Ruim 30 jaar beleving organiseren

In 1986 organiseerden we ons eerste congres. Dat betekent dat we dit werk inmiddels meer dan dertig jaar doen. In die tijd is er veel veranderd, bijvoorbeeld op het gebied van audiovisuele ondersteuning. Kunt u zich die overheadprojectors met plastic sheets nog herinneren? Wat niet is veranderd, en wat naar onze overtuiging ook nooit zal veranderen, is de menselijke factor: congressen zijn voor en door mensen.

Om een paar voorbeelden te geven: een geslaagd congres heeft een boeiend programma met interessante sprekers die hun onderwerp beheersen en weten hoe ze het moeten overbrengen. De deelnemers worden goed opgevangen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Bovendien is er een goede balans tussen informatie en ontspanning.

Zelf organiseren en voor anderen

Allemaal zaken die raken aan de menselijke kant van de zaak. Alles wat we doen staat in het teken van de beleving van de deelnemers. Zodat zij na afloop van een congres een aangename en nuttige ervaring rijker zijn waarin ze veel interessante mensen hebben gesproken. Dat doen we op twee manieren: met congressen die we zelf organiseren, en met congressen die we voor anderen organiseren als professional conference organiser (PCO).

Onze eigen congressen en studiedagen richten zich op actuele onderwerpen die interessant zijn voor professionals bij de overheid en in de zorg- en welzijnssector. Geaccrediteerd door de brancheorganisaties en onder leiding van kundige en enthousiaste professionals uit het veld. Kijk in de congresagenda voor een overzicht. De nationale en internationale congressen, symposia en seminars die we voor anderen organiseren gaan over allerlei onderwerpen voor allerlei verschillende branches. U leest hier meer over onze congresondersteuning.

Geschiedenis

Het Leids Congres Bureau is op 28 april 1986 opgericht door de Rijksuniversiteit Leiden en de gemeente Leiden om congres- en vergaderbezoek in de regio te organiseren en te stimuleren.

Negen jaar later werd deze stichting met een regionale focus een bv met landelijk werkgebied. Naast congresondersteuning verzorgt het Leids Congres Bureau sindsdien in eigen beheer congressen en studiedagen voor overheids-, zorg- en welzijnsprofessionals.