Home / Events / Van 18min naar 18plus | Congres
Jeugdzorg
(O)GGZ
Overheid & Justitie

Van 18min naar 18plus

Zorg voor kwetsbare jongeren bij de overgang van jeugd-ggz naar volwassenen-ggz

3e Landelijke congres

Woensdag 2 november | 10.00 – 15.45 uur

 

De zorg voor adolescenten met psychische kwetsbaarheid kan beter. Met 18 ben je niet volwassen…toch is het huidige systeem rond jeugdzorg wel daarop ingesteld. Kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld met een LVB en/of ggz-problematiek, hebben continuïteit van zorg en ondersteuning nodig en een goede overdracht van jeugd- naar volwassenen-ggz

 

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de behoefte van jongeren in de transitie van 18min naar 18plus en worden ggz-instellingen, gemeenten en zorgverzekeraars uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren. Op dit congres gaan we hier vanuit diverse invalshoeken op in.

 

Doelgroep

Professionals (behandelaren, begeleiders en beleidsmedewerkers) werkzaam in en rond de jeugd-ggz.

 

 

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door dagvoorzitter

– Korte inleiding op het programma
– Kaders van de dag
– Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Roos van Gelderen, interim kwartiermaker en programmaleider op het gebied van zorg en welzijn en betrokken bij @ease-locatie Leiden

10:20Transitiepsychiatrie: Hoe kunnen we de beste zorg bieden voor én met jongeren die volwassen worden?

De periode tussen adolescentie en volwassenheid is een belangrijke ontwikkelingsfase vol met veranderingen. Wat weten we over de specifieke behoeften van jongeren in de adolescentenfase en hoe kunnen we daar rekening mee houden bij de overstap van jeugdhulp naar volwassenenzorg? Wat zijn nieuwe inzichten en ontwikkelingen?
Thérèse van Amelsvoort, hoogleraar Transitiepsychiatrie en psychiater, MUMC, Mondriaan en Koraalgroep

10:55Pauze
11:25Wat vinden jongeren zélf van deze overgang?

Niet alle jongeren voelen zich goed voorbereid op de overstap naar volwassenenzorg en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Zij ervaren belangrijke verschillen tussen de jeugd- en volwassenen-ggz: soms positief, soms negatief. Waar hebben jongeren in deze situatie behoefte aan? Daarover gaan ervaringsdeskundigen van NJR Hoofdzaken in gesprek. Hoe hebben zij deze overgang zelf ervaren? Wat was helpend en wat juist niet? En als alles mogelijk zou zijn: hoe zou deze overgang er volgens hen dan uitzien?

12:00Visie vanuit de politiek (initiatiefwet verlengde jeugdzorg)

GroenLinks wil dat wettelijk wordt geregeld dat er een overgangsfase komt waardoor iedere jongere die dat wil, aanspraak kan blijven maken op jeugdhulp. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld kondigde in het wetgevingsoverleg Jeugd aan dat ze zelf een initiatiefwet verlengde jeugdzorg gaat indienen om dit op te lossen. Wat is haar visie?
interview met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid GroenLinks (onder voorbehoud van Kameragenda)

 

12:30Lunchpauze
Middagprogramma met Parallel keuzesessies
13:30Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B:

A. ‘Transitie Journeys’: Onderzoek naar transitie volwassenheid en -zorg kwetsbare jongeren

De combinatie van een Licht Verstandelijk Beperking en psychische problematiek maakt de overgang naar volwassenheid en van de jeugdzorg naar de volwassenzorg op het 18e jaar ingewikkeld. Doel van het project: ontwikkelen van praktische tools ter ondersteuning van de begeleiding en behandeling. Wat heeft dit project concreet opgeleverd voor de praktijk?
Claudia Vingerhoets, projectleider TransitieJourneys en Sophie Leijdersdorff, jeugdpsycholoog en onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht, gepromoveerd op onderzoek @ease naar toegankelijkheid jeugd-ggz

 

B. Juridische mogelijkheden van gedwongen zorg na 18 jaar
Ben je 18 jaar, dan kan niemand je meer verplichten om hulp te aanvaarden of in een instelling te zitten. Jongeren kunnen gaan zwerven, worden dakloos of belanden alsnog in de gevangenis. Probleem: er is geen wettelijke grond om verplichte hulpverlening na 18 jaar te verlengen. Deze sessie is gebaseerd op het promotieonderzoek “Zorg(e)loze jeugd. Een multidisciplinair onderzoek naar een juridische grondslag voor de gedwongen bescherming van transitiejongeren.”
Romy de Jong, rechter in opleiding

14:30Pauze, wisseling sessies
14:45Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C. Aanpak toekomstgericht werken
Praktijkgerichte sessie over begeleiding van zowel professionals als jongeren in het maken van een toekomstplan, de voorbereiding op de overgang 18-/18+  en versterking op de domeinen van de Big5 (Support, Wonen, School & werk, Inkomen en Welzijn). De professionals en jongeren komen voornamelijk uit de jeugdhulpverlening, maar inmiddels breidt de doelgroep zich uit naar de GGZ- en LVB-hulp.
Consulenten van het Expertisecentrum Overgang naar Volwassenheid, Levvel

 

D. Good practise: Jongvolwassenencircuit (JVC) Friesland

GGZ Friesland heeft de opzet voor psychiatrie vernieuwd met een jongvolwassenen circuit (JVC) voor jongeren in de overgang naar volwassenheid. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen gedurende het traject zoveel mogelijk te maken met één behandelaar. De behandeling richt zich op de problemen die de jongere ervaart in het dagelijks functioneren en waar hij op vast loopt, in plaats van alleen uit te gaan van de diagnose. Doel is de behandeling dichter bíj en óm de jongeren heen te organiseren en om de transitiepsychiatrie binnen GGZ Friesland vorm te geven.
Ingrid Overmeer, psychiater GGZ Friesland

15:45Einde van de dag
Inschrijven

€ 355,-p.p. excl. Btw

Meer over prijzen en kortingen

 

 • 3e landelijke congres
 • Jongeren zelf aan het woord
 • Transitiepsychiatrie in praktijk
 • Verse koffie, thee en fruit!
02-11-2022
Aristo Utrecht Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Accreditatie

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie:  4 punten
 • K&J/OG opleiding-diagnostiek:  0.5 punt
 • K&J/OG opleiding-behandeling: 1,5 punt

 

Registerplein: 4 punten

 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
 • Deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Deskundigheidsbevordering GHO
 • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie

 

Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op. Bij voldoende interesse zullen jouw verzoek in overweging nemen.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Inschrijven

Je investering

Deelname aan dit congres kost € 355,- excl. btw per persoon

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier, dat je hier kunt downloaden. Reeds ingeschreven personen kunnen geen deel uitmaken van de groepsaanmelding.

 

Ik wil mij inschrijven

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?