overlay image

Onbegrepen Gedrag bij Dementie

20 juni 2017 download Download brochure

5e LANDELIJKE STUDIEDAG 'ONBEGREPEN GEDRAG BIJ DEMENTIE'
Dinsdag 20 juni 2017, Aristo Utrecht

Achtergrond
Ouderen met dementie kunnen onbegrepen en moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. Om te komen tot een structurele positieve gedragsverandering, is het belangrijk om na te gaan welke factoren invloed hebben op het ontstaan en voortduren van probleemgedrag. Dit kunnen interne factoren zijn, maar de omgeving speelt hierin ook een belangrijke rol.

Deze dag biedt u verschillende perspectieven in het omgaan met probleemgedrag, van betrokkenen in de nabije omgeving tot de rol van de professional. Verder krijgt u in interactieve sessies inzichten om onbegrepen gedrag te verklaren en er grip op te krijgen. Daarnaast worden er
handvatten aangeboden waar u in de praktijk mee aan de slag kunt.

Doelgroep
Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, casemanagers dementie, verzorgenden en andere geïnteresseerden.

Accreditatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten
• Scholing Geriatrie-Gerontologie
• Wijkverpleegkunde

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten
• acute zorg bij somatische aandoeningen
• chronische zorg bij somatische aandoeningen
• geestelijke gezondheidszorg
• intensieve zorg bij somatische aandoeningen
• preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1): 5 punten
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten

Register Vaktherapie: 4 punten

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.