Home / Events / Zorg bij (v)echtscheiding
Deze studiedag ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Jeugdzorg
(O)GGZ
Eerstelijnszorg
Overheid & Justitie

Zorg bij (v)echtscheiding | Studiedag

5e landelijke studiedag

Deze studiedag vindt online plaats

 

Verwacht wordt dat dit jaar het aantal (v)echtscheiding in Nederland flink zal toenemen. Zoals je weet verlopen deze scheidingen helaas niet allemaal even vlekkeloos. Je krijgt te maken met ouders die niet of slecht met elkaar communiceren, zelf met diverse problemen kampen en tegelijkertijd verlies je het belang van het kind niet uit het oog. Een complexe rol.
Tijdens deze studiedag krijg je inspiratie en handvatten voor het omgaan met knelpunten die je hierin tegenkomt. Daarnaast worden nieuwe inzichten en de nieuwe richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen met je besproken. Zo bent u nog beter toegerust om jouw complexe rol in (v)echtscheidingen te vervullen.

 

Je ontmoet

Maatschappelijk werkers, medewerkers van Bureau Jeugdzorg, CJG’s, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdartsen- en verpleegkundigen, psychologen, gedragsdeskundigen, ZAT leden, IB-ers, vertrouwenspersonen, (advocaat-)mediators en medewerkers van gemeenten. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Programma

09:45Digitale inloop en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter

Blik op recente ontwikkelingen
Met o.a. aandacht voor de, in dit voorjaar, herziene richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen.
Inge van der Valk, universitair docent bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin, departement Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

10:30Steunfiguur voor kinderen

Iedereen heeft steun nodig wanneer hij/zij iets groots meemaakt. Stichting Villa Pinedo biedt voor kinderen met ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn een online Buddyprogramma. Dagelijks zetten meer dan 350 jongeren met gescheiden ouders zich vrijwillig in als online-Buddy om een kind in eenzelfde soort situatie te steunen, een luisterend oor te bieden en het perspectief van het kind centraal te stellen.

Ruim 3500 kinderen hebben zich in de afgelopen 3,5 jaar al aangemeld voor een online-Buddy van Villa Pinedo.
Recent heeft Villa Pinedo laten onderzoeken welke effecten het hebben van een Buddy heeft op het kind én hoe dit voor de Buddy zelf is. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek en hoe is dit breder te vertalen naar andere steunfiguren voor kinderen?
Demi Keppel, toegepast psycholoog en Buddy-coördinator bij Villa Pinedo, samen met een Buddy van Villa Pinedo

11:15Ochtendpauze
11:30Jongvolwassenen: een vergeten groep

Een scheiding vraagt vaak veel van het aanpassingsvermogen van kinderen. Ook wanneer zij meerderjarig zijn, de middelbare school hebben afgerond, en misschien zelfs niet meer thuis wonen. Toch is er nog weinig bekend over de beleving, behoeften en hulpvragen van jongvolwassenen. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding (KIES) en Universiteit Utrecht voerden een behoeftepeiling uit in deze doelgroep.

 • Wat hebben we geleerd over deze groep
 • Hoe kunnen we dit vertalen naar praktische hulp?

Renske Luhoff en Laura den Butter, schoolmaatschappelijk werkers bij Kwadraad en onderzoekers KIES voor Jou

Zoë Rejaän, PhD kandidaat Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin, departement Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

12:15Lunchpauze
13:00Parallel (solo) ouderschap als volwaardig ouderschap na scheiding

Als ouders gaan scheiding houdt hun partnerrelatie op maar de zorg voor hun kinderen blijft doorgaan. Ouders moeten hierin een nieuwe reorganisatie doorvoeren die zowel op praktisch organisatorisch vlak alsook emotioneel een grote impact heeft. Maatschappelijke discours schrijven ons voor hoe dat er idealiter uit zou moeten zien. Zo vindt men het belangrijk dat ouders dit samen blijven doen en in goede communicatie zodat de kinderen geen last mogen ervaren van de scheiding. Hoge voorwaarden voor goed ouderschap. Maar wat als dat niet lukt? Hoe kunnen we ouders stimuleren zich als ouder op te stellen, hun focus te richten op hun ouder-kind-relatie, weg van de ex-partnerrelatie.

