50Interventie: KINGS -Kind IN Gezond Systeem

 Kings is een trauma-georiënteerde behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, ter voorkoming van uithuisplaatsing en om complexe en intergenerationele problematiek te doorbreken. Sessie over de opzet en werkwijze van KINGS.
Femy Wanders, manager behandelzaken en behandelaar bij Accare en ontwikkelaar KINGS

12:30Lunchpauze
13:00Betrekken volwassen-GGZ bij hulp aan gezinnen

Gedragsdeskundige Mirte Forrer van Jeugdbescherming Amsterdam pleit voor het landelijk invoeren van meer verbinding tussen volwassen-GGZ en jeugd. Hier is nog veel verbetering mogelijk. In deze sessie praten we over de mogelijkheden en voordelen.

13:405 minuten pauze
13:45MST als alternatief voor uithuisplaatsing

Multisysteem Therapie is een bewezen effectieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen, bij wie uithuisplaatsing of detentie dreigt. Er zijn ook verschillende specialisaties binnen MST. Sessie over de uitgangspunten en ervaringen.
Miranda van der Linde, directeur MST-Nederland/België

 

14:255 minuten pauze
14:30GezinTotaal

GezinTotaal is een aanpak binnen de residentiële open jeugdzorg. De behandeling richt zich niet alleen op het kind, maar op het complete gezin én het netwerk daaromheen. Er wordt deels ambulant gewerkt en is er een verblijfsplek als back-up beschikbaar voor jeugdigen. Sessie over de uitgangspunten en ervaringen.
Anita Marchée, werkbegeleider Gezin Totaal Horizon

15:10Einde programma

Afronding programma door de dagvoorzitter.

Presentaties downloaden

€ 355,- p.p. excl. btw

 

 

  • Inspirerende sprekers
  • Veelbelovende interventies
  • Veilig online te volgen
  • Ruimte voor jouw vragen
18-01-2022
Online

Accreditatie

Registerplein:  4,5 punten

  • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
  • Deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
  • Deskundigheidsbevordering GHO
  • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 4 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten

 

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?