Home / Sprekers / Martin Kat
Spreker uitgelicht

Martin Kat

Martin Kat is al zo’n 35 jaar actief ouderenpsychiater en psychotherapeut. Hij werkte in de ambulante en klinische ouderen-GGZ, heeft een eigen vrijgevestigde praktijk en is consulent in verpleeghuizen. De laatste jaren is hij vooral werkzaam dichtbij huisartsen, POH’s, casemanagers en (wijk)verpleging. Daarnaast is hij consulent bij het CCE.

 

Martin promoveerde op ‘De Psychiatrie bij Dementie’ en is een sterk voorstander van het vertalen van wetenschappelijke kennis naar ‘handvaardigheid’ nodig voor de praktijk van alledag. Martin is auteur, redacteur en docent op het terrein van ouderenpsychiatrie.

 

Voordrachten

Voor o.a. het Leids Congres Bureau geeft Martin met regelmaat lezingen rond het thema psychiatrische aandoeningen bij ouderen. In de komende periode draagt hij bij aan de volgende scholingen (klik op de link voor meer info):

 

Webinar Op het raakvlak van dementie en psychiatrie

 

Masterclass Behandelen op het raakvlak van dementie en psychiatrie

 

 

CCE Podium

Voor het CCE Podium van het Centrum voor Consultatie en Expertise gaf Martin Kat enige tijd geleden een inkijkje in de ontwikkeling van de rol van de psychiatrie bij dementieziekten. Het filmpje kun je hier bekijken:

 

 

Boek

Ouderenpsychiatrie is voor veel zorgprofessionals nog een nieuw vak wat maakt dat er een grote behoefte aan kennis leeft. Martin schreef daarom het boek Ouderenpsychiatrie: de praktijk – Herkennen en signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen (BSL, 2019)

 

Dit boek leert zorgprofessionals die werken met ouderen, om psychiatrische en psychische aandoeningen bij hun cliënten te herkennen en signaleren. Zij kunnen dankzij dit boek vroege adequate behandeling mogelijk maken. ‘Ouderen met psychische en psychiatrische aandoeningen hebben immers ook recht op een volwaardige diagnostiek en een daarop adequaat aansluitende begeleiding, bejegening en behandeling’.

 

Martin Kat

Ouderenpsychiater en psychotherapeut

 

Meer informatie over Martin Kat