Home / Events / Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
(O)GGZ

Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving

3e Landelijke congres 

Donderdag 7 december 2023 | 10.00 – 16.15 uur

Volgeboekt

Zet mij op de wachtlijst

 

Naar schatting heeft binnen de GGZ 20-50% naast een psychische stoornis te maken met een verslaving. Deze dubbele diagnose maakt een behandeling vaak lastig, omdat de verslaving en de psychische stoornis nauw met elkaar verbonden zijn én elkaar versterken.

 

Om herstel bij de cliënt mogelijk te maken is kennis en een juiste aanpak van beide problemen erg belangrijk.

Tijdens dit 3e landelijke congres over Dubbele Diagnose kijken we daarom naar leefstijlpsychiatrie en herstelgerichte benadering. Daarnaast zullen een aantal psychische stoornissen afzonderlijk belicht worden en bespreken we medicatie bij dubbele diagnose.

Doelgroep

Verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal professionals en andere begeleiders die te maken hebben met mensen met een psychische stoornis en verslavingsproblematiek.

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

Kader van de bijeenkomst, kennismaking en inventarisatie verwachtingen

 • Korte inleiding op het thema: van double trouble naar triple criple

Wim van den Brink, em. hoogleraar Verslavingszorg, Amsterdam UMC, locatie AMC

10:30Somatiek en dubbele diagnose problematiek (leefstijlpsychiatrie)

– Wat weten we over de invloed van psychische klachten en lichamelijke gezondheid op elkaar?
– Wat zijn veel voorkomende gerelateerde ziektebeelden?
– Rol van leefstijl in de preventie en behandeling van psychiatrische aandoeningen.

Wiepke Cahn, psychiater en hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen UMCUtrecht

11:20Vragen
11:30Koffiepauze
12:00Herstelondersteunende zorg | herstelbenadering

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid; bij de herstelgerichte benadering gaat het om herstel vanuit cliëntperspectief. Welke aspecten en vormen van herstel zijn er? Wat heb je nodig om herstelondersteunend te werken?

Hans Kroon, bijzonder hoogleraar Academische werkplaats Geestdrift – Tranzo, Tilburg University en programmahoofd Zorg en Participatie Trimbosinstituut

12:50Vragen
13:00Lunchpauze met uitgebreid lunchbuffet
14:00Autisme en Verslaving | Patricia van Wijngaarden-Cremers

In de verslavingszorg was autisme tot kort geleden een onbekend probleem. Klinisch komt men echter regelmatig individuen tegen die gedragskenmerken vertonen die niet passen bij het algemene beeld van verslaving en bij nader onderzoek passen bij Autisme Spectrum Stoornissen. De meeste studies naar de epidemiologie van dubbele diagnoses kijken vooral naar mannen met externaliserende problemen. Wanneer men een ruimere screening toepast in de reguliere verslavingspsychiatrie dan blijken er meer overeenkomsten te zijn op zowel genetisch, neurobiologisch als op gedragsniveau dan men in eerste instantie zou denken. In deze presentatie wordt dit model besproken, zo ook het kwetsbaarheid-stressmodel dat ten grondslag ligt aan de manifestatie van psychopathologie, zoals autisme en verslaving.
Patricia van Wijngaarden-Cremers, psychiater bij Dimence

15:00Middagpauze met zaalwisseling
15:15Parallelsessies

Sessie Hoofdzaal:  Bipolaire stoornissen en middelengebruik

Ongeveer de helft van de mensen met een bipolaire stoornis heeft in zijn leven perioden van middelenmisbruik. Deze “dubbele diagnose” vormen vaak een probleem voor zowel cliënten als behandelaren en leidt bovendien vaak tot teleurstellende behandelingsresultaten. Wat zijn mogelijkheden in behandeling die kans op succes groter maken?
Wendela ter Meulen, psychiater bij GGZinGeest

 

Sessie Subzaal: Medicatie bij Dubbele Diagnose

Visie op (of houding ten opzichte van) verstrekken van medicatie aan DD-patiënten. In deze workshop komen de volgende punten aan de orde: het omgaan met het risico op verslaving door medicatie, de wisselwerking tussen verslaving en diverse andere stoornissen en de interactie tussen drugs/alcohol en medicatie.
Arjen Neven, psychiater bij TOPGGz Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van de Parnassia Groep en opleider bij Fivoor

16:15Einde programma, afsluiting met een drankje
Presentaties downloaden

€ 375,- pp. excl. btw

 

Meer over prijzen en kortingen

 

 

 • Geactualiseerd programma
 • Leefstijlpsychiatrie en herstelbenadering
 • Met keuzesessies over specifieke thema's
 • Altijd verse koffie, thee en fruit!
07-12-2023
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):* 4 punten

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN):* 4 punten

Verpleegkundig Specialisten Register:  5 punten

Kwaliteitsregister  V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Consultatieve Psychiatrie
 • Scholing GGZ
 • Scholing Justitiële Verpleegkunde
 • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing SPV

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 375,-p.p. excl. btw

 

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 35,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 35,00 korting.

 

 

 

 

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?