Home / Events / Oud met een verstandelijke beperking
Deze scholing ligt in het verleden, inschrijvingen zijn daarom gesloten.
Bekijk ons actuele scholingsaanbod of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Gehandicaptenzorg
Eerstelijnszorg
Ouderenzorg

Oud met een verstandelijke beperking | online studiedag

 

Mensen met een verstandelijke beperking verouderen op jongere leeftijd en vertonen eerder fysieke en mentale kwetsbaarheid dan ‘gewone’ ouderen. Doordat men steeds ouder wordt, zal ouderdomsproblematiek zoals dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Dit stelt je voor andere vraagstukken in de zorg en begeleiding, bijvoorbeeld rond dementie, pijn en stervensbegeleiding.

 

Gebrek aan handvatten en specifieke kennis kosten jou en je cliënten onnodige zorg. Juiste kennis en handvatten geven je de ruimte om je werk voor deze doelgroep goed te blijven doen. Wij hebben al veel van jouw collega’s mogen helpen tevreden en goed ingelichte professionals te worden tijdens de landelijke studiedagen ‘Verstandelijke beperking en ouderdom’. In één dag geven deskundige sprekers je informatie maar vooral ook inspiratie om mensen met een verstandelijke beperking de zorg te blijven geven die ze verdienen.

 

Je ontmoet

Artsen en paramedici, verpleegkundig specialisten, gedragskundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, en andere professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Programma

09:45Digitale inloop en ontvangst
10:00Opening door de dagvoorzitter
 • Blik op recente ontwikkelingen in onderzoek en praktijk
 • Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers

Arianne Uijl, orthopedagoog generalist en gz-psycholoog en voorzitter Netwerk Gedragskundigen Ouderen met een verstandelijke beperking. Ze werkt bij Philadelphia en is consulent CCE

10:25Waarom ouderen met een verstandelijke beperking korter leven

Mensen met een verstandelijke beperking komen onnodig eerder te overlijden dan mensen zonder verstandelijke beperking met dezelfde aandoening. Wat zijn daar mogelijke oorzaken van? Waar liggen uitdagingen als het gaat om communicatie, bijvoorbeeld rond pijn? En wat betekent ouder worden bij verschillende syndromen en subgroepen?
Ilse Zaal-Schuller, arts verstandelijke beperking Prinsenstichting

11:05Korte pauze
11:15De juiste zorg op de juiste plek

Wat is optimale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderdomsklachten zoals medische problemen en dementie? Waar kunnen ze welke zorg het beste krijgen? Wat kan je als professional voor deze ouderen betekenen? En wat betekent dit voor de organisatie zelf?
Aan de hand van casuïstiek wordt u meegenomen in de zoektocht van de juiste zorg op de juiste plek.
Marjolein Vegers, specialist ouderengeneeskunde werkzaam voor Odion: semimurale zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen of NAH

12:00Lunchpauze
12:30Keuzesessie: Ronde I

Keuze uit sessie A of B

A: Dementie en onbegrepen gedrag

Dementie heeft naast geheugenverlies gedragsveranderingen tot gevolg. Daarnaast manifesteert dementie bij mensen met een verstandelijke beperking zich vaak anders. Dit verhoogt de zorglast voor begeleiders en familie. Hoe herken je dementie bij deze doelgroep? Welk gedrag kan verklaard worden vanuit de verstandelijke beperking en het sociale ontwikkelingsniveau en wat is typerend voor dementie?
Arianne Uijl

 

B: Praten over het levenseinde

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie duidelijk te hebben. Wanneer en hoe kun je het gesprek aangaan? Hoe kan Advanced Care Planning hierbij helpen? Wat zijn ervaringen en uitdagingen binnen de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
Je krijgt handvatten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met je cliënten en familieleden.
Anique Vogel, Arts Verstandelijk Gehandicapten bij Koraal, locatie Maasveld. Anique heeft veel affiniteit met dit onderwerp en werkte mee aan het project advance care planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

13:30Korte pauze
13:45Keuzesessie: Ronde II

Keuze uit sessie C of D

C: Psychiatrische problemen

Psychiatrische problemen worden niet altijd herkend bij oudere mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders zien vaak wel veranderingen in het gedrag, maar het blijkt vaak lastiger om het gedrag te duiden als psychiatrisch. Hoe kun je multidisciplinair bijdragen aan goed psychiatrisch onderzoek? Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? Hoe vertaal je een brede beeldvorming van de cliënt in zijn context naar een passende begeleiding in de dagelijkse praktijk?
Rianne Meeusen, GZ-psycholoog en coördinator CCE en Natasja Albers, GZ-psycholoog Talant

 

D: Pijn

Pijn is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een ziekte of aandoening. Veel zorgverleners en begeleiders missen echter inzicht in de pijnbeleving van mensen met een beperking. Hoe kun je pijn meten? Welke gedragingen moet je op letten?
Veronica Fledderman, pijnspecialist en consulent palliatieve zorg bij Aveleijn

14:45Afsluiting
Presentaties downloaden

€ 295,-

 

 • Deskundige sprekers
 • Ruimte voor jouw vragen
 • In één dag op de hoogte
 • Vanaf jouw locatie te volgen
30-03-2021
Online

Accreditatie

Accreditatiebureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1))*: 4 punten

 • College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)

 

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN): 5 punten

 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • Pijnverpleegkunde
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg
 • Zorgprofessionals – Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

 

Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO): 4 punten

 

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)**:

 • K&J/OG herregistratie: 5 punten
 • K&J/OG opleiding-behandeling: 1,5 punt
 • K&J/OG opleiding-diagnostiek: 1 punt

 

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 4 punten

 • Scholing Verpleegkundig Specialisten

 

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.

** SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie


Staat jouw vereniging er niet bij? Neem dan tijdig contact met ons op.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.

Agenda

Wellicht ook interessant

Contact

Vragen, of ontvang je graag meer informatie over ons aanbod?