Home / Events / Mentale problemen bij meisjes | Middagsymposium
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg

Mentale problemen bij meisjes | Middagsymposium

Donderdag 2 november  | 13.00 – 16.30 uur

 

Uit onderzoek is gebleken dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat. Zeker onder meisjes in Nederland is er in de afgelopen paar jaar een flinke toename van emotionele problemen gerapporteerd. Ook blijkt er vaker sprake te zijn van gedragsproblemen, hyperactiviteit en aandachtsproblemen in vergelijking met vier jaar eerder. Wat is er precies met de jeugd aan de hand? Welke trends in mentale gezondheid zien we in de afgelopen jaren en met name in de periode van 2017-2022?
Op basis van onderzoek en recente ontwikkelingen bespreken we met welke problemen meisjes te maken hebben, welke risico- en beschermende factoren een rol kunnen spelen in het mentaal welbevinden en waar je als professional op kunt letten. Ook gaan we in op de preventie van excessief co-rumineren en bespreken we depressie-, angst en suïcidaliteit bij meisjes.
Tijdens deze middag zul je kennis en handvatten meekrijgen, zodat jij als zorgprofessional het gedrag van jongeren beter kunt begrijpen.

 

Doelgroep

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, onderwijskundigen, docenten/leerkrachten, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, POH-ggz en andere geïnteresseerden in het onderwerp mentale problemen bij meisjes.

 

Programma

12:30Ontvangst en registratie
13:00Opening dagvoorzitter
  • Kader van de middag, kennismaking en inventarisatie
  • Achtergrond en recente ontwikkelingen (trends in mentale gezondheid n.a.v. het HBSC-onderzoek)

Gonneke Stevens, hoogleraar Adolescent Health and Wellbeing, Universiteit Utrecht

 

13:30Risico- en beschermende factoren

De kwaliteit van relaties hangt nauw samen met de mentale gezondheid van jongeren. Dit blijkt uit het proefschrift van universitair docent Chantie Luijten. Haar onderzoek brengt risico- en beschermende factoren van de mentale gezondheid in kaart. Er bestaan namelijk verschillen tussen jongens en meisjes. Zo blijkt veel tijd op sociale media alleen voor meisjes een risicofactor te zijn. Het proefschrift richt zich op het beter begrijpen van de potentiële risicofactoren van de mentale gezondheid van adolescenten. Tevens laat het ook zien welke factoren juist een positief en beschermend effect hebben.

Chantie Luijten, Erasmus School of Health Policy & Management en onderzoeker bij GGD GHOR Nederland.

 

14:15De Happy Friends, Positive Minds studie: Onderzoek naar een eMental Health schoolgericht preventieprogramma gericht op het terugdringen van excessief co-rumineren onder meisjes

In het najaar van 2022 openden alle landelijke dagbladen de voorpagina met het alarmerende nieuws dat de mentale gezondheid van meisjes de afgelopen vier jaar explosief is verslechterd. We weten dat ernstige mentale problemen op jonge leeftijd voorspellend zijn voor ernstige korte en lange-termijn gezondheidsklachten. Co-rumineren, oftewel samen excessief piekeren, vormt een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van mentale klachten bij meisjes. Tijdens deze voordracht presenteren we een nieuw eMental Health, mindfulness preventieprogramma waarmee middelbare scholen, in samenwerking met zorgprofessionals, kunnen werken aan de preventie van excessief co-rumineren en gerelateerde mentale klachten onder meisjes.

Patricia Vuijk, lector Meisjes en mentaal welbevinden Hogeschool Rotterdam.

15:00Pauze
15:30Depressie-, angst en suïcidaliteit bij meisjes

Somberheid, angst en depressieve symptomen komen veel voor bij jongeren. De problematiek is gerelateerd aan problemen op sociaal vlak, schoolprestaties en aan problemen in gezondheid. Deze klachten hebben een grote impact op het (verdere) leven van een jongere, maar op deze leeftijd zijn het ook belangrijke risicofactoren voor suïcide. Ondanks dat het bekend is dat symptomen toenemen gedurende de adolescentie, is het moeilijk om de problematiek te signaleren. Vroegsignalering en preventie is noodzakelijk. STORM is een netwerkinterventie waarin onderwijs, GGD, jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz samenwerken. STORM bestaat uit verschillende componenten: 1) universele preventie om stigma te verminderen en hulpzoekend gedrag te bevorderen, 2) creëren van een veiligheidsnet door docenten en mentoren te trainen als gatekeeper, 3) vroegsignalering van depressieve symptomen en suïcidale gedachten en gedrag door de GGD, en 4) geïndiceerde preventie voor jongeren met verhoogde symptomen. Een intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg is noodzakelijk om mentale gezondheid te bevorderen.

Rian van den Boogaart, projectleider STORM & sociaal psychiatrisch verpleegkundige Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant.

16:15Afsluiting, ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen o.l.v. de dagvoorzitter
16:30Einde prgramma
Inschrijven

€ 300,- excl. btw p.p.

Meer over prijzen en kortingen

  • Aandacht voor mentaal welbevinden
  • Onderzoek en recente ontwikkelingen
  • Ruimte voor jouw vragen
02-11-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: aangevraagd

Kwaliteitsregister  V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 3 punten

  • Scholing GGZ
  • Scholing Jeugdverpleegkunde
  • Scholing Kinderverpleegkunde
  • Scholing SPV

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname: € 325,- excl. btw per persoon

Vroegboekkorting

t/m 14 augustus 2023 € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?