Home / Events / Ouderen en psychiatrie
Ouderenzorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg

Ouderen en psychiatrie

4e landelijke studiedag

Deze studiedag vindt online plaats

 

Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor je behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema.

 

Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het je soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijg je handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

 

Je ontmoet

(wijk-)Verpleegkundigen, klinisch geriaters, psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij ouderen.

Programma

09:50Online inloop en ontvangst
10:00Welkom en huishoudelijke mededelingen webinar
10:05Opening door de dagvoorzitter
  • Korte inleiding op het programma en de sprekers
  • Inventarisatie achtergrond en verwachtingen deelnemers

Gerben Jansen, specialist in dementiezorg & casemanagement en Voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN

10:15Signaleren en herkennen van psychiatrische problemen bij ouderen

Introductietoespraak over de recente ontwikkelingen binnen de ouderenpsychiatrie en het signaleren en herkennen van een diversiteit aan psychiatrische stoornissen bij een diversiteit aan ouderen.
Martin Kat, vrijgevestigd ouderenpsychiater en Consulent Ouderenpsychiatrie in zorgcentra en verpleeghuizen.

11:15Ochtendpauze
11:30Bouwen aan gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

Binnen het Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) wordt een pilot uitgevoerd op een van de CPV-afdelingen van Atlant. Hier wordt onderzoek gedaan naar de resultaten van de pilot door het Trimbos instituut, maar ook wordt landelijk de doelgroep, -omvang en klantreis in kaart gebracht. Door deze resultaten samen met relevante stakeholders en experts te delen, wordt beoogd vast te stellen wat goede zorg is voor deze mooie bewoners en een voorzet gegeven om dit voor hen ook te realiseren.

Tijdens de lezing komt aan de orde:

  • welke behoefte CPV-bewoners hebben;
  • hoe stepped care zorg, behandeling en begeleiding aan hen aangeboden wordt. Maar ook hoe een zinvolle dag en therapeutisch leefklimaat wordt gerealiseerd;
  • hoe medewerkers toegerust worden met deze doelgroep te werken;
  • hoe Atlant hun netwerk in stelling brengt om samen goede zorg te organiseren.

Suzanne en Leon verzorgen samen een lezing waarbij zij de verbinding leggen tussen de inhoud van zorg voor de individuele bewoner en de organisatie daarvan voor de doelgroep als geheel.

Suzanne Blokker-Ammeraal, Manager en projectleider  & Leon Botter, GZ-psycholoog. Beiden zijn werkzaam bij Atlant

12:30Lunchpauze
13:00Parallelsessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. Een delier herkennen

Omdat de verschijnselen van een delier vaak lijken op de klachten bij een depressie of dementie, is het niet altijd gemakkelijk om de diagnose te stellen. In veel van de gevallen wordt een delier niet (op tijd) opgemerkt. Hoe herken je (eerder) een delier zodat eerder de juiste zorg kan worden verleend?

Cindy Ooijevaar , Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg – poli Geriatrie, Noordwest Ziekenhuisgroep

 

B. Consultatie in psychiatrische zorg voor ouderen

Als zorgprofessionals vastlopen in de zorg en begeleiding van een cliënt en geen handelingsperspectief meer zien, kunnen zij een consultatie aanvragen bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). CCE neemt de zorg niet over, maar is tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van zorgprofessionals. Hoe kijkt het CCE naar probleemgedrag, welke complexe problematiek komen zij tegen en welke ondersteuning bieden zij daarin? Hoe werkt zo’n consultatie in de praktijk? Aan de hand van casuïstiek licht Ditty van der Zaag-van Engelen toe wat het CCE bijdraagt aan de psychiatrische zorg voor ouderen.

Ditty van der Zaag-van Engelen, Coördinator consultatietrajecten, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

14:00Middagpauze
14:15Parallelsessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. “Bij mij doet ze dat nooit”

In situaties van onbegrepen gedrag is er altijd wel iemand die zegt: “Bij mij doet ze dat nooit”. Ook hieruit blijkt dat onze benadering en omgang van grote invloed is op het gedrag van de ander. Hoewel we niet altijd onbegrepen gedrag kunnen oplossen, vinden we vrijwel altijd wel een sleutel om dit gedrag te beïnvloeden.
Aan de hand van stukjes theater en ervaringsoefeningen nemen Jan en Simone je mee in deze zoektocht.

Jan van der Hammen en Simone van Houdt, Jan van der Hammen Training, Scholing en Advies

 

D. Dementie in eenzaamheid

Wat als iemand met dementie geen ondersteuning ontvangt van familie of vrienden? Het publieke leven is voor hen een grote uitdaging. Dit kan ertoe leiden dat (alleenstaande) mensen met dementie in een isolement raken. Hoe kom je in contact met ouderen die het publieke leven mijden en wellicht zelfs ook professionele ondersteuning buiten de deur houden? Hoe pak je dat aan en welke ondersteuning kan je bieden aan mensen die elke vorm van ondersteuning mijden?

Gerben Jansen, specialist in dementiezorg & casemanagement en Voorzitter vakgroep Dementieverpleegkundigen V&VN

15:15Einde parallelsessies, plenaire afsluiting met ruimte voor vragen
15:30Einde
Inschrijven
  • Deskundige sprekers
  • Ruimte voor jouw vragen
  • In één dag op de hoogte
  • Ook online te volgen
03-02-2021
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: 6 punten

 

NB: Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 310,- excl. btw

Collegakorting
€ 35,- Indien jij en je collega op dezelfde dag inschrijven, krijgt de tweede (en elke volgende) persoon deze korting. Het factuuradres dient hetzelfde te zijn.

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving. Download hier het groepsregistratieformulier.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?