We bespreken hoe we ons als hulpverlener kunnen herpositioneren t.o.v. het conflict zodat we ouders kunnen stimuleren dit ook te doen waardoor ze het parallel ouderschap kunnen oppakken opdat hun ouderidentiteit sterker kan worden. Dit heeft voordelen voor zowel ouder als kind.
Ilse Janssen, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut, zelfstandige psychotherapiepraktijk Aleph, specialisatie: nieuw samengestelde gezinnen en echtscheidingsproblematiek (zowel bij ouders als kinderen)

13:45Het inzetten van een netwerkberaad

Bij een netwerkberaad staan de wensen van en voor het kind centraal, waarbij ouders met hun netwerk opzoek moeten naar oplossingen. De kracht van het netwerkberaad is dat ouders op hun verantwoordelijkheden worden gewezen en het kind centraal wordt gezet.

De RvdK maakt actief gebruik van netwerkberaden en heeft hier succesvolle ervaringen mee opgedaan. Deze ervaringen delen zij met u.

 • Hoe zetten zij een netwerkberaad in en wie is hierbij betrokken?
 • Hoe zorg je dat het belang van het kind voorop staat en dat de ouders elkaar niet in de haren vliegen?
 • Wat kunt u hiervan leren en hoe kunt ú een netwerkberaad inzetten?

Thera Houweling, raadsonderzoeker

Susanne de Schutter, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming Den Haag

14:30Middagpauze
14:45Conflictdiagnostiek: op de Brug tussen Zorg en Recht

Hechtingsproblematiek, trauma’s, verslavingsproblematiek, depressieve klachten en chronische stress. Slechts een greep uit de problematiek van ouders van kinderen die in beeld komen bij complexe scheidingen. Problemen bij ouders kunnen leiden tot misverstanden, ouderlijke strijd en disfunctioneel ouderschap. Maar, hoe neem je denkfouten zo snel mogelijk weg?
Conflictdiagnostiek bij scheiding spoort denkfouten op, biedt inzicht in psychisch lijden en disfunctioneel gedrag en datgene wat ouders en kinderen nodig hebben om psychisch lijden terug te dringen. Conflictdiagnostiek is zowel een onderzoeksinstrument, als een begeleidingsvorm naar functionele gedragingen, die nodig zijn voor een gezinstransformatieproces dat aansluit op de belangen van alle individuele gezinsleden.
Aan de hand van casuïstiek worden handvatten gedeeld over het omgaan met ouders en kinderen bij complexe en v(astgelopen)(echt)scheidingen.
Bela de Vries, psycholoog en ouder- en gezinsbegeleider bij complexe scheidingen en schrijver van het boek “Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding”

15:30Vragen, discussie en afsluiting
16:00Einde
Presentaties downloaden

€ 295,- excl. btw

 

 • Deskundige sprekers
 • Ruimte voor jouw vragen
 • In één dag op de hoogte
 • Vanaf jouw locatie te volgen
11-03-2021
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)*

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • K&J/OG opleiding – behandeling: 1,5 punten
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 0,5 punten
 • K&J/OG opleiding – overige taken: 0,5 punten

Kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland: 4 punten

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Scholing Jeugdverpleegkunde
 • Scholing Kinderverpleegkunde
 • Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Scholing Praktijkverpleegkunde
 • Scholing Scholing SPV

Registerplein: 5 punten

 • Deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
 • Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen
 • Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen
 • Deskundigheidsbevordering GHO
 • Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen
 • Deskundigheidsbevordering Sociaal Werker

 

* SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.


Staat je vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?