Home / Sprekers / Hans van Dartel

Hans van Dartel

Dr. Hans van Dartel (1951) is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige. Hij was werkzaam als kwaliteitsfunctionaris bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, sr. beleidsmedewerker ethiek bij koepelorganisaties in de zorg, HBO docent bij de Hoge School Utrecht, en universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is als gastdocent nog verbonden aan het Radboud UMC (postacademische opleiding Ethiek in de zorg). Daarnaast is hij als externe ethicus verbonden aan commissies ethiek in de gehandicaptenzorg en actief betrokken bij het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland (NEON). Als zelfstandig adviseur en trainer begeleidt hij commissies ethiek van zorginstellingen en verzorgt hij trainingen moreel beraad. Hij publiceerde o.a. over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, implementatie van ethiekondersteuning, veiligheidsbeleid, morele professionaliteit, reanimatiebeleid, en verpleegkundige beroepsethiek. Hans is Ridder in de Orde van Oranje Nassau en erelid van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VenVN) vanwege zijn verdiensten op het gebied van de ethiek in de zorg en de verpleegkundige beroepsethiek.

 

Hans van Dartel

Het actuele scholingsaanbod met Hans van Dartel

Er is op dit moment geen scholingsaanbod met deze spreker.