Home / Events / Drugs | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Drugs

6e Landelijke studiedag

Het gebruik van (party)drugs, zoals GHB, 3-MMC en andere stimulerende middelen neemt nog steeds toe. De markt ontwikkelt zich snel en problematisch gebruik en verslaving komt vaker voor. Als professional is het lastig goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en ‘best practices’.

Als je goed bent geïnformeerd en weet wat effecten en behandelmogelijkheden zijn heb jij meer grip op de ingewikkelde wereld van drugs en verslaving.

 

In één dag ontvang je meer kennis over de markt en (preventie)beleid, maar belichten we ook de effecten van drugs en de mogelijkheden in behandeling. Deze studiedag biedt handvatten voor de juiste zorgverlening bij druggerelateerde problematiek. Onze sprekers hebben de kennis en ervaring om jou daarbij op weg te helpen.

 

Je ontmoet

Professionals werkzaam in de GGZ, verslavingszorg, justitiële inrichtingen, GGD en de SEH. Tevens is deze studiedag bedoeld voor preventiewerkers, beleidsmakers en medewerkers bij gemeenten, politie, EHBO en grote evenementen en festivals.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en iets lekkers
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Inleiding – Inventarisatie achtergronden en verwachtingen van de deelnemers

Ton Nabben, criminoloog Universiteit van Amsterdam

10:15Update: Actuele cijfers en trends
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en het gebruik van drugs en nieuwe psychoactieve stoffen?
 • Welke uitdagingen komen we daarbij tegen?

Daan van der Gouwe, drugsonderzoeker programma Drug Monitoring & Policy Trimbos-instituut

11:00Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
11:30Drugs uitgelicht: GHB

Wat is GHB en wat doet het precies? De complexe problematiek en snelle terugval van GHB-gebruikers vraagt van hulpverleners een goede kennis en aanpak. In deze lezing bespreekt Harmen Beurmanjer het middel GHB op het gebied van gebruik, schadelijkheid, bejegening en behandeling.

Dr. Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

12:30Vragenronde ochtendprogramma o.l.v. dagvoorzitter
12:45Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:30Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. De vertaalslag van het succesvolle IJslandse preventiemodel naar Nederland

Sinds de introductie van het IJslandse preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. In een pilot van drie jaar (2018-2021) hebben zes Nederlandse gemeenten de IJslandse werkwijze geïmplementeerd met ondersteuning van het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut en de IJslandse ontwikkelaars van Planet Youth. De lessen uit deze succesvolle pilot hebben geleid tot een Nederlandse vertaling van het IJslandse preventiemodel onder de naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Wat houdt het preventiemodel in, welke lessen en aanbevelingen halen we uit de pilot en hoe is de vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse context?

Trimbos Instituut: Lian Smeets, adviseur gemeenten & Lex Lemmers, senior adviseur lokaal beleid

 

B. Therapeutische toepassingen van psychedelica

Sinds een aantal jaar vindt een heropleving plaats van klinisch onderzoek naar therapeutische toepassingen van psychedelica zoals psilocybine en LSD, maar ook MDMA en ketamine. Waar staan we nu, en hoe ver zijn we al? In deze presentatie worden de verschillende middelen geïntroduceerd, en gaan we dieper in op wat bekend is over de veiligheid, en risico’s van deze middelen. Er is telkens meer bewijs dat dat deze middelen ook therapeutische potentie hebben. Deze presentatie geeft een overzicht van recent en toekomstig onderzoek naar het gebruik van deze middelen in de geestelijke gezondheidszorg en gaat dieper in op het behandel-concept ‘psychotherapie ondersteund door psychedelica’.

Joost Breeksema is directeur van Stichting OPEN en PhD-onderzoeker naar psychedelica in de behandeling van GGZ-aandoeningen

14:30Middagpauze met frisdrank en iets lekkers
15:00Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. Workshop Motiverende Gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is de belangrijke therapeutische interventie bij problematisch drugsgebruik en verslaving. Het is ‘gericht op het expliciteren en verhogen van de motivatie tot gedragsverandering. Het is een manier om patiënten hun (mogelijke) problemen te laten herkennen en aanpakken en wordt vooral als nuttig gezien bij mensen die ambivalent of onwillig staan tegenover gedragsverandering.’ In deze workshop laat de spreker jou (verder) met deze interventie kennismaken.
Let op: deze workshop heeft plaats voor 24 personen.

Dr. Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

 

D. Drugsgebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Er wordt een toenemend gebruik van drugs onder mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) geconstateerd. Preventie en voorlichting aan jongeren en mensen met een LVB vergt een andere benadering; wat maakt hen zo kwetsbaar en wat vraagt dit van de aanpak? Welke praktische tools zijn voorhanden?

Claudia Kaagman, coach/deskundige middelengebruik via ZWOpleidingen, behandelaar in de LVB-sector via LeekerweideGroep

16:00Vragenronde middagprogramma o.l.v. dagvoorzitter
16:15Napraten met een drankje en (gezonde) snack
Presentaties downloaden
 • Laatste ontwikkelingen
 • Deskundige sprekers
 • Onderzoek en praktijk
 • Altijd verse koffie en fruit!
10-05-2022
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Ambulancechauffeurs
 • Scholing Ambulancezorg
 • Scholing GGZ
 • Scholing Justitiële Verpleegkunde
 • Scholing SPV

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 5 punten

 • Categorie informeel leren

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat wij jouw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 355,- excl. btw

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?