overlay image

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

12 december 2017 download Download brochure

6e LANDELIJKE STUDIEDAG 'KWETSBARE OUDEREN IN HET ZIEKENHUIS'
12 december 2017 - De Eenhoorn, Amersfoort

Achtergrond:
Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties bij ziekenhuisopname. Om dit risico in te perken wordt er in veel ziekenhuizen gewerkt met aangepaste behandelplannen voor deze doelgroep. Hierdoor wordt de zorg rondom kwetsbare ouderen steeds beter. Deze studiedag biedt handvatten voor het inrichten van zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en het aansluiten van het behandelplan op de wensen van de oudere. Tevens worden verschillende initiatieven van ziekenhuizen in hun zorg voor kwetsbare ouderen toegelicht.

Doelgroep:
Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ziekenhuiszorg. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Accreditatie:
Verpleegkundig Specialisten (Verpleegkundig Specialisten Register): 5 punten
- Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
- Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Verpleegkundigen en praktijkondersteuners huisartsen (Kwaliteitsregister V&V): 5 punten
-
Scholing Geriatrie-Gerontologie
- Scholing Praktijkverpleegkunde
- Scholing Wijkverpleegkunde

Klinisch geriaters (NVKG): 5 punten
- Nascholing geriatrie

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABC1): 5 punten
-
Nascholing Cluster 1

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
NB. Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten van geaccrediteerde nascholing buiten hun vakgebied halen. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.