Home / Events / Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

3e Landelijke congres

Donderdag 29 september 2022, 10.00-16.00 uur

 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kent verschillende oorzaken en kan leiden tot blijvende en ingrijpende gevolgen. Deze gevolgen kunnen zichtbaar zijn, we hebben het dan over lichamelijke gevolgen, maar NAH leidt veelal ook tot onzichtbare gevolgen op het gebied van bijvoorbeeld (sociale)cognitie, gedrag en emotie. Er verandert veel in het dagelijks leven, wat zeker niet gemakkelijk is. Zo zullen bepaalde zaken niet meer lukken zoals voorheen, je kunt niet alles meer even goed begrijpen of de mensen om je heen zullen je anders benaderen.

 

Tijdens dit congres duiken we verder in de wereld van NAH. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijke verklaringsmechanismen voor overprikkeling en hoe is het meetbaar in de praktijk? Hoe kun je cliënten met een beperkte mate van ziekte-inzicht het beste benaderen? Daarnaast zullen we nader ingaan op psychiatrische problematiek en stoornissen in de sociale cognitie ten gevolge van hersenletsel, wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren en kom je meer te weten over visuele stoornissen na hersenletsel.

 

Doelgroep

Begeleiders, behandelaren, verpleegkundigen, AVG’s en ieder ander die werkt met mensen met NAH.

Programma

09:30Registratie en ontvangst met verse koffie en thee
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Kitty Jurrius, lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij Windesheim en programmaleider Leven met niet-aangeboren hersenletsel bij Radboudumc

10:30Prikkelgevoeligheid na hersenletsel

Veel patiënten met hersenletsel geven aan sinds het letsel sneller overprikkeld te zijn. Wat bedoelen patiënten hier precies mee? En waar worden deze klachten door veroorzaakt? In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van wat er tot op heden vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend is over prikkelgevoeligheid na NAH. Ook zal er aandacht zijn voor de meetbaarheid en behandeling van deze klachten.

Irene Huenges Wajer, klinisch neuropsycholoog bij UMCU en assistent professor bij Universiteit Utrecht

11:30Ochtendpauze met koffie/thee en vers fruit
12:00Inzichtproblemen bij mensen met hersenletsel

Een jaar na het oplopen van hersenletsel heeft bijna de helft van de mensen geen of beperkt ziekte-inzicht. In de lezing wordt uiteen gezet hoe je een inschatting kunt maken van de mate van ziekte-inzicht van jouw cliënt en hoe je cliënten met verschillende mate van inzicht het beste kunt benaderen, zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit. Je krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zodat je met nieuwe inzichten jouw cliënten nog beter kan helpen hun hernieuwde plek vorm te geven in de samenleving.

Arno Prinsen, GZ-psycholoog bij Dendriet, schrijver en trainer op het gebied van hersenletsel

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A. NAH bij kinderen en jongeren

Elk jaar lopen duizenden kinderen en jongeren hersenletsel op. De gevolgen zijn vaak onzichtbaar, maar hebben vaker dan gedacht grote impact op het kind / de jongere en het gezin. Aandacht voor de gevolgen van hersenletsel, zoals vermoeidheid, verminderd kunnen participeren en de impact op het gezin is belangrijk. In onze lezing wordt ingegaan op dit belang en hoe hier in de medisch specialistische revalidatie aandacht aan wordt besteed. We zullen ingaan op de projecten die gecoördineerd worden vanuit Basalt revalidatie, waaronder de ontwikkeling van een gezamenlijk behandelprogramma (Meedoen Next Step).

Menno van der Holst, kinderfysiotherapeut en senior onderzoeker bij kinderrevalidatie Basalt, LUMC en Duchenne Centrum Nederland & Frederike van Markus-Doornbosch, revalidatiearts bij Basalt  

 

B. Visuele stoornissen ten gevolge van hersenletsel

Visuele waarnemingsproblemen ten gevolge van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) worden niet altijd goed herkend of begrepen, terwijl de impact op het dagelijks leven groot is. Stel je voor dat je van de ene op de andere dag niet meer goed kunt lezen, mensen herkennen of voorwerpen niet meer kan vinden. Of je verdwaalt regelmatig en botst tijdens het lopen of fietsen tegen objecten en andere verkeersdeelnemers (!) aan.

Mensen met visuele klachten na NAH, maar ook hun naasten en de professionals die betrokken zijn bij hun zorg, hebben veel vragen. Waarom zie ik de wereld om mij heen anders dan vóór mijn hersenletsel? Wat kan er gedaan worden om de (impact van de) problemen te verminderen? In deze presentatie zal worden ingegaan op zowel diagnostiek als de mogelijkheden voor interventies, zoals het aanleren van compensatiestrategieën en het toegankelijk maken van de wereld voor mensen met een visuele beperking.

Merel van den Brink, ergotherapeut en voorzitter expertisegroep NAH bij Bartiméus

14:45Middagpauze, wisseling van sessies
15:00Sociaalcognitieve stoornissen en psychiatrische problematiek

Niet-aangeboren hersenletsel heeft niet alleen grote effecten op het lichaam en op het algemeen cognitief functioneren. Ook psychiatrische en/of gedragsproblemen, zoals agressie of ernstige ontremming, kunnen voorkomen na hersenletsel. Daarnaast kunnen mensen met hersenletsel gedragingen laten zien die ongepast zijn in sociale situaties. Deze veranderingen hebben te maken met stoornissen in de sociale cognitie. Zowel psychiatrische problemen als stoornissen in de sociale cognitie hebben een grote invloed op het leven van de persoon met hersenletsel en diens naasten: het risico op miscommunicaties en conflicten is bijvoorbeeld groot. Het wetenschappelijk onderzoek dat we doen bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie richt zich op de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, met als rode draad sociale cognitiestoornissen en psychiatrische problemen na hersenletsel.

Sophie Rijnen, senior wetenschappelijk onderzoeker bij GGZ Oost Brabant

 

16:00Napraten met een drankje
Presentaties downloaden

€ 355,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Deskundige sprekers
 • Praktisch en wetenschappelijk
 • Leerzame dag
 • Gedrag en gevolgen
29-09-2022
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (ABC1)*: 5 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing Neuro
 • Scholing Revalidatie
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten

Registerplein: 4,5 punt

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 355,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?