Home / Nieuwe online tool voor meewegen cliëntperspectief bij onvrijwillige zorg
Online tool voor zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg

Wegingskader Cliëntperspectief biedt hulp bij inzet (onvrijwillige) zorg

dinsdag 8 juni, 2021

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of andere hersenaandoeningen is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke zorg je moet geven om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Vooral wanneer je door beperkte communicatiemogelijkheden als zorgprofessional afhankelijk bent van een interpretatie van het gedrag van cliënten. Hoe neem je de wensen van de cliënt in de zorg die geboden wordt dan mee? Wat is de beleving van de cliënt? En hoe weeg je de voor‐ en nadelen van zorg tegen elkaar af?

 

Het Wegingskader helpt zorgprofessionals om zich te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo kun je beter inschatten of de geboden zorg door de cliënt als onvrijwillig wordt ervaren. Ook kan het zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven of om een afweging te maken in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is voor een cliënt. Het Wegingskader maakt het mogelijk informatie te verzamelen over gedrag, verzet, beleving, waarneming en de ervaring van de cliënt. Als zorgprofessional kun je vervolgens afwegingen maken over de inzet van zorg en ondersteuning die zo optimaal mogelijk aansluit bij de beleving van de cliënt. Dit past binnen de besluitvormingsprocedure van de Wet zorg en dwang, maar kan ook bijdragen aan het voorkomen van de inzet van onvrijwillige zorg.

 

Het Wegingskader is ontwikkeld door zowel het Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC in samenwerking met de Academische werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University). Een uitgebreider persbericht lees je hier.

Programmamanager Academie

Jackie van Wieringen