Home / Events / Hoarding en Woningvervuiling | Congres
(O)GGZ
Overheid & Justitie

Hoarding en Woningvervuiling | Congres

Woensdag 6 november  2024 | 10.00 – 16.00 uur 

 

Hoarding Disorder (verzamelstoornis) en woningvervuiling komen veel voor in Nederland. Vaak is er bij deze mensen sprake van achterliggende problematiek en brengen de vervuilde woningen allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. Een probleem waar jullie als zorgprofessionals zeker mee aan de slag willen. Maar hoe pak je deze problematiek aan? Mensen die lijden aan hoarding zijn vaak lastig in beweging te krijgen als het gaat om het ontspullen of opruimen van hun woning. Hoe kom je bij iemand binnen? Waar kun je zoal tegenaan lopen?

 

Naast antwoord op deze vragen krijg je een inkijkje in het leven van een ervaringsdeskundige, besteden we aandacht aan de verschillende subtypes van een verzamelstoornis en bespreken we de nieuwe behandelmogelijkheden. Ook gaan we nader in op het belang van samenwerking tussen verschillende domeinen en het leveren van maatwerk in de aanpak. Ervaren professionals delen tips en handvatten. Voor het eerst zijn er keuzesessies in de middag en de gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

 

Doelgroep

Professionals die werkzaam zijn in de (openbare) geestelijke gezondheidszorg en in aanraking komen met mensen die overmatig verzamelen en/of hun woning vervuilen. Daarnaast is dit congres relevant voor medewerkers bij woningcorporaties, gemeente en GGD-en.

Programma

09:30Registratie en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter | Gerard Lohuis
 • Kader van de middag, kennismaking en inventarisatie
 • Achtergrond en recente ontwikkelingen
 • Houding en benaderingswijze, eigen reflectie en presentietheorie
 • Onderscheid tussen hoarding en woningvervuiling

Gerard Lohuis , sociaal psychiatrisch verpleegkundige BuurtzorgT-team Groningen en trainer, docent en opleider Hanzehogeschool Groningen

 

10:30Nieuwe subtypes van Hoarding Disorder en ontwikkelingen in de behandeling | Nienke Vulink

In de afgelopen jaren is er meer aandacht voor verschillende symptomen van Hoarding Disorder (verzamelstoornis) waaronder verzamelen van dieren en Digitale Hoarding. Wat zijn de symptomen van deze subtypes? Hoe presenteren deze patiënten zich? Daarnaast zal er ingegaan worden op de nieuwe mogelijkheden voor behandeling, zoals aanpassingen in CGT, interpersoonlijk functioneren en VR om de symptomen van hoarding te verminderen.

Nienke Vulink, psychiater gespecialiseerd in obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen zoals hoarding (verzamelstoornis) bij het AMC

11:30Ochtendpauze
12:00Snijvlak overlast en zelfbeschikking | Michel Vols

– De delicate balans tussen het effectief aanpakken van verstoringen van de openbare orde en de eerbiediging van mensenrechten.
– Bevindingen recent onderzoek naar aanpak overlast
Michel Vols, hoogleraar Openbare-orderecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG en gespecialiseerd in woonoverlast

13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
13:45Parallelsessie: A of B

Keuze uit sessie A of B

 

Sessie A: Aanpak Rotterdam

Stedelijke aanpak, gemeente, GGD, verschillende zorgpartijen: hoe is de rolverdeling van de verschillende partners op papier en hoe verloopt de samenwerking in de praktijk? Hoe bereiken we mensen die het lastig vinden zelf hulp te vragen?
Ragna Keller en Hanne Verdouw, beiden specialist woningvervuiling en advies, GGD/Gemeente Rotterdam

 

Sessie B: Aanpak en behandeling bij angst- en/of dwangstoornissen, autisme en een verzamelstoornis

Welke invloed hebben verschillende stoornissen op elkaar en wat vraagt dit van de benadering en aanpak? Mag/moet je als begeleider ook behandelen en hoe zit dat en hoe doe je dat? Digitale hoarding en/of game verslaving? En hoe kom je tot normalisering?
Ron de Joode, cognitief gedragstherapeutisch werker/ consultant bij het Leo Kannerhuis en SPV bij Spoor030 kinder- en jeugdzorg

14:45Middagpauze
15:00Vervolg parallelsessies

Sessie A: Casuïstiekbespreking
Deelnemers worden uitgenodigd om vooraf casuïstiek in te dienen.

 

Sessie B: In gesprek met een ervaringsdeskundige

Onder leiding van dagvoorzitter Gerard Lohuis zal ervaringsdeskundige Theo Euverman zijn verhaal met jullie delen. Wat zijn Theo’s eigen ervaringen met woningvervuiling? Wat heeft hem geholpen? En hoe gaat het nu met Theo?

Theo Euverman, ervaringsdeskundig begeleider en adviseur hoarding en hersteldocent

16:00Einde programma, napraten met een drankje
Inschrijven

€ 350,- p.p. excl. btw 

Meer over prijzen en kortingen

 • Ervaringen in de praktijk
 • Hoarding Disorder en behandelopties
 • Casuïstiekbespreking
 • Nieuw! Keuzesessies
06-11-2024
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Geriatrie-Gerontologie

Registerplein: 5 punten

 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 4 punten

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij zullen bij voldoende interesse jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

€ 375,- excl. btw

Vroegboekkorting

t/m 19 augustus € 25,-

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?