Home / Verward gedrag: hoe ga je ermee om?

Verward gedrag: hoe ga je ermee om?

donderdag 8 juni, 2023

Uit een analyse van politiecijfers door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) blijkt dat de politie in 2022 te maken had met een recordaantal meldingen van overlast door mensen met verward gedrag. Als je het aantal meldingen van vorig jaar – 138.000 – vergelijkt met die van een paar jaar geleden – circa 60.000 in 2014 – dan zien we een enorme stijging. Hoe komt dat? En, misschien nog belangrijker: hoe gaan we daarmee om?

 

Mogelijke oorzaken stijging verward gedrag

De oorzaak van deze explosieve stijging kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Volgens een woordvoerder van de politie worden echter wel een aantal mogelijke factoren genoemd:

  • onrustige tijden
  • tekorten in de geestelijke gezondheidszorg
  • eenzaamheid
  • financiële problemen

 

Topje van de ijsberg

Mogelijk is het genoemde aantal echter slechts het topje van de ijsberg. Ten eerste veroorzaakt immers niet ieder verward persoon overlast en ten tweede omvatten overlastmeldingen geen geweldsdelicten. En die komen, bijvoorbeeld als gevolg van een psychose, helaas ook steeds vaker voor. Dé mens met verward gedrag bestaat dan ook niet.

 

Complexe combinatie meerdere factoren

Iemand die verward gedrag vertoont, dreigt de grip op het leven te verliezen. De reden dat dit gebeurt, kan heel divers zijn. Vaak is er sprake een complexe combinatie van een aandoening of beperking en overige, sociale problematiek. Maar het gaat ook om mensen:

  • met een psychiatrische stoornis
  • met een lichte verstandelijke beperking
  • die dakloos zijn
  • die verslaafd zijn
  • met dementie
  • met een delirium

 

Specifieke zorg

De complexiteit van mensen met verward gedrag vraagt om meer specifieke hulpverlening en samenwerking van hulpverleners op straat en zorgprofessionals. Je hebt immers specifieke kennis en ervaring nodig om op de juiste manier te reageren op iemand met verward gedrag. Het maakt namelijk nogal wat verschil of je te maken hebt met iemand die dement is, een psychiatrische stoornis heeft of wellicht een diabeet is die tegen een hypoglykemie aan zit. Alle drie vertonen ze verward gedrag, maar ieder heeft een andere benadering en zorg nodig.

 

Congres

Om zorg- en hulpverleners uit maatschappelijke opvang, verslavingszorg, ambulancedienst, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties hierin te ondersteunen, hebben wij een congres georganiseerd: ‘Verward gedrag op straat’. Een congres met aandacht voor de oorzaken van de stijging van de meldingen en informatie over ervaringen, onderzoeken en initiatieven vanuit diverse invalshoeken. Wat werkt en wat niet? Hoe kunnen we met elkaar goede zorg leveren aan mensen met verward gedrag? Hoe maak je contact met iemand die verward is. Wat hebben de zorg, politie en gemeente van elkaar nodig?

 

Geaccrediteerde bijeenkomsten

Wij helpen jou graag met onze geaccrediteerde bijeenkomsten. Schrijf je in en krijg gedurende één dag(deel) informatie en praktische handvatten over tal van onderwerpen. We bieden verschillende nascholingen op diverse vakgebieden. Kijk gerust eens rond tussen de onderwerpen van ons uitgebreide scholingsaanbod of je iets vindt wat voor jou interessant is.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen