Home / Events / Overgewicht en obesitas bij kinderen | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Jeugdzorg
Ziekenhuiszorg

Overgewicht en obesitas bij kinderen | Congres

 Donderdag 20 juni 2024 | 10.00 – 16.15 uur

 

In Nederland is bijna één op de acht kinderen te zwaar. Drie procent heeft obesitas, dit betreft gemiddeld één kind per schoolklas.

Het aanpakken van dit probleem blijkt behoorlijk complex, omdat overgewicht en obesitas wordt veroorzaakt en in stand wordt gehouden door diverse factoren. Factoren die bijdragen aan het ontstaan van gewichtsproblematiek kunnen biologisch en psychisch van aard zijn, maar ook sociale factoren en de fysieke omgeving spelen een rol. Dit heeft als resultaat dat veel zorgprofessionals het als ingewikkeld ervaren om de juiste zorg te verlenen aan kinderen die kampen met gewichtsproblematiek.

 

Tijdens dit congres gaan we daarom dieper in op overgewicht en obesitas bij kinderen (tot 18 jaar). We richten ons op een integrale aanpak en behandelen diverse aspecten van gewichtsproblematiek; van de ontwikkeling van eetgedrag en eetstoornissymptomen in de kindertijd tot een brede blik op de verschillende factoren rond (ernstig) overgewicht. Zo bekijken we welke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan en het in stand houden van overgewicht en obesitas en welke gevolgen dit heeft. We bespreken hoe je het gesprek over gewicht en leefstijl aan kunt gaan en hoe je gedragsverandering in kunt zetten bij ouder en kind. Verder komt aan bod hoe overgewicht en obesitas van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van kinderen en kom je meer te weten over het verband tussen ADHD en obesitas en welke interventies je toe kunt passen.

 

Doelgroep

Professionals in de hulpverlening, zoals verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen, artsen, psychologen, jeugdzorgwerkers, professionals uit de jeugdgezondheidszorg, diëtisten en ergo- en oefentherapeuten.

 

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Achtergrond: de relatie tussen preventie en zorg

Jutka Halberstadt, psycholoog, universitair docent kinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam en medeoprichter van Care for Obesity

 

10:15Oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas bij kinderen

Als kinderarts ziet Erica van den Akker dagelijks kinderen met obesitas op haar spreekuur. Ze ziet in de praktijk hoe divers de oorzaken van overgewicht en obesitas zijn: van biologische en psychologische factoren tot een dikmakende omgeving. Meestal gaat het om een combinatie van deze factoren, wat nauwkeurige diagnostiek vereist. Ze ziet ook de gevolgen van obesitas die voor kinderen zowel fysiek als mentaal heel ingrijpend kunnen zijn. Als arts gespecialiseerd in kinderendocrionologie zal Erica dieper ingaan op de biomedische kant van obesitas en de mogelijkheden voor medicatie die er op dit moment voor kinderen zijn.

Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog en hoofd van de subafdeling Kinderendocrinologie aan het Erasmus MC in Rotterdam

11:00Ochtendpauze
11:30Kind naar Gezonder Gewicht – de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

JOGG vindt dat ieder kind het recht heeft gezond op te groeien. Daarom werkt JOGG samen met een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd én aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Een gezonde toekomst is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, als op individuele hulp bij het wegnemen van obstakels die een gezonde leefstijl in de weg staan. Dit laatste staat centraal in de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht.

In deze lezing zal dr. Emma van den Eynde toelichten hoe JOGG zich met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht richt op een verandering in beleid en praktijk naar een integrale aanpak van overgewicht en obesitas.

Dr. Emma van den Eynde, adviseur Kind naar Gezonder Gewicht – JOGG

12:15Ontwikkeling van eetgedrag en eetbuisymptomen in de kindertijd en adolescentie

Pauline Jansen is betrokken bij de Generation R studie, een langlopend onderzoek naar de ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. De kinderen worden gevolgd sinds hun geboorte en zijn inmiddels ongeveer 18 jaar oud. Pauline gebruikt de verzamelde gegevens voor haar onderzoek naar eetgedrag, eetstoornissymptomen en fysieke gezondheid (onder andere overgewicht). In deze presentatie zal ze vertellen over de ontwikkeling van verschillende typen eetgedrag in de kindertijd, zoals overeten en emotioneel eten. Daarna gaat ze in op hoe deze eetgedragingen samenhangen met eetbuisymptomen in de adolescentie.

Professor dr. Pauline Jansen, Hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie / psychologie, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis & Department of Education and Child Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam

13:00Lunchpauze
13:45Brede blik op overgewicht en obesitas en praten over gewicht en leefstijl

Overgewicht en obesitas bij kinderen: hoe krijg je inzicht in factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van overgewicht of obesitas bij het kind? En hoe praat je met kind en gezin over gewicht en leefstijl?

Tijdens deze lezing neemt gezondheidswetenschapper dr. Leandra Koetsier je mee in hoe je met een brede blik naar overgewicht en obesitas én de onderliggende factoren kijkt. We maken kennis met de ‘Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning’. Daarnaast gaan we in op stigma’s en vooroordelen, weerstand en de complexe context van gewichtsproblematiek.

Leandra Koetsier, Adviseur Kind naar Gezonder Gewicht, JOGG

14:30Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas

Deze lezing biedt inzicht in de vele manieren waarop overgewicht en obesitas het welzijn en de gezondheid van opgroeiende kinderen kan beïnvloeden.

Er wordt besproken hoe je vragenlijsten kan inzetten om te begrijpen hoe het kind zich voelt.

En hoe je in gesprek samen met kind en gezin een plan kan maken hoe die kwaliteit van leven te verbeteren.

Bibian van der Voorn, Landelijk projectleider Care for Obesity, universitair docent kinderobesitas en arts, Vrije Universiteit Amsterdam

 

15:15Middagpauze
15:30Gedragsverandering bij ouder en kind: een onmogelijke zaak?! | Sanne Gerards

In deze presentatie zal met name ingegaan worden op gedragsverandering van ouder en kind. Ten eerste wordt ingegaan op waarom gedragsverandering zo complex is en wat dit vraagt van professionals. Ten tweede zullen er concrete praktische handvatten gegeven worden voor professionals.

Sanne Gerards, Universitair docent, vakgroep Gezondheidsbevordering, Maastricht University

16:15Einde programma, napraten met een drankje
Presentaties downloaden

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Deskundige sprekers
 • Oorzaken en gevolgen
 • Integrale aanpak
 • Onderzoek en praktijk
20-06-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

ADAP: 4,5 punt

 • Scholing- Diëtisten
 • Scholing – Ergotherapeuten
 • Scholing – Oefentherapeuten

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing Maag Darm Lever

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: 

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • KJ opleiding – behandeling: 1 punt
 • KJ opleiding – diagnostiek: 1 punt
 • KJ opleiding – overig taken: 0,5 punt

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)**: 5 punten

 

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

** Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Samenwerking

Dit event is in samenwerking met PIT Actief ontwikkeld. Ben je diëtist en wil je je inschrijven voor dit congres? Dan kom je wellicht in aanmerking voor leden-korting (NVD, DCN of VBVD). Bekijk de voorwaarden hier en schrijf je direct in.

PIT Actief biedt kennisdossiers, leergangen en post HBO scholingen aan, specifiek ontwikkeld voor diëtisten. Een beperkt aantal van deze scholingen is ook toegankelijk voor andere beroepsgroepen. Bekijk hier het hele scholingsaanbod.

Je investering

€ 375,- p.p. excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier,

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?