Home / Events / Oud met een verstandelijke beperking | Congres
Gehandicaptenzorg

Oud met een verstandelijke beperking | Congres

Woensdag 9 oktober 2024 | 10.00 – 16.00 uur | Aristo Amsterdam

Dit congres staat ook als onderdeel van de cursus Oud met een verstandelijke beperking op het programma

 

Mensen met een verstandelijke beperking verouderen op jongere leeftijd en vertonen eerder fysieke en mentale kwetsbaarheid dan ‘gewone’ ouderen. Doordat men steeds ouder wordt, zal ouderdomsproblematiek onder deze doelgroep vaker voorkomen. Dit stelt je voor andere vraagstukken in de zorg en begeleiding.

 

Tijdens dit congres gaan we in op onderwerpen die tegenkomt wanneer je met ouderen met een verstandelijke beperking werkt. Zo hebben we aandacht voor problematiek die vaker voorkomt bij ouderen zoals verminderde fitheid, eenzaamheid en pijn. Hoe kun je dit herkennen en wat kun je eraan doen? Daarnaast hebben we uitgebreid aandacht voor zorg rond het levenseinde zoals proactieve zorgplanning en palliatieve zorg.

Een dag vol kennis, handvatten en inspiratie.

 

Wil je meer weten over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? Volg dan de webinar Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

Begeleiders, gedragsdeskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verzorgenden en anderen met interesse in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Arianne Uijl

Blik op de dag en ontwikkelingen in de praktijk

Arianne Uijl, voorzitter Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderen in de VG-sector,  orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog bij het expertisecentrum van Philadelphia

10:20Gezondheid in beweging | Alyt Oppewal

Wat kan meer bewegen opleveren voor ouderen met een verstandelijke beperking? Tijdens deze lezing krijg je inzicht in hoeveel ouderen met een verstandelijke beperking bewegen, hoe het ervoor staat met hun fitheid, en wat de gevolgen hiervan zijn voor hun gezondheid. Vervolgens gaan we in op wat we nu concreet kunnen doen om ouderen met een verstandelijke beperking in beweging te krijgen, en welke plek bewegen zou moeten krijgen in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Dr. Alyt Oppewal, Universitair Docent en bewegingswetenschapper bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten Onderzoek aan het Erasmus MC en de Academische Werkplaats GOUD

 

11:00Ochtendpauze
11:30Eenzaamheid | Astrid van der Kooij

Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich vaak eenzaam. Meer dan twee keer zo vaak als mensen zonder een beperking. Hoe kun je het sociale netwerk vergroten en welke rol heb jij als professional hierin?

Astrid van der Kooij, programmamanager Dromen – Denken – Doen

 

12:15Proactieve zorgplanning | Anique Vogel en Nikki van Kan

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie duidelijk te hebben. Hoe pak je dit aan? Wie betrek je erbij? Welke instrumenten kunnen helpend zijn?

Anique Vogel, arts VG en Nikki van Kan, gedragskundige en voorzitter palliatief team bij Pergamijn

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Keuzesessie: Ronde I | Maureen Wissing | Arianne Uijl

Keuze uit sessie A of B

 

Sessie A: Dementie herkennen bij mensen met (Z)EV(M)B

Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder, waardoor dementie vaker voorkomt. Vooral bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (afgekort (Z)EV(M)B) is het moeilijk om dementie vast te stellen.

Tijdens deze sessie focussen we op het verhaal van Gijs, een 52-jarige man met een ernstige verstandelijke beperking. We gaan in gesprek over waarom het belangrijk is om te weten of Gijs dementie heeft. We kijken naar welke symptomen Gijs laat zien die kunnen wijzen op dementie en hoe dementie gediagnosticeerd kan worden. Verder krijg je handvatten voor het herkennen en diagnosticeren van dementie bij mensen met zoals Gijs.

Dr. Maureen Wissing, postdoc onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten Onderzoek aan het Erasmus MC en de Academische Werkplaats GOUD

 

Sessie B: Levensverhaal

Het chronologisch en integratieve levensverhaal. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Er zijn in het dossier vaak veel verschillende documenten en ‘voorgeschiedenissen’, die allemaal op een andere plek staan in het elektronisch dossier. Soms is er zelfs maar een half A4 van mensen die al meer dan 50 jaar dingen meemaken.

Welke invloed hebben gebeurtenissen die we allemaal meegemaakt hebben op hen (visie op mensen met een verstandelijke beperking in de jaren ‘50/ ’60, Corona pandemie, oorlogen, organisatieveranderingen etc.)? Door dit chronologisch en integratief op een rij te zetten komen de hypothesen en inzichten heel vaak vanzelf. Ook de compassie en in- en meeleven met iemand!

Arianne Uijl

14:45Middagpauze
15:00Keuzesessie: Ronde II | Gabrielle van de Graaf | Leendert Sneep

Keuze uit sessie C of D

 

Sessie C: Palliatieve zorg

Veel ouderen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase hebben een syndroom, ernstige kwetsbaarheid of aandoening die ongeneeslijk is en die het leven zal bekorten. Hoe zorg je dat deze mensen tijdig in beeld komen? En hoe bied je als zorgverlener de beste zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren?

Hulpmiddelen zoals de Palliatieve Tijdlijn en meetinstrumenten kunnen hierbij helpend zijn.

Palliatieve zorg is multidimensionaal (fysiek, spiritueel, sociaal en psychisch) en interdisciplinair.  Een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines is hierbij van groot belang, maar hoe doe je dat?

Dr. Gabrielle van de Graaf, arts VG/kaderarts palliatieve zorg bij Stichting Prisma en BaLaDe (hospice van Prisma). Ze heeft een bijdrage geleverd aan meerdere richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg.

 

Sessie D: Pijn

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben regelmatig pijn en veel van hen kunnen daarover niet goed communiceren. Aan de hand van de landelijke richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking gaan we in op vragen als: Hoe herken ik pijn tijdig bij mijn cliënten? Welke handvatten of methodieken kan ik daarbij gebruiken? Wat moet ik doen als ik pijn heb gesignaleerd? Wat kan ik zelf doen om pijn te voorkomen en te verlichten? Welke disciplines kunnen een bijdrage leveren in diagnostiek en behandeling van pijn en welke rol spelen zij bij verschillende vormen van pijn?
Leendert Sneep, fysiotherapeut bij Ipse de Bruggen. Leendert neemt deel aan hun multidisciplinaire pijnteam, het landelijke Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking en de herziening van de richtlijn pijn bij mensen met een verstandelijke beperking en geeft trainingen over signaleren, diagnostiek en behandeling van pijn aan begeleiders en behandelaars.

16:00Einde programma, napraten met een drankje
Inschrijven

€ 375,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

  • Leer van nieuwe inzichten
  • Ontmoet collega's uit het hele land
  • Concrete handvatten
09-10-2024
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*: 5 punten

  • K&J/OG herregistratie          5   punten
  • KJ opleiding – behandeling  2   punten
  • KJ Opleiding – diagnostiek   1,5    punt

*SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

 


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375- excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?