Home / Events / Zorgen met vrijwilligers | Congres
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod, blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Ziekenhuiszorg

Zorgen met vrijwilligers

6e Landelijke studiedag 

In de huidige samenleving kunnen we niet meer om ze heen; enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de zorg. Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers bij jouw organisatie aankloppen en hoe speel je in op het veranderende en beweeglijke karakter van vrijwillige inzet? Ook krijgt men steeds meer te  maken met vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid. Het is zeker van belang om deze groep vrijwilligers in te zetten, maar hoe kun je hen zo goed mogelijk begeleiden? Tijdens de studiedag ‘Zorgen met vrijwilligers’ krijg je antwoord op deze vragen. Verder word je bijgepraat over het werven van jongeren,  de inzet van vrijwilligers bij gezinnen of jongeren met meervoudige problemen, wordt er een succesverhaal gedeeld uit de praktijk en wissel je ervaringen uit met collega’s.

 

Doelgroep

Professionals met interesse in zorgen met vrijwilligers, zoals coördinatoren vrijwilligerswerk, personeelsfunctionarissen, beleidsmakers, managers, teamleiders werkzaam bij zorgaanbieders, overheden, zorgverzekeraars en adviesbureaus.

 

Programma

09:30Ontvangst en registratie
10:00Opening door de dagvoorzitter

• Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie
• Korte inleiding op het thema

Rianne Burgers BSc., coördinator vrijwilligerswerk bij Atlant Wonen, Zorg, Welzijn en eigenaar van Professionals en Burgers in de zorg

10:20Succesvol jongeren werven

De jeugd heeft de toekomst, zo luidt het spreekwoord. Tegelijkertijd is het een uitdaging jongeren te betrekken bij je organisatie, helemaal als het om vrijwilligerswerk gaat. Hoe werf je deze jongeren? En hoe zorg je voor een duurzame relatie met deze jongeren? In deze lezing deel ik drie belangrijke inzichten rondom het werven en duurzaam verbinden van en met jongeren. Een eerste aanzet voor meer impact.
Marco Ketel, projectleider #OranjeHelpers

11:05Ochtendpauze
11:25De vrijwilligersreis

Om het veranderende en beweeglijke karakter van vrijwilligers en vrijwillige inzet te benadrukken én gelijk een praktische tool in handen te hebben, is het gedachtegoed van de zogenaamde customer journey vertaald naar vrijwillige inzet. Dat is de vrijwilligersreis. Je kunt de stappen van de reis onderbrengen in een stromend vrijwilligersbeleid. Je hebt dan te maken met drie fases: Instroom, Doorstroom en Uitstroom. In elk van die fases zijn er meerdere contactmomenten die je kunt gebruiken om de reis van de vrijwilliger dusdanig te beïnvloeden dat deze bij jouw organisatie vrijwilliger wordt en blijft. En dat ook als die vrijwilliger uiteindelijk de organisatie uitstroomt, de betrokkenheid behouden blijft en de vrijwillige energie op een andere manier en op een andere plek weer tot zijn recht komt.
Willem-Jan de Gast MSc., adviseur, trainer en eigenaar van Nomade Training en Advies

12:10Kwetsbare vrijwilligers

In deze lezing word je bijgepraat over de begeleiding van kwetsbare vrijwilligers, in het bijzonder vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid. Ook zal er ingegaan worden op zaken als gespreksvoering met deze groep vrijwilligers.
Michaëla Merkus, trainer, procesbegeleider, adviseur en eigenaar van Buro Duw

12:55Lunchpauze
13:40Succesverhaal uit de praktijk

Bij de Klup Apeldoorn wordt er al 55 jaar gewerkt met vrijwilligers. Wat ooit begon met een aantal is uitgegroeid tot zo’n 140 vrijwilligers die nu ruim 35 activiteiten per week uitvoeren voor en met mensen met een verstandelijke beperking. De grootste groep vrijwilligers is 60+, maar ook twintigers en dertigers zijn goed vertegenwoordigt op de Klup. De jongste is 16 en de oudste 81 jaar oud. Doordat vrijwilligers lang betrokken zijn (bijna de helft al langer dan 10 jaar) bieden ze veiligheid, continuïteit en vertrouwen aan onze deelnemers én de organisatie. Twee vrijwilligers zijn zelfs al 50 jaar verbonden aan de Klup. En inmiddels ook aan elkaar. Eén van de geheimen? Ruimte en structuur. Ontdek nog meer geheimen tijdens deze lezing.
Karen Hop, bestuurder van de Klup in Apeldoorn

14:20Een brug tussen formele en informele zorg bij de inzet van vrijwilligers bij gezinnen of jongeren met meervoudige problemen

De waarde van het inzetten van vrijwilligers bij gezinnen of jongeren met meervoudige problemen. Hoe doe je dat? De werkwijze van Samen Oplopen is een voorbeeld van informele zorg gecombineerd met een klein stukje formele zorg. Deze combinatie wordt ingezet bij gezinnen of jongeren die kampen met veel stress en zorgen. Het gaat over een brug slaan tussen formele en informele zorg, over de inzet van de expertise van de coördinator als professional, integraal werken (samenhang is in zorg en ondersteuning, afgestemd op de vraag van de cliënt) en over generalistische, informele zorg.
Linda Otterman, initiatiefnemer, oprichter en directeur Stichting Samen-Oplopen & Xandra Gruys, Groeimanager bij Stichting Samen-Oplopen

15:00Middagpauze
15:15Ervaringen delen

Dagvoorzitter Rianne Burgers neemt jullie mee in haar ervaring met lerende netwerken en zal tevens iets vertellen over haar betrokkenheid bij het digitale kennisplatform Deelmee. Niet geheel onbelangrijk; jullie krijgen zelf ook de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met collega’s.
o.l.v. de dagvoorzitter Rianne Burgers

16:00Einde programma
Presentaties downloaden

€ 355,-p.p. excl. btw

Meer over prijzen en kortingen

  • Ervaringen delen met collega's
  • Groei in jouw vrijwilligersbeleid
  • Inspirerende lezingen
  • Een waardevolle en leerzame dag
22-06-2022
Aristo Utrecht
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Inschrijven

Je investering

€ 355,-p.p. excl. btw

Collegakorting

Jouw collega(’s) ontvangen ieder € 25,00 korting bij inschrijving op dezelfde dag en wanneer het factuuradres hetzelfde is. Jij schrijft je in voor het reguliere tarief en elke collega kan zich registreren met € 25,00 korting.

Groepskorting

Elk vijfde persoon neemt gratis deel bij gelijktijdige inschrijving via het groepsregistratieformulier.

 

 

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?