Home / Bouwen aan gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
Praktijkcase Atlant & Zorgkantoor Zilveren Kruis

Bouwen aan gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

maandag 5 oktober, 2020

Atlant voert in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis het Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) uit (onder de beleidsregel Kleinschalige Experimenten van de NZa). Een driejarig project waarin wordt gebouwd aan goede zorg voor bewoners die naast een chronisch psychiatrische aandoening ook cognitieve, somatische en/of sociale beperkingen hebben.

 

Het betreft hier díe bewoners die weinig tot geen ziekte-inzicht hebben, verlies van zelfregie kennen en onbegrepen gedrag laten zien en ook te maken hebben (gehad) met verslaving. Een stapeling van problemen die leidt tot een intensieve zorg-, behandel- en begeleidingsvraag.

 

Pilot

Binnen het project wordt een pilot uitgevoerd op een van de CPV-afdelingen van Atlant. Hier wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de pilot door het Trimbos instituut maar ook wordt landelijk de doelgroep, -omvang en klantreis in kaart gebracht.

Infographic CPV ATLANT

Door deze resultaten samen met relevante stakeholders en experts te delen, wordt beoogd vast te stellen wat goede zorg is voor deze mooie bewoners en een voorzet gegeven om dit voor hen ook te realiseren.

 

Wil jij weten:

  • Welke behoefte CPV-bewoners hebben?
  • Hoe stepped care zorg, behandeling en begeleiding bij Atlant aan hen wordt aangeboden?
  • Maar ook hoe een zinvolle dag en therapeutisch leefklimaat in hun verpleeghuis wordt gerealiseerd?
  • Hoe Atlant medewerkers toerust met deze doelgroep te werken?
  • Hoe Atlant haar netwerk in stelling brengt om samen goede zorg te organiseren?

 

Kom dan naar de studiedag Ouderen en Psychiatrie op 3 februari 2021 en hoor alles over dit interessante project. Suzanne Blokker-Ammeraal (manager en projectleider) en Leon Botter (GZ-psycholoog) van Atlant verzorgen in de ochtend een lezing waarin zij antwoord geven op bovenstaande vragen en verbinding leggen tussen de inhoud van zorg voor de individuele bewoner en de organisatie daarvan voor de doelgroep als geheel.

 

 

Het programma van de studiedag Ouderen en Psychiatrie bestaat verder uit diverse lezingen en praktische workshops. Kijk hieronder voor het volledige programma:

 

 

Meer informatie over de studiedag Ouderen en Psychiatrie

 

Programmamanager Academie

Charlotte Leijdekker

Artikelen

Wellicht ook interessant