Home / Events / Cultuursensitief werken | Webinar
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Eerstelijnszorg
(O)GGZ
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Overheid & Justitie
Ziekenhuiszorg

Cultuursensitief werken | Webinar

Donderdag 29 april 2021 | 10.00 – 12.00 uur

 

VOLGEBOEKT
Herhaling op 7 september 2021

Zet mij op de wachtlijst

Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen enkele jaren geleden is die diversiteit versterkt.

 

De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan zorgverleners gewend zijn.

 

De vraag rijst hoe professionals hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.

 

In de webinar Cultuursensitief werken staat deze vraag centraal. Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

 

Competenties en leerdoelen:

  • Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt
  • Inzicht in de belevingswereld van cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
  • Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel anderen
  • Tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk

 

Docent

De webinar wordt gegeven door dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Lees meer over Cor.

 

Doelgroep

Professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken.

 

Presentaties downloaden

€ 99,- p.p. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

  • Deskundige spreker
  • Ruimte voor jouw vragen
  • Webinar vol handvatten
29-04-2021

Accreditatie

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)*: 2 punten

  • Algemene scholing cluster 1, 2 en 3
  • Klik hier voor een lijst van aangesloten wetenschappelijke verenigingen

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 2 punten

  • Scholing algemeen

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering
€ 99,- excl. btw per persoon. Wil je met meerdere collega’s de webinar volgen, dan dient elke deelnemer apart het inschrijfformulier in te vullen.

 

Groepskorting
5e persoon gratis. Bij gelijktijdige inschrijving.
Download hier het groepsregistratieformulier.

 

Om je voldoende ruimte te geven om vragen te stellen hebben we een maximum aantal deelnemers aan deze webinar gesteld van 20 personen.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?