Home / Events / LVB en Verslaving
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

LVB en Verslaving

9e Landelijke studiedag

 

Onderzoek wijst uit dat er veel meer mensen zijn dan verwacht met een verstandelijke beperking en verslaving. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor middelenafhankelijkheid en de consequenties van een verslaving zijn ook nog eens heftiger.

 

Het werken met cliënten met een LVB en verslavingsproblematiek is daarom complex en vergt van zorgverleners doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Door de complexiteit van de problematiek en de doelgroep kun je voor vraagstukken komen te staan waar je geen antwoord op hebt waardoor het moeilijk is deze groep de juiste zorg te bieden. Omdat reguliere interventies vaak te hoog gegrepen zijn voor deze doelgroep , hebben wij een programma ontwikkeld waarin kundige sprekers samen met jou kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling.

 

Je ontmoet

Begeleiders, (ortho-)pedagogen, verslavingsartsen, gedragswetenschappers, sociaal professionals en andere zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter
  • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie achtergronden en verwachtingen deelnemers
  • Korte inleiding op het thema:

Wanneer spreken we van een verslaving? Is dit anders voor mensen met een lichte verstandelijke beperking? Welke verslavingsproblematiek komt veel voor bij mensen met een lichte verstandelijke beperking en wat betekent dit voor de praktijk? Cijfers prevalentie t.o.v. mensen zonder VB?

Rob Bovens, Coördinator Academische Werkplaats Verslaving, Tranzo, Tilburg University

10:30De rol van de eigenwaarde van de client

Het motiveren van personen met een LVB en een verslaving tot gedragsverandering kan soms een onmogelijke taak lijken. Zeker wanneer cliënten niet open lijken te staan voor überhaupt een gesprek over middelengebruik.

Is het antwoord op de vraag “Hoe motiveer ik mijn cliënt” minstens zo complex als de doelgroep zelf of gaan we simpelweg te snel voorbij aan de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voordat iemand überhaupt open kan staan voor verandering? In deze lezing kijken we naar een mogelijk antwoord op deze vraag en staan we tevens stil bij de waarde van extrinsieke motivatie en de aandacht voor het lage zelfbeeld van veel personen met een LVB.

Claudia Kaagman, Verslavingsdeskundige in de LVB-sector, coach en trainer

11:30Pauze
11:45Triple problematiek: complexe problematiek, extra inzet vanuit de zorg

Meerdere, complexe problemen tegelijkertijd, het herkennen van triple problematiek en het juist toe ordenen van klachten is een lastige.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben naast hun verslaving vaak nog bijkomende psychiatrische problemen.
Hoe hangen deze problemen met elkaar samen? En wat is nodig om deze doelgroep te voorzien van de zorg die bij hen past?
Behandeling van triple problematiek vraagt om een brede kijk en een multidisciplinaire inzet en samenwerking tussen meerdere organisaties.

Saskia van Horsen is orthopedagoog- generalist en aandachtsfunctionaris intake en (klinische) behandeling bij het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg

 

12:45Lunchpauze
13:30Keuzesessie ronde 1

Sessie A – Middelengebruik in het vizier; leidraad naar praktische toepassing

De leidraad LVB en middelengebruik in het vizier  geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden en ondersteunen van mensen met een lvb in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik. Bijkomend doel van de leidraad is om de samenwerking tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg te verbeteren. Deze sessie gaat in op de praktische toepassing van de leidraad in de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Neomi van Duijvenbode, mede-ontwikkelaar van de leidraad,  is 
GZ-psycholoog i.o.t. Specialist / Onderzoeker bij  Kenniscentrum Ontwikkeling en Onderzoek, Trajectum

 

Sessie B – LVB en (de verleidingen van) de digitale wereld

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben op diverse vlakken ondersteuning nodig, ook bij hun digitale leven. We zetten in op het vergroten van de bewustwording van zowel begeleider als cliënt. Daarnaast richten we ons op de (on)mogelijkheden in de online wereld van de persoon met een LVB.

Rieneke Geerlings, trainer & coach ZWOpleidingen

14:30Pauze
15:00Keuzesessie ronde 2

Sessie C – Motiverende gespreksvoering

Deze workshop gaat in op verschillende methoden en (gespreks-)technieken die de hulpverlener kan inzetten om de persoon te begeleiden in zijn hulpvraag. Centraal hierin staat het bevorderen van de eigen motivatie van de client.

Sydney Bottse, Coach en Adviseur Opleiden, ZWOpleidingen

 

Sessie D –  Casuïstiek probleemgedrag verslaafde LVB-er(s) 

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is partner in ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen voor probleemgedrag bij mensen die professionele zorg ontvangen. Het CCE helpt ook zorgprofessionals bij casussen van LVB-cliënten met problemen door verslaving. Aan de hand van casuïstiek word je tijdens deze sessie meegenomen in de aanpak van het CCE en wat deze kan betekenen voor jouw zorgverlening. Deelnemers wordt hiervoor gevraagd casuïstiek aan te leveren.

Laurenz Lokhorst , Coördinator CCE regio West en Marion Kiewik, gedragswetenschapper De Twentse Zorgcentra en CCE-consulent

16:00Einde studiedag, napraten tijdens borrel
Inschrijven
  • In één dag op de hoogte
  • Inspirerende lezingen en workshops
  • Ruimte voor jouw vragen
  • Altijd verse koffie en fruit
05-10-2021
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Scholing SPV

Scholing GGZ

 

AccreditatieBureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1))*: 5 punten

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)**:

K&J/OG herregistratie: 5 punten

K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten

K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punten

K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punten

 

Registerplein: 5 punten

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN): 5 punten

Nascholing Verslavingsgeneeskunde

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.
** SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname op locatie: € 355,- excl. btw

 

Het maximum aantal deelnemers op locatie is afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijnen. Ingeschreven deelnemers worden op de hoogte gehouden.

 

Collegakorting

Jouw collega(‘s) ontvangen ieder € 25,- korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,- korting.

 

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden.

 

Ik wil mij inschrijven

 

 

Programma onder voorbehoud. Deze studiedag zal worden uitgevoerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?