Home / Events / LVB en Verslaving | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg

LVB en Verslaving

10e Landelijke congres

Donderdag 30 maart 2023 | 10.00 – 16.00 uur

 

Uit onderzoek blijkt dat er veel meer mensen zijn met een verstandelijke beperking en verslaving dan verwacht. Mensen met een LVB zijn heel kwetsbaar voor het ontwikkelen van een verslaving en de gevolgen hiervan zijn ook nog eens heftiger bij deze groep.

De LVB-groep wordt vaak gezien als een complexe doelgroep en vergt van zorgverleners een hoop doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Deze dag neemt jou mee in de belevingswereld van zowel de LVB’er als de zorgprofessional die werkzaam is met deze groep. We gaan nader in op LVB en middelengebruik in de dagelijkse praktijk en hoe je hier als begeleider mee omgaat. Ook krijg je een inkijk in een gepersonaliseerd behandelprogramma voor middelengebruik bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast zullen de ins en outs van de pilot LVB Rookvrij worden gedeeld en kom je meer te weten over het toepassen van motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB. Verder word je middels een aantal casussen meegenomen in de (on)gedwongen zorg bij mensen met een LVB en verslavingsproblematiek en bespreken we het belang van lichaamsgericht werken.

 

Je ontmoet

Begeleiders, (ortho-)pedagogen, verslavingsartsen, gedragswetenschappers, sociaal professionals en andere zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
 • Korte inleiding op het thema

Rob Bovens, coördinator Academische Werkplaats Verslaving, Tranzo Tilburg University

10:30LVB en middelengebruik in de dagelijkse praktijk

Mensen met een LVB en middelenproblematiek, een groep mensen waar gelukkig steeds meer aandacht voor komt. Speciale afdelingen in de verslavingszorg, aangepaste behandelmodules en meer maatwerk. Maar hoe ga je hier mee om als begeleider? Wat vraagt dit op een woonlocatie als iemand gebruikt? Wat doe je in de ambulante zorg als iemand meer hulp nodig heeft dan hij krijgt? En hoe vinden zorgprofessionals het om met deze groep mensen te werken? Over de zorg buiten de behandelkamer en in het dagelijks leven.

Louise Kemna, gedragswetenschapper, GZ-psycholoog NIP & WZD-functionaris Avelijn

 

11:30Ochtendpauze
12:00Take it personal!+

Problematisch middelengebruik komt veel voor bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB ). Met de ontwikkeling van Take it Personal!+ bieden wij een antwoord op het gebrek aan een passende effectieve interventie voor middelengebruik in de LVB-zorg. Take it Personal!+ is een gepersonaliseerde behandeling voor mensen met een LVB en een stoornis in het gebruik van een middel. Take it Personal!+ is geen “one-size-fits-all” aanpak, maar sluit aan bij persoonlijkheidsfactoren met een hoog risico op problematisch middelengebruik (negatief denken, angstgevoeligheid, impulsiviteit en sensatie zoeken).

Tijdens deze lezing maak je kennis met de interventie Take it Personal!+ en worden de resultaten van het effectonderzoek gedeeld.

Lotte Gosens, gedragswetenschapper, psycholoog en junior onderzoeker Pluryn

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I | Sessie B is vol

Keuze uit sessie A of B

A. Pilot “(S)Topper” LVB rookvrij

Maar liefst 80% van de rokers wil graag stoppen met roken. Maar hoe help je personen met een LVB hierbij? De pilot “LVB rookvrij” bestaat uit 24 weken waarin personen met een LVB geholpen worden bij het stoppen met roken door middel van individuele gesprekken, groepsgesprekken en medicamenteuze hulp.

Over welke pilot hebben we het hier en in hoeverre is ermee ingespeeld op de doelgroep? Wat is de uitkomst van de pilot? Welke lessons learned zijn opgedaan? In deze workshop krijg je een blik in een pilot vol strijd, humor en moed.

Claudia Kaagman, verslavingsdeskundige LVB sector, WilgaerdenLeekerweideGroep 

 

B. Motiverende gespreksvoering bij LVB (maximaal 30 personen) | Volgeboekt

Tijdens deze interactieve workshop kom je meer te weten over wat motiverende gespreksvoering precies is en wanneer je dit in kan zetten. We gaan nader in op het toepassen van deze vorm van gespreksvoering bij cliënten met een LVB, waarbij ook gelegenheid is voor oefening. Verschillende aspecten van motiverende gespreksvoering zullen gedurende deze workshop aan bod komen, zoals de spirit, gesprekstechnieken en de vier processen van MGV.

Arjan Dijks, trainer Tactus Centrum Verslaving en LVB

 

14:45Middagpauze, wisseling van sessies
15:00Keuzesessie: Ronde II | Sessie C is vol

Keuze uit sessie C of D

C. Het belang van Lichaamsgericht Werken bij mensen met een LVB binnen de Verslavingszorg (maximaal 25 personen) | Volgeboekt

Binnen deze workshop gaan wij ons richten op het belang van lichaamsgericht werken binnen deze doelgroep. Naast een stuk theoretische uitleg gaan we met de deelnemers laagdrempelig in beweging en willen we hen aan den lijve laten ervaren wat lichaamsgericht werken met hen doet. Daarnaast geven we wat inspiratie voor de toepasbaarheid m.b.t. hulpvragen en doelen van deze doelgroep.

Saskia van Horsen, aandachtsfunctionaris intake en (klinische) behandeling bij het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg en Chantal Kamp, psychomotorisch therapeut Tactus Verslavingszorg

 

D. (On)gedwongen zorg in de zorg voor mensen met een LVB én verslavingsproblematiek. 

Wie is als eerste aan zet?

Nog altijd blijkt dat mensen met een LVB en comorbide problemen niet de juiste zorg ontvangen, omdat er problemen zijn in de toeleiding tot de zorg, indiceren van de juiste zorg of het beoordelen welke zorg nodig is. De verstandelijke beperking van een cliënt is soms bepalend voor het weigeren van psychiatrische zorg, het middelenmisbruik kan leiden tot uitsluiting bij zowel de psychiatrie alsmede ook de gehandicaptenzorg en de comorbide psychiatrische problemen leiden tot (nog) meer ontregeling zodra de juiste hulp uitblijft. Hoe kan je dan toch samenwerken, ook wanneer het gaat om een gedwongen kader? Wie doet dan wat en wat is hiervoor nodig?

Marion Kiewik, gedragswetenschapper De Twentse Zorgcentra en CCE-consulent

 

16:00Einde programma, borrel
Presentaties downloaden

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Vakkundige sprekers aan het woord
 • Inspirerende lezingen
 • Interactieve workshops
 • Ruimte voor jouw vragen
30-03-2023
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing GGZ
 • Scholing SPV
 • Scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Registerplein: 4,5 punt

 •  Deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 •  Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

 • K&J/OG herregistratie: 4,5 punt
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1 punt
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 1 punt

 Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)**: 4 punten

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

**Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?