overlay image

Dementie: Omgaan met onbegrepen gedrag

19 juni 2018

6e LANDELIJKE STUDIEDAG 'DEMENTIE: OMGAAN MET ONBEGREPEN GEDRAG'
Dinsdag 19 juni 2018, Aristo Amsterdam

Achtergrond
Geschat wordt dat bij ruim 80% van de mensen met dementie onbegrepen gedrag voorkomt. Dit beïnvloedt zowel de kwaliteit van leven voor de cliënt als de belasting voor de zorgprofessional en mantelzorger. Om het onbegrepen gedrag te kunnen verminderen is inzicht in dit gedrag onmisbaar.
Tijdens deze studiedag krijgt u inzicht in oorzaken en gevolgen van dementie, handvatten om het onbegrepen gedrag te beïnvloeden en hoort u over initiatieven in Nederland die zich richten op het verminderen van onbegrepen gedrag.

Doelgroep
(wijk-) Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, geriatrie psychologen, teamleiders en management binnen de ouderenzorg en alle anderen die geïnteresseerd zijn in dementie.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij:
Verpleegkundig Specialisten Register
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
ABC1
Staat uw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.

Bewijs van deelname
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.