overlay image

Jongeren en Sociale Media

20 september 2017

2e LANDELIJKE STUDIEDAG 'JONGEREN EN SOCIALE MEDIA'
Woensdag 20 september 2017, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Sociale media spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Vooral bij jongeren is sociale media onderdeel van hun identiteit geworden. Door het gebruik van sociale media blijven jongeren op de hoogte van gebeurtenissen binnen hun netwerk, maar het kent echter ook een keerzijde. De studiedag zal verschillende aspecten en invloeden van sociale media belichten. Tevens zullen er handvatten geboden worden om het gebruik van sociale media door jongeren in te zetten.

Doelgroep
Professionals werkzaam in het onderwijs, (school)maatschappelijk werk, buitenschoolse opvang, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, MEE en orthopedagogische behandelcentra. Overige geïnteresseerden zijn eveneens van harte welkom.

Accreditatie
Registerplein: 1 punt
Deelname aan de bijeenkomst Jongeren en Sociale Media (ID nummer:288407) levert 1 registerpunt op voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.

Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.