Home / Events / Probleemgedrag bij dementie | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg

Probleemgedrag bij dementie

10e Landelijke congres

Dinsdag 14 november , 10.00-16.00 uur

 

Probleemgedrag geeft het signaal dat er iets niet prettig is. Het is niet altijd makkelijk om de oorzaak achter het gedrag te bepalen. Dat maakt het lastig om het gedrag te veranderen. Daarom geven we je tijdens dit congres graag handvatten en tips.

 

Onze deskundige en ervaren sprekers delen de laatste inzichten en ervaringen over probleemgedrag bij ouderen met dementie. Zo staan we stil bij overprikkeling, trauma’s en depressie maar kijken we ook naar hoe jij het probleemgedrag kan beïnvloeden.

 

Doelgroep

Een ieder met interesse in het omgaan met probleemgedrag van cliënten met dementie. Zoals verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers dementie en gedragsdeskundigen.

 

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

Blik op de dag en recente ontwikkelingen over de rol van de omgeving bij dementie.

Naast de rol van de zorgverlener in goede zorg bij dementie, kan een optimale fysieke woonomgeving ook helpend zijn. Te denken valt aan de rol van fysieke bouw, omgevingsgeluid, muziek(interventies). Tijdens de korte informatie over actuele ontwikkelingen hierover wordt ook ingaan op het gebruik van sensortechnologie voor het monitoren van probleemgedrag bij dementie.

Sytse Zuidema, Hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie bij het UMCG

 

10:45Onrust bij dementie door oude trauma’s

Probleemgedrag bij mensen met dementie kan worden veroorzaakt door traumatische ervaringen uit het verleden. Hoe herken je dit en hoe kun je hiermee omgaan? Aansluiten bij de context speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens deze lezing gaan we in op de relatie tussen trauma, oud worden en dementie. Ook zal specifiek ingezoomd worden op de Indische Molukse doelgroep. Een doelgroep die slecht herkend wordt in de huidige zorg, maar wel specifieke behoeftes heeft door traumatische ervaringen en cultuurspecifieke aspecten. Hoe kun je hierbij aansluiten?

Bertine Mitima-Verloop, psycholoog en onderzoeker bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Josée Netten, psycholoog en cultureel antropoloog bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, algemeen secretaris Stichting 1940-1945

11:30Ochtendpauze
12:00Depressie als oorzaak van probleemgedrag

Een op de vijf mensen met dementie hebben last van een depressie. Helaas worden symptomen van een depressie vaak niet opgemerkt omdat ze kunnen lijken op die van dementie. Depressief gedrag en probleemgedrag liggen dan ook dicht bij elkaar.

Hoe herken je depressie bij dementerende ouderen? Wat is typisch voor depressieve klachten en wat past meer bij dementie? Wat kun je doen als jouw dementerende cliënt last heeft van depressieve gevoelens?

Martin Kat, ouderenpsychiater-psychotherapeut te Amsterdam en consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (C.C.E.), lid raad van toezicht KAG

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
Middagprogramma met parallelsessies
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. Overprikkeling bij dementie

Mensen met dementie hebben een vertraagde informatieverwerking en een verminderd vermogen tot het afweren van (irrelevante) prikkels. Overprikkeling kan bij mensen met dementie leiden tot, onder meer, rusteloos gedrag en dwaalgedrag, en een sterk verminderd presteren op zelfzorggedragingen. Daarnaast leidt overprikkeling tot stress en probleemgedrag.

Erik Storck, specialist Sensorische Informatieverwerking en CCE-consulent

 

B. Muziek bij onbegrepen gedrag een onverwachte hulp

Onderzoek laat zien dat muziek een positief effect heeft op gedrag als: ronddwalen, ongepast uitkleden en medebewoners irriteren. Veel onbegrepen gedrag komt voort uit het ontbreken van houvast en het gemis van een thuisgevoel. Maar hoe breek je door de dementie heen? Hoe creëer je een thuisgevoel dat zich in het verleden bevindt?

Tijdens deze MuziekGeluk workshop leer je hoe je met de juiste muziek iemand met dementie gevoelens van veiligheid, geborgenheid en huiselijkheid kunt geven om onbegrepen gedrag te kunnen voorkomen.

Ignar Rip, bedenker van de MuziekGeluk methodiek

 

14:45Middagpauze met wisseling sessies
15:00Keuzesessie Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. Wet zorg en dwang in de praktijk

Rondom probleemgedrag horen we nog vaak ‘maar dat mag niet’ waarbij de Wzd als een beperking wordt neergezet. De wet brengt echter ook mogelijkheden met zich mee. Hoe kun je in complexe gevallen van probleemgedrag adequaat handelen binnen de Wzd?

Justa Bos, eigenaar van Bos Zorgtoezicht & Advies

 

D. Anders kijken naar probleemgedrag

Bij probleemgedrag focussen we veel op juist die momenten dat het gedrag heftig is, maar kijken we ook wel naar de momenten dat het er niet is? Want juist daar ligt de sleutel die wijst op de behoefte van de cliënt. Hierdoor kunnen we vaker dan je denkt, het gedrag beïnvloeden. Een vooral praktisch gerichte workshop.

Jan van der Hammen, vrijgevestigd trainer, acteur en CCE consulent

16:00Napraten met een drankje
Presentaties downloaden

€ 375- pp. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

 

 

  • Topsprekers
  • Gericht op jouw dagelijkse praktijk
  • In één dag up to date
14-11-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)*: 5 punten

  • Scholing Dementieverpleegkunde
  • Scholing Geriatrie-Gerontologie
  • Scholing Wijkverpleegkunde

* BPSW: casemanagers dementie mogen geaccrediteerde scholing voor V&VN dementieverpleegkundige indienen voor herregistratie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 375,-p.p. excl. btw

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?